12. KTS – jaki wpływ ma innowacyjność na konkurencyjność operatora – Telekabel 06.2013

W dn. 9-10 maja 2013r. w Sopocie odbyła się organizowana przez firmę VECTOR 12. Konferencja Technik Szerokopasmowych. KTS to coroczne spotkanie branży, które jest okazją do wymiany poglądów na temat przyszłości sieci kablowych oraz kierunków migracji dzisiejszych technologii. W tym roku konferencja odbyła się pod hasłem „Innowacyjność kluczem do konkurencyjności operatora.”

Telekabel 06.2013W tegorocznej Konferencji Technik Szerokopasmowych wzięło udział ponad 200 przedstawicieli środowiska telekomunikacyjnego, w tym operatorów kablowych, dostawców rozwiązań technologicznych, partnerów firmy VECTOR, przedstawicieli stowarzyszenia SCTE i mediów.
Parterem merytorycznym spotkania było Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji Kablowej – SCTE, które oferuje różnorodne programy oraz usługi, przyczyniające się do rozwoju całej branży operatorów kablowych.
KTS – wiedza i doświadczenie

Konferencja Technik Szerokopasmowych to połączenie wiedzy i doświadczenia. Spotkanie oferuje możliwość wysłuchania prezentacji na tematy istotne dla branży, aktywizując uczestników do dyskusji, nie tylko na sali konferencyjnej, ale również w kuluarach. Na Konferencję Technik Szerokopasmowych przyjeżdżają inżynierowie, którzy z jednej strony chcą pozyskać wiedzę, a z drugiej strony – też tą wiedzą się dzielić. Możliwość wymiany doświadczeń w tak szerokim gronie stanowi jedną z największych wartości konferencji VECTOR.

 

Telekabel 06.2013Przydatność KTS dla biznesu operatorów kablowych

Spotkanie środowiska kablowego, organizowane przez firmę VECTOR, stanowi jedną z najważniejszych platform dyskusji środowiska kablowego, o czym świadczą opinie operatorów kablowych tegorocznej 12. już konferencji.
Wiesław Okrój, Właściciel firmy PROMAX, ocenia konferencję: „Wszystkie Konferencje Technik Szerokopasmowych traktuję jako ważne spotkanie biznesowe, szkoleniowe i przyjacielskie. Tematy poruszane podczas spotkania są zawsze interesujące i potrzebne. Istotne są również rozmowy kuluarowe, pozwalające na wymianę doświadczeń.”
Na integracyjną rolę oraz aspekt merytoryczny forum zwraca uwagę Adam Przybyłowski, Kierownik Ds. Rozwoju, TELKAB: „Wartością konferencji jest integracja środowiska, możliwość wymiany doświadczenia, ale przede wszystkim jej program, który pozwala poznać nowe trendy, zorientować się w nowych rozwiązaniach technologicznych.”
Konferencja Technik Szerokopasmowych w ocenie uczestników jest możliwością zorientowania się w nowościach technologicznych pojawiających się na rynku i kierunkach, w jakich podąża branża. Wiedza ta pozwala zweryfikować własne pomysły na rozwój biznesu z zachodzącymi lub mającymi nadejść w niedalekiej przyszłości trendami, o czym mówi Maciej Brok, Dyrektor Techniczny Sieci, Członek Zarządu, MASTER: „Regularnie uczestniczę w konferencjach i wszystkie oceniam jako wartościowe, przydatne, potrzebne. Spotkania, organizowane przez VECTOR, pozwalają spojrzeć na nasz biznes i plany jego rozwoju z dalszej perspektywy. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, w którym kierunku będzie podążać tak dynamicznie rozwijająca się branża telekomunikacyjna, a spotkania tego typu dają nam obraz tego, co ma nastąpić w niedalekiej przyszłości. KTS to okazja spotkania się z bardzo dobrymi specjalistami światowej klasy oraz możliwość dostępu do najnowszych trendów i badań, które prowadzą takie instytucje jak Cable Labs czy Anga.”

Telekabel 06.2013Przydatność spotkania z ekspertami i innymi operatorami dla rozwoju biznesu podkreśla również Krzysztof Kacprowicz, Prezes Zarządu, MEDIAKOM: „Konferencje, w których uczestniczę już od wielu lat, są ciekawym oknem, pozwalającym wyjrzeć na świat tego, co będzie się dziać w przyszłości. Technologie telekomunikacyjne zmieniają się bardzo dynamicznie, a my, żeby jeszcze lepiej dostosować się do otoczenia i przede wszystkim do abonenta, musimy cały czas obserwować te zmiany i inwestować w nowe rozwiązania. Inwestycje wymagają wiedzy na temat nowych technologii i nowych rozwiązań, a takie informacje otrzymujemy właśnie na Konferencji Technik Szerokopasmowych.”
Program merytoryczny konferencji

Podczas tegorocznego spotkania została omówiona aktualna sytuacja rynku telekomunikacyjnego w Polsce i na świecie, trendy technologiczne i kierunki rozwoju branży oraz wpływ innowacji na konkurencyjność operatora.

Prezentacje i sesje były poświecone zagadnieniom:
• Powszechna cyfryzacja telewizji i wpływ naziemnej telewizji cyfrowej na odbiorcę
• Konsolidacja rynku operatorów i próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy branży zagraża model brytyjski, w którym jest jeden operator kablowy na rynku
• Zmiany w portfolio oferowanych usług: bezpłatna naziemna telewizja cyfrowa DVB-T, portale OTT, telewizory z dostępem do Internetu (connected TV) i ich wpływ na przyszłość operatorów kablowych
• Reklama jako źródło przychodów, dzięki technologii cyfrowej w telewizji wraz z interaktywnością, która otwiera możliwości kierowania reklamy do abonenta
• DOCSIS 3.1 – kolejna rewolucja?
• Dyskusja na temat struktury sieci HFC w kontekście utrzymania jej konkurencyjności
Panel dyskusyjny „Innowacyjność a konkurencyjność”

Szczególnie dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się panel dyskusyjny – “Innowacyjność a konkurencyjność”, w którym zabrali głos najwięksi gracze na polskim rynku telekomunikacyjnym: Krzysztof Kacprowicz, Prezes Zarządu, Mediakom, Jacek Kobierzycki, Dyrektor Generalny, TOYA, Bogdan Łaga, Współwłaściciel Firmy TK CHOPIN, Wiesław Łodzikowski, Dyrektor Ośrodka TVP Technologie, TVP. Panel prowadził Marcin Ułasik, Dyrektor Rozwoju Produktu, VECTOR. Podczas dyskusji omówiono, w jaki sposób innowacje wpływają na konkurencyjność operatora oraz jakie zmiany zachodzą w sieciach w obecnej sytuacji rynkowej, szczególnie w kontekście uruchomienia płatnej telewizji cyfrowej. Panel otworzyło pytanie: czy wdrożenie płatnych platform cyfrowych może przyczynić się do odpływu abonentów?
Przedstawione podczas dyskusji dane są optymistyczne – nawet jeśli początkowo obserwowany jest odpływ klientów, to po pewnym czasie notowany jest ich powrót. Jacek Kobierzycki, Dyrektor Generalny, TOYA: „Jesteśmy jednym z ostatnich krajów w Europie, w którym zachodzi cyfryzacja. Na podstawie danych z innych krajów prognozy są optymistyczne – pierwotnie odnotowywano tam odpływ abonentów od płatnych platform cyfrowych, a potem ich powrót, ponieważ dzisiejsi odbiorcy potrzebują pełnej oferty”. „Standard DVB jest już obecny na naszym rynku od jakiegoś czasu i nie zauważyliśmy odpływu abonentów – mówi Bogdan Łaga, Współwłaściciel Firmy TK CHOPIN. – Trzeba jednak obserwować potrzeby klienta i walczyć o niego. Naszym zdaniem pomysłem na utrzymanie abonenta i zdobycie nowych odbiorców jest wprowadzanie do oferty programów lokalnych.”

W dalszej części dyskusji poruszono temat OTT. W jakim stopniu serwisy OTT wpływają na odpływ abonentów? Czy oferowanie dostępu do tych serwisów w ramach własnej oferty powstrzymuje odpływ abonentów? Jak wyniknęło z rozmowy usługa OTT stwarza realną szansę na zwiększenie bazy abonentów i/lub ARPU. Jest to nowa możliwość dla rozwoju biznesu operatora, czy wręcz konieczność wdrożenia jej do oferty w przyszłości.

W panelu dyskutowano również o nowym standardzie telewizji hybrydowej HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), który stanowi element innowacyjności we współczesnych mediach. Liczba abonentów rośnie, a bogatość ofert pokazuje, że warto korzystać z tego typu usług. Połączenie Internetu i DVB-T pozwala przenieść abonenta w nowe obszary, nie pozwalając mu na odejście.

Podczas panelu postawiono pytanie dotyczące pojawiających się na rynku nowinek technologicznych – czy są one szansą na podniesienie efektywności czy raczej oznaczają zwiększenie wydatków? Paneliści skupili się na omówieniu zmian w budowie headendów, sieci, standardzie DOCSIS (koncepcja CCAP, DOCSIS 3.1) oraz technologii PON. Jak wyniknęło z dyskusji, trzeba być otwartym na innowacje, ponieważ wprowadzenie ich może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności oferty, a tym samym podniesienia satysfakcji abonenta i jego utrzymania. Operatorzy muszą jednak być blisko potrzeb abonenta, bo to właśnie odbiorcy dyktują dzisiaj zmiany na rynku.

Dyskusję zamknęła rozmowa o reklamie telewizyjnej w kontekście jej personalizacji. Czy realne jest, żeby operator stał się dla reklamodawców interesującym partnerem? Czy operatorzy sieci mogą wykorzystać reklamę jako dodatkowe źródło dochodów? Według panelistów, taki model najlepiej by się sprawdził, gdyby operatorzy korzystali z reklamodawców lokalnych – abonent odbierałby wówczas tylko te reklamy go interesują.

Nowe rozwiązania, nowe technologie

Prezentowane wykłady i prowadzone dyskusje były próbą znalezienia odpowiedzi na pytania zadawane przez branżę. „Najistotniejszymi dla mnie tematami były te, który dotyczyły kierunków rozwoju branży – mówi Jerzy Cepiński, Kierownik TVK, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w Grudziądzu – Z punktu rozwoju biznesu naszej firmy szczególnie zainteresowały mnie wykłady o nowej technologii kompresji sygnału video oraz o innowacyjnej idei wykorzystywanej w sieci HFC – technologii PON”.

Telekabel 06.2013Wiesław Okrój, Właściciel firmy PROMAX również był szczególnie zainteresowany tematem pasywnych sieci światłowodowych: „Jako jedni z pierwszych kablowaliśmy domki jednorodzinne światłowodem do abonenta w technologii Over Glass. W tej chwili jesteśmy u progu wejścia w technologię GPON i ten temat najbardziej zainteresował nas podczas 12. Konferencji Technik Szerokopasmowych.” O technologii pasywnych sieci optycznych opowiedział Mikołaj Chmura, Starszy Inżynier Sprzedaży, VECTOR w prezentacji „Przyszłość sieci PON”. Wykład dotyczył przyszłości rozwiązań opartych o technologię GPON w kontekście architektury FTTB/C z ostatnią milą w postaci kabla koncentrycznego. Celem prezentacji był przegląd oraz usystematyzowanie pojęć i dostępnych (EoC, C-DOCSIS), jak również tworzonych (EPoC) technologii. Jednocześnie przegląd dostępnych rozwiązań provisioningu, pozwalających na obsłużenie wszystkich wykorzystywanych technologii dostępowych (DOCSIS, PON, WiMAX, itd.) jednym systemem zarządzania.
Maciej Brok, Dyrektor Techniczny Sieci, Członek Zarządu, MASTER mówi: „Najbardziej zainteresował mnie temat związany z LTE związany z niebezpieczeństwem negatywnego oddziaływania na sieci kablowe. Temat ważny dla nas i dziękuję, że pojawiał się podczas tej konferencji.”

Wiele dyskusji wśród uczestników wywołał temat nowego standardu DOCSIS 3.1.
Celem prezentacji „Wymagania i etapy migracji sieci w kierunku DOCSIS 3.1”, którą wygłosił Seweryn Jabłoński, Starszy Inżynier Sprzedaży, VECTOR, była analiza zapotrzebowania na pasmo w kanale zwrotnym i dosyłowym przez abonenta w perspektywie następnych lat. W odniesieniu do tego zapotrzebowania przedstawiono modele budowy sieci HFC które w perspektywie 5 lat umożliwią operatorowi w łatwy, szybki i optymalny kosztowo sposób reagować na rosnące zapotrzebowanie na usługi. W analizie uwzględniono możliwości obecnie stosowanej technologii DOCSIS 3.0, jak również nowotworzonego standardu DOCSIS 3.1. W kontekście tych rozważań wyróżniono kluczowe funkcjonalności elementów polowych, jakie powinny być zaimplementowane we wzmacniaczach i węzłach optycznych.

Ciekawą prezentację o telewizji hybrydowej wygłosił Radosław Korpal, Starszy Inżynier Sprzedaży, VECTOR. W prezentacji „Cyfrowy headend dla usług multimedialnych” przedstawił nowy standard hybrydowej HbbTV, który łączy broadcastową emisję sygnałów telewizyjnych wraz z multimedialnymi treściami dosyłanymi do jednostki abonenckiej poprzez Internet. Standard pozwalający w łatwy sposób nadawcom i operatorom telewizyjnym uzyskać interakcję z abonentem, poprzez mechanizmy dwukierunkowości przeniesione z Internetu na ekran telewizora. Jest to sposób na zatrzymanie trendu ucieczki widzów od telewizora na rzecz innych urządzeń abonenckich typu laptop, tablet czy smartphone, poprzez udostępnienie w intuicyjnej formie za pomocą kilku kliknięć pilotem dostępu do szerszego zakresu informacji i multimedialnych danych.

Telekabel 06.2013Temat oszczędności kosztów OPEX w sieci dostępowej zawsze interesował i interesuje operatorów. Podczas konferencji KTS z wielu zagadnień, które można zoptymalizować, zostały omówione dwa kluczowe elementy: program redukcji zużycia energii elektrycznej (wzmacniacze RF, węzły optyczne) oraz walki z ingresem w sieci dostępowej.
„Polski Rynek telekomunikacyjny i medialny na tle Europy” – interesującą prezentację pod takim tytułem przedstawił Jerzy Straszewski, prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. Prezentację „Optymalizacja kosztów OPEX w sieci dostępowej” przedstawił Łukasz Cejmer, Inżynier Sprzedaży, VECTOR.

Do walki z ingresem został dedykowany system VIG – VECTOR Ingress Guard. Jest to system, który redukuje czas niedostępności usług w sieci. Rozwiązanie zmniejsza koszty utrzymania i serwisowania sieci. Podczas pojawienia się zakłócenia mniejsza liczba abonentów zostaje dotknięta skutkami jego wystąpienia, a ekipy techniczne mogą prowadzić poszukiwania źródeł ingresu w bardzo precyzyjnie wskazanym obszarze sieci. Wykorzystanie tego systemu pozwala efektywniej wykorzystywać pasmo kanału zwrotnego.

Dzięki wykorzystaniu układu inteligentnego poboru mocy można obniżyć koszty związane z pobieraną energią elektryczną. Urządzenia przy pracy z niższymi poziomami RF pobierają mniej energii z układu zasilania. W połączeniu z technologią półprzewodnikową GaN można uzyskać wysokie poziomy wyjściowe RF, co przekłada się na 25% mniej elementów aktywnych w sieci bądź obniżone zużycie energii o 15%, przy zachowaniu poziomu RF, jak w technologii GaAs. Dzięki wykorzystaniu technologii GaN produkty są lepiej przygotowane do kanałowych planów cyfrowych. Mniejsze zużycie energii elektrycznej to zmniejszona liczba zasilaczy i baterii, potrzebnych do podtrzymania systemu na czas awarii.

Cyfryzacja – szansa czy zagrożenie dla operatora kablowego?

Zarówno podczas panelu dyskusyjnego, jak i rozmów poza nim, dużo mówiono na temat cyfryzacji i jej wpływie na biznes operatora – czy jest ona zagrożeniem, czy szansą?
Tomasz Wiewiórka, Inżynier, TELEWIZJA KABLOWA HAJNÓWKA mówi: „W przypadku naszej firmy, cyfryzacja otwiera przed nami nowe możliwości oferowania dodatkowych usług lepszej jakości i przede wszystkim zadowolenie naszych abonentów.”
„Wyniki badań, przedstawione podczas ostatniego Cable Congress, pokazują, że przychody biznesu kablowego rosną i branża się rozwija – mówi Szymon Karbowski, Dyrektor Działu Rozwoju, TOYA. –Cyfryzacja nadal jest szansą na rozwój biznesu, tylko trzeba ją właściwie wykorzystać. Trzeba być cały czas na bieżąco. Biznes kablowy postrzegam jako branżę, która się obroni.”
Wiesław Okrój, Właściciel firmy PROMAX mówi o korzyściach cyfryzacji i najbliższych planach rozwojowych firmy: „Dzięki cyfryzacji mogliśmy zwiększyć ilość kanałów w ofercie telewizji cyfrowej, uruchomić telefonię stacjonarną czy usługę video na żądanie. Od czerwca będziemy również oferować abonentom wyższe prędkości Internetu.”

Wystawa techniczna

Konferencji towarzyszyła wystawa najnowszych rozwiązań technologicznych, podczas której uczestnicy mieli okazję nie tylko zobaczyć nowoczesne technologie, ale przede wszystkim wymienić się doświadczeniami z inżynierami i praktykami. Szczególnie dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się cyfrowy headnend TANTRAX. „Na wystawie prezentowane są wszystkie zagadnienia, łącznie z innowacyjnym rozwiązaniem multimedialnej stacji czołowej, czyli tym, co za chwilę będzie nam, operatorom sieci, niezbędne” – mówi Jerzy Cepiński, Kierownik TVK, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w Grudziądzu.

Zapraszamy na 13. KTS!

Atrakcyjny merytorycznie program spotkania, dyskusje na bieżące tematy z udziałem znanych ekspertów środowiska kablowego oraz demonstracja nowoczesnych technologii – wszystko to sprawia, że konferencja KTS już na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń branży. Już dzisiaj zapraszamy na 13. Konferencję Technik Szerokopasmowych!

Inni przeczytali także: