10. Konferencja Technik Szerokopasmowych

10. Konferencja Technik SzerokopasmowychFirma VECTOR, już po raz dziesiąty zorganizowała branżową Konferencję Technik Szerokopasmowych, w tym roku pod hasłem „Budujemy nowy dom… cyfrowy dom”. Kluczowi przedstawiciele środowiska komunikacji elektronicznej w tym roku spotkali się w dniach 2-3 czerwca w Hotelu Haffner w Sopocie. Prezentacjom i debatom towarzyszyła wystawa techniczna poświęcona najnowszym rozwiązaniom technologicznym dla operatorów sieci kablowych.

Konferencję otworzył Prezes Zarządu firmy VECTOR Jacek Kajut, a następnie Maciej Muzalewski, Dyrektor Rozwoju Rynku HFC przedstawił „Tendencje rynkowe i kierunki rozwoju sieci operatora kablowego” w oparciu o dane zebrane z konferencji branżowych i rozmów z największymi operatorami. W prezentacji został omówiony rozwój usług cyfrowych i związane z nim wyzwania stojące przed operatorami. Maciej Muzalewski omówił nowe rozwiązania, które są alternatywą dla dzisiejszych set-top-boxów, czyli Home Video Gateway oraz proces migracji headendów w kierunku Media Data Center. Prelegent przedstawił początki FTTH/PON oraz zmiany w modelach biznesowych związane z nowymi treściami OTT (over-the-top). Wzrost oczekiwań abonentów odnośnie jakości świadczonych usług wymusza wzrost profesjonalizmu operatora sieci oraz poszerzenie wiedzy i podwyższenie efektywności ekip technicznych. W tym celu zostały stworzone rozwiązania: Service Assurance Software, badanie Customer Experience i profilu Klienta, Workflow management.

 

10. Konferencja Technik Szerokopasmowych 10. Konferencja Technik Szerokopasmowych 10. Konferencja Technik Szerokopasmowych

 

 

 

 

 

 

Podczas 10. Konferencji Technik Szerokopasmowych Mark Bugajski z firmy ARRIS wystąpił z prezentacją „Zaawansowane usługi cyfrowe – przyszłość w domu abonenta”, w której prelegent omówił trendy Web-to-TV i ich wpływ na wydatki konsumenta i operatora w oparciu o dane z USA.

Prezentacja „Ekspansja usług cyfrowych – drogi dotarcia do abonenta” Erika Krusse z firmy Ericsson poświęcona była rozwojowi systemów usług cyfrowych video w kierunku dostępności na wielu platformach z wykorzystaniem różnych urządzeń abonenckich do odbioru usług.

Jacek Gwizdak, Starszy Inżynier Systemowy w VECTOR, omówił usługi cyfrowe oparte o nowoczesną i dynamiczną technologię IP, która charakteryzuje się uproszczoną architekturą HE i jest alternatywną drogą propagacji. Prelegent omówił nowoczesne sposoby prezentacji treści, takie jak multicast, czy A2A. Jacek Gwizdak odpowiedział na pytania: dlaczego IP w technologii cyfrowej telewizji? z czym się wiąże technologia IP? w czym jest lepsza niż inne technologie? jakie możliwości ona otwiera – nowe usługi, lepsza wydajność, niższe koszty? wymagania – czy każda sieć może wykorzystać IP i czy każda powinna? W wkładzie zostały również omówiony nowy typ przekazu treści OTT jako element układanki TV over IP.

Istotnym elementem 10. Konferencji Technik Szerokopasmowych był panel dyskusyjny „Zaawansowane usługi cyfrowe – czyli co nas czeka?”, prowadzony przez Marcina Ułasika, Senior Product Managera w VECTOR. W dyskusji wzięli udział

  • Mark Bugajski z ARRIS,
  • Andrzej Janulewicz z ZTKwP,
  • Jacek Kobierzycki z TOYA,
  • Robert Kowalczyk z SatFilm,
  • Tadeusz Nowakowski z TK Chopin oraz
  • Bogdan Pruszkowski z VECTRA.

Uczestnicy panelu dyskutowali nad zagadnieniem przyszłości oferowanych usług, związanych z dostarczaną telewizją cyfrową. W wykładzie zostały omówione następujące zagadnienia: interaktywność w usługach, telewizja przez Internet – OTT, jak skutecznie rozwiązać w ekonomicznie uzasadniony sposób problem multiroom, czyli telewizji cyfrowej na więcej niż jednym ekranie, jak i po co wprowadzać zaawansowane usługi cyfrowe, jaka jest ich wartość dla abonenta i jaka dla operatora, gdzie są główne bariery we wprowadzaniu tych usług.

W zastępstwie Jerzego Straszewskiego – Prezesa PIKE, Ewa Michalska, Członek Zarządu PIKE i Fundacji PIXEL, zaprezentowała „Polski rynek telekomunikacyjny w liczbach” ze szczególnym uwzględnieniem rynku operatorów kablowych (telefonia stacjonarna i mobilna, Internet stacjonarny i mobilny, telewizja – platformy płatne, free to air i emisji satelitarnej).

10. Konferencja Technik Szerokopasmowych 10. Konferencja Technik Szerokopasmowych 10. Konferencja Technik Szerokopasmowych

 

 

 

 

 

Podczas 10. KTS Marcin Starzyński, Dyrektor Rozwoju Rynku w VECTOR, wygłosił prezentację „Ewolucja sieci dostępowej – Pasywne Sieci Optyczne (PON) jako kierunek rozwoju sieci”, w której dokonał porównania budowy sieci w technologii HFC/DOCSIS a PON oraz modeli usługowych realizowanych w tych technologiach. Prelegent wskazał ważne punkty w rozwoju technologii HFC na kolejne lata i uzasadnienie inwestowania w sieć HFC. W prezentacji została szczegółowo omówiona technologia PON, która znacznie zwiększa przepustowość sieci i tym samym pozwala na realizację nieograniczonej ilości usług, oferowanych użytkownikom zarówno indywidualnym, jak i biznesowym.

Pierwszy dzień Konferencji zakończył się prezentacją „Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu”, którą wygłosił Janusz Kilon, Dyrektor Usług i Realizacji w VECTOR. W ramach wykładu prelegent omówił istotność zapewnienia wysokiej jakości usług, która wpływa na satysfakcję Klienta ze świadczonych usług. W wykładzie zostały zaprezentowane pomocne narzędzia w utrzymywaniu wysokiej jakości: ServAssure i WorkAssure.

Drugi dzień 10. Konferencji Technik Szerokopasmowych otworzył Seweryn Jabłoński, Inżynier Sprzedaży w VECTOR prezentacją „Przyszłości infrastruktury sieci HFC”, w której zostały omówione kierunki rozwoju sieci HFC oraz metody segmentacji i inne sposoby utrzymania sieci HFC, zdolnej do sprostania obecnym wyzwaniom. Prelegent omówił potencjał sieci HFC i wyzwania, stojące przed operatorami sieci w przyszłości, czyli: ewolucja architektury HFC (Fiber Deep, RFoG), rozszerzenie pasma downstream i upstream, optymalizację kosztów pasma w środowisku DOCSIS, nowe technologie xPON.

10. Konferencja Technik Szerokopasmowych 10. Konferencja Technik Szerokopasmowych 10. Konferencja Technik Szerokopasmowych

 

 

 

 

 

Nowoczesne rozwiązanie GPON było kolejnym tematem prezentacji, którą przedstawił Mikołaj Chmura, Inżynier Sprzedaży w VECTOR. Prelegent szczegółowo omówił temat technologii xPON z uwypukleniem przewag w odniesieniu do wymagań sieci w porównaniu ze stosowanym standardem DOCSIS. W ramach prezentacji została przedstawiona platforma HUAWEI, światowego lidera technologii GPON.

Kolejna prezentacja „Zagrożenie w usługach transmisji danych – IPv6 szybciej niż można się spodziewać” pokazała usługi IPv6 jako nadchodzące rozwiązanie do wdrożenia w każdej sieci oraz związane z tym problemy i koszty. Według danych przedstawionych przez Przemysława Sadło, Starszego Inżyniera Sprzedaży w VECTOR, zwiększający się w dynamicznym tempie popyt na adresy IPv4 może spowodować ich brak w najbliższej przyszłości i zaostrzenie polityki RIPE.

Podczas 10. Konferencji Technik Szerokopasmowych Jacek Gwizdak, Starszy Inżynier Sprzedaży w VECTOR w prezentacji „Domowe centrum multimedialne” przedstawił funkcjonalności obecnego set-top-box’a jako domowego centrum multimedialnego.

10. Konferencja Technik Szerokopasmowych 10. Konferencja Technik Szerokopasmowych 10. Konferencja Technik Szerokopasmowych

 

 

 

 

Obraz rynku kablowego w Rosji zaprezentował Sergey A. Gusev, Zastępca Dyrektora Generalnego i Dyrektor Techniczny firmy Er-Telecom, jednego z największych rosyjskich operatorów kablowych.

Konferencję zakończył Zdenek Samek z Commscope prezentacją „Pasywne systemy światłowodowe”, w której zostały omówione rozwiązania Commscope.

Wykładom i obradom towarzyszyła wystawa techniczna, podczas której swoje rozwiązania zaprezentowali partnerzy firmy VECTOR: ARRIS, BeeSmart, CABLECON, COMMSCOPE, CONAX, ERICSSON, HUAWEI, Technicolor i TRILITHIC. Podczas demonstracji technicznej również organizator 10. Konferencji Technik Szerokopasmowych, VECTOR, zaprezentował innowacyjne systemy do świadczenia nowoczesnych usług telekomunikacyjnych.

W spotkaniu wzięło udział ponad 180 przedstawicieli branży z Polski i z zagranicy. Tegoroczne spotkanie branży to nie tylko ściśle techniczne wykłady, liczby, fakty i dane, a przede wszystkim informacje praktyczne, przedstawione przez doświadczonych w branży ekspertów VECTOR oraz Partnerów Firmy.

10. Konferencja Technik Szerokopasmowych z jednej strony stała się okazją do zapoznania się innowacyjnymi technologiami i urządzeniami ale przede wszystkim inspirującą dyskusją na temat kierunków rozwoju przyszłości branży i migracji dzisiejszych technologii w kierunku standardów, wpisujących się w rosnące wymagania rynku operatorów sieci kablowych, z drugiej – stworzyła możliwość zaprezentowania najlepszych rozwiązań i alternatyw, które są w stanie odpowiedzieć na wyzwania stojące przed branżą.

10. Konferencja Technik Szerokopasmowych to zaproszenie do współpracy i partnerstwa, a także do konstruktywnego dialogu i efektywnego budowania wspólnego cyfrowego domu.

Inni przeczytali także: