Monitoring sieci i ruchu sieciowego

Sieć stanowi nieodłączny element praktycznie każdej nowoczesnej infrastruktury IT. Co więcej: w dobie transformacji cyfrowej i rosnących wymagań w zakresie dostępu do danych, staje się jedną z najważniejszych (jeśli nie wręcz najważniejszą) częścią środowiska informatycznego organizacji. To oznacza, że również wpływ poszczególnych parametrów sieci - w tym wydajności, dostępności, czy bezpieczeństwa - na całkowite wyniki biznesowe przedsiębiorstwa rośnie niezwykle szybko. Aby w porę wykryć ewentualne nieprawidłowości, niezbędne jest wdrożenie kompleksowych oraz zautomatyzowanych rozwiązań do monitoringu sieciowego.

Monitorowanie ruchu oraz infrastruktury sieciowej

Najważniejszym zadaniem systemu monitorowania sieci jest jak najszybsze rozpoznanie ewentualnych problemów i zlokalizowanie ich, a w miarę możliwości – także przeciwdziałanie negatywnym skutkom awarii czy ataków. Warto pamiętać jednak, że korzyści z wdrożenia monitoringu wykraczają daleko poza obszar samych awarii bądź zagrożeń bezpieczeństwa – umożliwiają bowiem również obserwowanie np. poziomu wykorzystania dostępnych zasobów. Z kolei ta informacja pozwala ocenić, w jakim stopniu infrastruktura IT organizacji zabezpiecza jej bieżące oraz przyszłe potrzeby i w jakim kierunku powinny zmierzać ulepszenia oraz inwestycje. Jest również niezwykle istotna dla prac nad zwiększaniem efektywności infrastruktury informatycznej.

W miarę rozwoju środowisk IT, wzrasta również złożoność ich infrastruktury. W obrębie sieci pracuje coraz więcej urządzeń, powiązanych skomplikowanymi zależnościami – ich skuteczne monitorowanie wymaga użycia inteligentnych aplikacji. W tak dużym stopniu, jak to tylko możliwe, procesy te należy zautomatyzować. W VECTOR TECH SOLUTIONS do wsparcia zespołów IT w ich zadaniach wykorzystujemy kompleksowe platformy – zawierają one wszystkie narzędzia potrzebne do monitorowania sieci wraz z ruchem sieciowym, a także bieżącego raportowania jej stanu.

Najważniejsze zadania systemów do monitorowania sieci oraz korzyści z ich wdrożenia

  • Wykrywanie urządzeń w sieci. Platformy gwarantują zgodność listy urządzeń zgłoszonych do monitorowania z listą urządzeń faktycznie obecnych w sieci. Aktualizacja wprowadzana jest w ciągu zaledwie kilku minut od wykrycia urządzenia, a monitoring obejmuje dodatkowo łącza i węzły oraz przebieg procesów sieciowych.
  • Weryfikacja konfiguracji urządzeń. Obecnie zweryfikowanie, czy konfiguracja danego urządzenia jest odpowiednia dla potrzeb procesów monitorowania, odbywa się w pełni automatycznie.
  • Monitorowanie stanu urządzeń oraz krytycznych procesów. Jednym z elementów kompleksowego monitoringu jest obserwacja aktualnego stanu urządzeń (aktywne – wyłączone, up – down), a także poziomu wykorzystania dostępnych zasobów, co przekłada się bezpośrednio na identyfikację procesów o krytycznym znaczeniu dla całej sieci.
  • Monitorowanie pracy sieci w czasie rzeczywistym. Dostarczane przez nas rozwiązania są w stanie dostarczać bieżące informacje na temat topologii sieci, jej stanu, konfiguracji, a także zasobów.
  • Automatyczne tworzenie raportów. Generowanie dokładnych raportów to znaczna oszczędność czasu dla zespołów IT, a także zmniejszenie ryzyka błędów.
  • Wizualizacja struktury sieci. Systemy do monitoringu sieciowego pozwalają na odwzorowanie aktualnej struktury sieci oraz umożliwia jej bieżące dostosowywanie przez system – bez konieczności manualnego wprowadzania aktualizacji.
  • Eksport/import danych z innych narzędzi. Wdrażane narzędzia mogą współpracować z systemami CRM, a także platformami do zarządzania projektami (np. Jira).

Poznaj rozwiązania VECTOR TECH SOLUTIONS, które realnie wspierają zespoły IT w zarządzaniu siecią

Najbardziej zaawansowane platformy do zarządzania siecią obejmują komplet narzędzi, które przenoszą jakość i niezawodność monitorowania na nowy, wyższy poziom. Kluczem do sukcesu jest jednak umiejętność zintegrowania tych niezwykle elastycznych rozwiązań z infrastrukturą IT organizacji. VECTOR TECH SOLUTIONS, jako doświadczony integrator technologii IT oraz IP, gwarantuje wsparcie w wyborze oraz wdrożeniu rozwiązań odpowiednich do potrzeb Twojej firmy, a także ich późniejszym rozwoju oraz utrzymaniu. Zapewniamy ponadto – równie istotne – przeszkolenie Twojego zespołu, tak by mógł w pełni wykorzystać możliwości monitoringu sieci w codziennej pracy.

Porozmawiaj ze specjalistami VECTOR TECH SOLUTIONS i zapytaj o ofertę dla Ciebie: