Aktywny DAS i Neutral Host in-Building – nowoczesna łączność wewnątrzbudynkowa

Od stycznia 2024 roku w Polsce rozpoczyna się ważny czas dla przyszłości łączności. Mowa tu o wdrożeniu prawdziwego 5G na częstotliwościach 3400-3800 MHZ. Zmiana ta jest kluczowa dla dalszego rozwoju miast, Internetu Rzeczy (IoT) i innych nowoczesnych technologii. Wyższa przepustowość 5G wiąże się jednak z pewnymi wyzwaniami. Przykładem jest m.in. ograniczenie w przenikaniu sygnałów przez struktury budynków. W odpowiedzi na to, pojawia się coraz większe znaczenie aktywnego systemu DAS oraz modelu neutralnego hosta.

Integracja modelu neutralnego hosta z systemem aktywnego DAS umożliwia współdzielenie infrastruktury przez różnych operatorów, co przekłada się na zwiększoną efektywność kosztową i operacyjną zarówno dla operatorów, jak i dla właścicieli budynków. W tym kontekście, aktywny DAS jawi się jako niezbędne narzędzie dla zapewnienia optymalnej łączności w dobie rosnących wymagań sieci 5G. 

 

Czym  jest aktywny DAS?

Aktywny DAS: nowoczesne rozwiązanie dla sieci 5G 

Rozproszony system antenowy, znany jako DAS (Distributed Antenna System), to innowacyjna infrastruktura komunikacji bezprzewodowej, która odgrywa kluczową rolę w poprawie łączności wewnętrznej, szczególnie w kontekście rozwijającej się sieci 5G. W wersji aktywnej DAS wyróżnia się znacznie bardziej zaawansowanym podejściem technologicznym w porównaniu do tradycyjnych systemów pasywnych. Oferuje on dynamiczne i elastyczne rozwiązania dla dystrybucji sygnałów komórkowych, co jest szczególnie istotne w obiektach o skomplikowanej architekturze i dużych powierzchniach, takich jak np. biurowce, centra handlowe czy obiekty sportowe i lotniska.

Charakterystyczne dla aktywnego DAS jest wykorzystanie światłowodów do dystrybucji sygnału, co gwarantuje wysoką jakość i minimalne straty sygnału na długich dystansach. Dzięki tej technologii, sygnał może być precyzyjnie kierowany do miejsc, gdzie występuje największe zapotrzebowanie, co zwiększa efektywność całego systemu. Ponadto, centralizacja zarządzania sygnałami w aktywnym DAS umożliwia kontrolę nad wieloma obiektami z jednej lokalizacji, co stanowi znaczące ułatwienie w zarządzaniu, monitorowaniu i wdrażaniu systemu.

Cechy aktywnego DAS

Najistotniejsze cechy to między innymi:

 1. Dystrybucja sygnału po światłowodach

W aktywnym DAS cyfrowa dystrybucja sygnału za pośrednictwem światłowodów jest elementem zapewniającym znakomitą jakość i stabilność sygnału na długich dystansach. Światłowody oferują wyjątkową przepustowość i niskie straty sygnału, co jest niezbędne w obszarach o dużym zagęszczeniu użytkowników i w skomplikowanych strukturach architektonicznych. Ta technologia umożliwia precyzyjne dostarczanie wzmocnionego sygnału do określonych obszarów, co znacząco poprawia doświadczenia użytkowników końcowych.

 1. Centralna kontrola 

Scentralizowany baseband w aktywnym DAS ułatwia zarządzanie dystrybucją sygnałów, co jest szczególnie ważne w skomplikowanych systemach wielobudynkowych. Centralna kontrola umożliwia efektywne zarządzanie zasobami sieciowymi, optymalizację wydajności i szybką reakcję na zmiany w wymaganiach łącznościowych. To rozwiązanie stanowi znaczącą przewagę nad systemami pasywnymi, które często nie oferują takiego poziomu kontroli.

 1. Współdzielenie przez wielu operatorów 

Niezależność aktywnego DAS od konkretnych operatorów telekomunikacyjnych umożliwia jednoczesną obsługę różnych sieci komórkowych. Taka funkcjonalność jest nieoceniona w budynkach wielofunkcyjnych, gdzie użytkownicy korzystają z usług różnych dostawców. Współdzielenie infrastruktury przez wielu operatorów zmniejsza koszty instalacji i utrzymania, a także poprawia ogólną jakość usług komunikacyjnych w budynku.

 1. Skalowalność 

Aktywny DAS oferuje skalowalność, umożliwiającą łatwą rozbudowę systemu poprzez dodawanie nowych jednostek zdalnych. To pozwala na szybkie dostosowanie systemu do rosnących potrzeb w zakresie zasięgu i pojemności, bez konieczności wymiany całej infrastruktury. Elastyczność ta sprawia, że aktywny DAS jest idealnym rozwiązaniem dla dynamicznie rozwijających się obiektów i zmieniających się wymagań użytkowników.

 1. Monitorowanie i zarządzanie w czasie rzeczywistym 

Zaawansowane możliwości monitorowania i zarządzania w aktywnym DAS pozwalają na ciągłą kontrolę stanu sieci. Administratorzy mogą w czasie rzeczywistym analizować wydajność sieci i szybko reagować na wszelkie problemy, co jest niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości usług bezprzewodowych i minimalizowania przestojów związanych z ewentualnymi awariami.

 1. Obsługa wielu technologii 

Aktywny DAS jest kompatybilny z różnymi technologiami, w tym 4G i 5G, co umożliwia obsługę szerszego spektrum urządzeń i usług. Współdzielenie systemu przez różne technologie zwiększa jego funkcjonalność i przystosowanie do przyszłych innowacji w dziedzinie telekomunikacji.

 1. Efektywność kosztowa

Mimo wyższych kosztów instalacji w porównaniu do systemów pasywnych aktywne systemy DAS przynoszą oszczędności dzięki niższym wymaganiom konserwacyjnym i większej skalowalności. Dzięki temu mogą być łatwo dostosowywane do rosnących potrzeb technologicznych, co przekłada się na długotrwałe korzyści finansowe. Ta zdolność do adaptacji czyni aktywny DAS korzystnym wyborem dla podmiotów poszukujących efektywnych rozwiązań w zakresie wewnętrznej łączności bezprzewodowej.

campus-building-hub

 

Aktywne systemy DAS reprezentują zaawansowaną technologię w dziedzinie łączności bezprzewodowej, kluczową dla:

 • zapewnienia wysokiej jakości sygnału wewnątrz budynków,
 • aktywnego wzmacniania i efektywnej dystrybucji sygnałów komórkowych,
 • obsługi wielu sieci jednocześnie (co jest szczególnie przydatne w przestrzeniach współdzielonych),
 • skalowalności oraz kompatybilności z technologiami 4G i 5G, aby odpowiadać na współczesne potrzeby komunikacji.

Dodatkowo, wdrożenie aktywnego systemu DAS, zapewnia długoterminowe korzyści:

 • mniejsze wymagania konserwacyjne,
 • możliwość adaptacji do zmian technologicznych,
 • możliwość zasilenia dużego obszaru z jednego centralnego punktu, co przyczynia się do oszczędności przestrzeni.

To właśnie te cechy sprawiają, że aktywne systemy DAS stają się preferowanym wyborem dla przedsiębiorstw i właścicieli budynków, którzy chcą zapewnić swoim użytkownikom niezawodną i wysokiej jakości łączność bezprzewodową.

 

Znaczenie aktywnego DAS w kontekście nowej częstotliwości 5G

Rola aktywnego DAS, zwłaszcza przy wdrażaniu sieci 5G, jest bardzo ważna. Sieć 5G posiada swoje kluczowe cechy, takie jak:
 • wysoka prędkość transmisji danych,
 • niskie opóźnienia,
 • obsługa dużej liczby urządzeń,

Zastosowanie w tym kontekście technologii DAS, otwiera nowe możliwości w różnych dziedzinach: od telekomunikacji, przez rozwój inteligentnych budynków i miast, aż do zastosowania zaawansowanych technologii w czasie rzeczywistym (takich jak wirtualna rzeczywistość (VR) czy zdalne sterowanie maszynami oraz łączność niezbędna dla pojazdów autonomicznych). Jest to kluczowe dla wspierania dynamicznie rozwijających się ekosystemów miejskich i przemysłowych.

Charakterystyka częstotliwości 5G, szczególnie w zakresie 3400 – 3800 MHz (pasma C), sprawia, że sygnał ten ma ograniczoną zdolność penetracji w struktury budowlane, co rodzi problem zapewnienia odpowiedniego zasięgu wewnątrz budynków. W tym kontekście aktywny DAS wyłania się jako kluczowe rozwiązanie, które nie tylko radzi sobie z tymi wyzwaniami, lecz również oferuje znacznie większą elastyczność i efektywność w porównaniu do tradycyjnych pasywnych systemów DAS.

das-connect-schemat

„Kluczowe w kontekście 5G jest to, że nie każda istniejąca instalacja pasywna jest przystosowana do sygnałów pasma C. W wielu budynkach, gdzie są już takie instalacje, może być konieczna ich całkowita wymiana tak, aby były gotowe na nowe częstotliwości 5G. W takim przypadku implementacja aktywnego DAS na istniejącej infrastrukturze FO jest idealnym rozwiązaniem.” – mówi Tomasz Błaszczuk, System Engineer w VECTOR TECH SOLUTIONS

Implementacja Aktywnego DAS dla 5G

Aktywny DAS dzięki wykorzystaniu technologii światłowodowej, pozwala na szybkie i efektywne rozprowadzanie sygnału 5G wewnątrz budynków. System ten doskonale radzi sobie z dużymi przepustowościami danych charakterystycznymi dla 5G, oferując użytkownikom nieprzerwany dostęp do sieci bez konieczności budowy skomplikowanego okablowania antenowego. Dzięki swojej skalowalności aktywny DAS może być również adaptowany w istniejących budynkach z pasywnymi instalacjami DAS, tworząc model hybrydowy, który łączy zalety obu systemów bez konieczności wymiany istniejącej infrastruktury.

Szczególnie teraz, kiedy niezawodna łączność komórkowa jest niezbędna dla utrzymania produktywności, zadowolenia klientów i najemców, aktywny DAS staje się nieodzownym elementem infrastruktury budynków. Właściciele nieruchomości, zarządcy i przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają potrzebę wdrożenia tego rodzaju systemów, aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie łączności wewnętrznej.

 

Model NHIB (Neutral-Host In-Building)

Rozwój technologii komunikacji mobilnej, charakteryzujący się wzrostem pojemności oraz częstotliwości, stawia przed branżą telekomunikacyjną wyzwania dotyczące efektywnego wzmocnienia sygnału wewnątrzbudynkowego. Model NHIB (Neutral-Host In-Building) w połączeniu z aktywnym systemem DAS (Distributed Antenna System) jest rozwiązaniem odpowiadającym na te wyzwania,  w sposób innowacyjny i efektywny.

Model NHIB rewolucjonizuje tradycyjne podejście do wzmocnienia sygnału w budynkach. W ramach tego rozwiązania, zamiast polegania na indywidualnych instalacjach operatorów, infrastruktura DAS jest wdrażana i zarządzana przez niezależny podmiot. To pozwala znacznie zredukować początkowe koszty, które często są barierą w rozbudowie wewnętrznych systemów komunikacyjnych. Kluczowym aspektem modelu NHIB jest możliwość współdzielenia infrastruktury przez różnych operatorów, co nie tylko zmniejsza koszty, ale także zapewnia lepszą jakość usług dla użytkowników. 

 

Aktywny System DAS

W modelu NHIB operatorzy nie muszą już instalować swoich jednostek radiowych, znanych jako Radio Units, w każdym pojedynczym budynku. Zamiast tego mogą umieścić swoje Remote Radio Units (RRU) w centralnym miejscu, zwanym C-RAN Hub (Centralized Radio Access Network Hub) lub BTS Hotel, skąd zasilają całość systemu active DAS. Takie rozwiązanie umożliwia efektywniejsze zarządzanie i dystrybucję sygnału, przenosząc dane w formie cyfrowej do wielu budynków w obrębie rozległego obszaru.

Model NHIB zyskał uznanie na arenie międzynarodowej, stając się standardem w wielu krajach. Jego skuteczność i efektywność zostały udowodnione w różnorodnych, złożonych środowiskach typowych dla dużych metropolii, takich jak centra biurowe, kompleksy handlowe, stadiony, lotniska oraz tunele. Są to obszary, w których model NHIB wykazuje swoje zalety szczególnie w kontekście wysokiego zagęszczenia architektury i intensywnym ruchu użytkowników. W Europie model ten znalazł zastosowanie w Wielkiej Brytanii, gdzie spełnia wymogi specyfikacji JOTS NHIB, a także w Hiszpani, Czechach, Szwecji, we Francji oraz we Włoszech.

Model NHIB oparty na aktywnym systemie DAS stanowi przyszłościową i efektywną metodę wzmocnienia sygnału komórkowego w budynkach. Jego zdolność do współdzielenia infrastruktury, redukcji kosztów, energii i przestrzeni na oddzielne urządzenia oraz zwiększenia jakości i zasięgu sygnału, sprawia, że jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem dla branży telekomunikacyjnej, pozwalając sprostać wyzwaniom nowoczesnej komunikacji mobilnej.

neutral-host-in-building

 

Korzyści dla operatorów z wykorzystania modelu NHIB

Wykorzystanie modelu NHIB (Neutral-Host In-Building) w telekomunikacji oferuje szereg korzyści dla operatorów komórkowych, które przekładają się na poprawę efektywności operacyjnej, obniżenie kosztów oraz zwiększenie satysfakcji klientów. Jakie jeszcze korzyści wynikają z jego zastosowania?

 1. Wydajność kosztowa

Kluczową zaletą modelu NHIB jest znaczna redukcja kosztów. Dzięki współdzieleniu infrastruktury operatorzy mogą unikać dużych inwestycji związanych z budową i utrzymaniem własnych, niezależnych sieci wewnętrznych. W efekcie koszty zarówno początkowe, jak i operacyjne, są znacząco obniżone, co przekłada się na lepszą rentowność inwestycji.

 1. Oszczędność miejsca i energii 

Sprzęt każdego z operatorów jest centralizowany i instalowany w jednym, wspólnym miejscu, takim jak C-RAN Hub. To znacząco zmniejsza potrzebę przestrzeni fizycznej w obrębie każdego budynku, co jest szczególnie istotne w gęsto zabudowanych obszarach miejskich. Dodatkowo, centralizacja sprzętu pozwala na efektywniejsze zarządzanie energią, co przekłada się na korzyści środowiskowe.

 1. Brak konieczności zarządzania i utrzymania

Całościową odpowiedzialność za zarządzanie i utrzymanie systemu przejmuje neutralny host. Dla operatorów oznacza to znaczne odciążenie w zakresie zasobów ludzkich i technicznych, umożliwiające skupienie się na kluczowej działalności i rozwoju usług.

 1. Skalowalność 

Systemy w modelu NHIB są wysoce skalowalne, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się świecie telekomunikacji. Operatorzy mogą elastycznie dostosowywać pojemność i zasięg swoich sieci w zależności od rosnącej liczby użytkowników i ich wymagań, zapewniając ciągłą i efektywną obsługę.

 1. Gotowość na obecne i przyszłe wyzwania 

Rozwiązania NHIB są projektowane tak, aby wspierać obecne technologie i jednocześnie być gotowe na adaptację do nowych standardów. To sprawia, że operatorzy są przygotowani na szybko postępujący rozwój technologiczny w branży, zapewniając im przewagę konkurencyjną.

 1. Poprawa zasięgu i satysfakcja klientów 

Poprzez zapewnienie silnego i stabilnego sygnału w miejscach, gdzie tradycyjne metody mogą zawodzić, model NHIB znacznie poprawia zasięg i jakość połączeń. To z kolei przekłada się na wyższą satysfakcję klientów, co jest nieocenione w budowaniu lojalności i utrzymaniu konkurencyjności na rynku.

Model NHIB: Przyszłości w Branży Telekomunikacyjnej

Model NHIB stanowi kompleksowe rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw najnowszym wyzwaniom w branży telekomunikacyjnej, oferując operatorom komórkowym szereg korzyści, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Jego elastyczność, efektywność kosztowa i zdolność do adaptacji do przyszłych innowacji sprawiają, że jest to model nie tylko korzystny, ale wręcz niezbędny w nowoczesnej telekomunikacji.

 

VECTOR TECH SOLUTIONS – Twój partner technologiczny

Wybierając VECTOR TECH SOLUTIONS jako swojego partnera technologicznego, zyskujesz dostęp do wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów, którzy specjalizują się w dostosowywaniu rozwiązań telekomunikacyjnych do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Nasze podejście jest zróżnicowane pod kątem dostawców, co pozwala na wybór najlepszych dostępnych technologii i sprzętu, co gwarantuje optymalne i przyszłościowe rozwiązania dla Twoich projektów. Każde nasze rozwiązanie projektujemy z myślą o potrzebach Twojego biznesu, bazując na najnowszych trendach i znajomości wymagań rynkowych.

Cenimy bliską współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi oraz dostawcami infrastruktury, co przekłada się na dostarczanie kompleksowych i efektywnych rozwiązań. Nasza wiedza rynkowa i techniczna umożliwia nam projektowanie systemów, które nie tylko odpowiadają na bieżące potrzeby, ale są również gotowe na przyszłe wyzwania technologiczne.

Inni przeczytali także: