„15 lat – z przeszłością ku przyszłości”

Telekabel_06.2016_1wWywiad z Januszem Kilon, prezesem VECTOR TECH SOLUTIONS, rozmawia Marek Pawłowicz, Tekabel.

Spotykamy się na 15. jubileuszowej Konferencji Technik Szerokopasmowych, która odbywa się pod hasłem „15 lat – z przeszłością ku przyszłości”. Jakie zmiany zaszły w tym okresie w firmie VECTOR?

Ogromne. VECTOR ponad 27 lat temu rozpoczynał działalność jako mała firma technologiczna, oferująca urządzenia dla operatorów sieci kablowych w Polsce. Dzisiaj VECTOR to grupa dynamicznie rozwijających się firm stanowiąca europejski koncern technologiczny, działający na rynkach globalnych, w obszarze technologii infrastruktury dostępowej, systemów wymiany danych oraz telewizji cyfrowej. To, co pozostało niezmienne przez te lata, to podstawowe wartości, na których firma jest zbudowana: nastawienie na przyszłość, otwarta komunikacja, dynamika i pasja w działaniu.

Te wartości pozwalają nam na dobre rozpoznanie potrzeb i uwarunkowań po stronie klienta, kreatywne poszukiwanie rozwiązań; w wyniku tego zapewniamy naszym klientom długoterminową efektywność biznesową oraz bezpieczeństwo realizowanych inwestycji.

Czy były prowadzone badania wśród klientów VECTOR TECH SOLUTIONS na temat satysfakcji ze współpracy we wdrażaniu oferowanych przez Państwa technologii?

Tak, niejednokrotnie. Zarówno przy okazji poprzednich edycji KTS, jak i niezależnie od nich. Zadowolenie klientów ze współpracy z nami przy wdrażaniu oferowanych rozwiązań jest bardzo ważne. Z jednej strony jest dla nas potwierdzeniem, że to co robimy i jak robimy spełnia oczekiwania klientów, z drugiej strony jest podstawą rozwoju biznesu na przyszłość.
Jednak o satysfakcji naszych klientów najlepiej świadczy fakt, że od wielu, wielu lat współpracujemy z szeroką grupą tych samych operatorów. Ta długoletnia relacja, bazująca na zaufaniu, jest podstawą prowadzenia biznesu w naszej branży.

Jak Pan ocenia procentowy udział VECTOR TECH SOLUTIONS w skali kraju we wdrażaniu rozwiązań zapewniających szybki dostęp do internetu i telewizji cyfrowej?

Przygotowując się do tegorocznej konferencji zadaliśmy sobie takie pytanie. Ilu abonentów w Polsce ma dostęp do najnowszych technologii, tj. internetu, dzięki naszym rozwiązaniom wdrożonym przez operatorów? Ilu Polaków korzysta z telewizji?
Z naszych obliczeń wynika, że każdego dnia 16 min Polaków korzysta z dostępu do internetu dzięki oferowanym przez nas rozwiązaniom, które działają w ok. 6 min gospodarstw domowych. Nie zapominajmy jednak, że w każdym mieszkaniu aktywnie z sieci korzysta nawet kilka osób.

Nasza aktywność obejmuje również rozwiązania do odbioru telewizji cyfrowej. Dostarczamy je zarówno operatorom telekomunikacyjnym, jak i nadawcom telewizyjnym. W tym przypadku liczba gospodarstw domowych wykorzystujących nasze technologie DTV jest imponująca. Nasze wyliczenia wskazują, że każdego dnia, dzięki dostarczanym przez VECTOR TECH SOLUTIONS rozwiązaniom, dostęp do TV ma ponad 35 min Polaków.

Telekabel_06.2016_2wJak rysuje się przyszłość firmy w kontekście podziału Spółki VECTOR na trzy osobne podmioty: VECTOR TECH SOLUTIONS Sp. z 0.0., VECTOR TECHNOLOGIES SA. oraz VECTOR SMART DATA Sp. z o.o.?

Zmiany następujące na rynku globalnym i lokalnym stawiają przed nami nowe wyzwania. Podział firmy i utworzenie Grupy VECTOR stanowi kontynuację trwającego od ponad 27 lat konsekwentnego rozwoju aktywności firmy. Obejmuje ona wiele technologii i koncentruje się na wielu rynkach docelowych. Pragniemy, aby nowa struktura jak najlepiej odpowiadała potrzebom poszczególnych grup klientów i zapewniała właściwą dynamikę działań.
VECTOR TECH SOLUTIONS koncentruje działalność na rynku polskim i krajów ościennych, specjalizując się w projektowaniu, integracji i utrzymaniu kompleksowych rozwiązań „end to end” dla operatorów telekomunikacyjnych i mediów elektronicznych. Naszą podstawową kompetencją są technologie infrastruktury dostępowej, transmisji danych i wideo. Oferujemy szerokie portfolio usług związanych z consultingiem biznesowym i technologicznym w zakresie dostarczanych rozwiązań.
VECTOR TECHNOLOGIES zajmuje się projektowaniem i produkcją dedykowanych rozwiązań dla operatorów telekomunikacyjnych. Produkty spółki sprzedawane są nie tylko w kraju, ale w Europie i poza nią. Jej kompetentni pracownicy udzielają wsparcia największym operatorom telekomunikacyjnym i wiodącym producentom urządzeń do budowy infrastruktury dostępowej.
VECTOR SMART DATA to spółka odnosząca sukcesy na rynku telemetrii i zdalnego sterowania w branży ciepłowniczej, będąca liderem w zakresie dostaw tych rozwiązań w kraju. Swoimi działaniami jest Internet of Things, tłumaczony w Polsce, jako internet rzeczy. Internet rzeczy to początek drogi, gdzie wszyscy i wszędzie zapowiadają wielkie inwestycje w ten obszar rynku. Pomimo prowadzenia działalności jako trzy odrębne firmy zachowujemy pełną synergię w zakresie zasobów i kompetencji wewnątrz Grupy VECTOR. Elastyczne podejście do nowych wyzwań i projektów stało się wszak wyznacznikiem dzisiejszych czasów.

W czasie 15. KST padało pytanie czy zapotrzebowanie na pasmo będzie rosło. Co Pan by odpowiedział?

Jest to jedno z tych pytań, które zadajemy uczestnikom konferencji co roku. I co roku nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. Nikt nie ma wątpliwości, że marketingowy wyścig operatorów będzie trwał. Natomiast jeśli pytamy o faktyczne” zapotrzebowanie abonentów, to odpowiedzi są różne. Są zwolennicy teorii, która mówi że już dzisiaj oferowane przepływności z naddatkiem zaspokajają obecne i przyszłe potrzeby abonentów. Są też przeciwnicy tej teorii twierdzący, że nie ma żadnych symptomów wskazujących na to, iż zapotrzebowanie na pasmo przestanie rosnąć.

Jeśli weźmiemy pod uwagę oferowane na rynku usługi, i wydaje się, że obecnie dostępne przepływności są wystarczające i krzywa wzrostu powinna się zatrzymać. Z drugiej strony, jeśli pomyślimy o wszystkich nowinkach technologicznych, których co prawda jeszcze dzisiaj na rynku nie ma, ale ich wdrożenie jest już tylko kwestią czasu, to uważam, że realne zapotrzebowanie na pasmo wciąż będzie rosło.

15. edycja KTS – i co dalej?

Biorąc pod uwagę zmiany, jakie I zachodziły w branży przez ostatnie 15 lat, ich dynamikę, jestem przekonany że organizowana przez nas konferencja stała się doskonałym miejscem na wymianę wiedzy i doświadczeń zarówno pomiędzy operatorami, jak i dostawcami technologii. Techniczne aspekty rozwiązań, praktyczne sposoby wdrożeń, wartka dyskusja o dalszym rozwoju całego rynku telekomunikacyjnego – to właśnie wyróżnia naszą konferencję spośród innych tego typu spotkań.

Rozmowy na temat przyszłości branży, możliwych scenariuszy rozwoju technologii, wyciąganie wniosków, dokonywanie trafnych wyborów to są wyzwania stojące przed każdym z nas, w perspektywie kolejnych edycji konferencji KTS. Czekają nas ciekawe czasy…

Inni przeczytali także: