ARRIS CHP Max® 5000

Większa pojemność istniejącej sieci
Wraz z rozwojem biznesu dostawcy usług szerokopasmowych wprowadzają kolejne usługi zarówno dla abonentów indywidualnych, jak i dla biznesu. Wiąże się to z koniecznością eksploatacji dostępnych włókien światłowodowych oraz rozbudową tej infrastruktury. Rosnące wymagania klientów, nowe usługi i technologie oraz konkurencja sprawiają, iż operatorzy kablowi znajdują się pod ciągłą presją zwiększania przepływności w swoich sieciach. Jednak ogromne koszty związane z radykalną przebudową infrastruktury optycznej nie sa najlepszym rozwiązaniem.

C-COR® CHP Max 5000

Większe zyski bez dużych inwestycji
Firma VECTOR proponuje rozwiązanie, które pozwala operatorom kablowym świadczyć pełen zakres usług nowej generacji, poprzez zwiększenie efektywności wykorzystania istniejących sieci światłowodowych. System wielofalowy, który został poddany rygorystycznym testom i próbom w terenie, jest rozwiązaniem, za pomocą którego w jednym włóknie światłowodowym można transportować sygnały na wielu długościach fal, składających się z sygnałów kanału dosyłowego, zwrotnego i GigEthernet. W ten sposób uzyskuje dodatkowy zapas pojemności na potrzeby usług, które będą rozwijane w przyszłości. Elastyczność tego rozwiązania umożliwia operatorom stworzenie kompleksowego planu dostępu do sieci poprzez zwielokrotnienie falowe i zapewnia możliwość dalszego, efektywnego kosztowo rozwoju.

Złożoność zjawisk optycznych wymaga odpowiedniego zarządzania widmem optycznym, które w dalszym etapie umożliwia maksymalne wykorzystanie pojedynczego włókna przy jednoczesnej minimalizacji zakłóceń. Firma ARRIS, na podstawie szeregu badań nad wielofalowymi zjawiskami optycznymi i zniekształceniami nieliniowymi oddziałującymi na widmo w.cz., opracowała rozwiązanie pozwalające przeciwdziałać wszystkim nieliniowościom optycznym i efektom związanym z charakterem włókna, w celu utrzymania doskonałej stabilności długości fali we wszystkich warunkach. Dla dostawców usług szerokopasmowych oznacza to, że firma ARRIS opracowała rozwiązanie dla transmisji wielofalowej, co umożliwia zwiększenie pojemności pojedynczego włókna. Jednocześnie pozwala to „odzyskać” dodatkowe włókna na potrzeby świadczenia innych, generujących dochody usług.

Technologia CWDM – najtańsza i sprawdzona w terenie
Firma ARRIS jako pierwsza wprowadziła na rynek rozwiązanie oparte o wielofalowe sieci optyczne CWDM, które dostarczają do 10 zmultipleksowanych fal CWDM (zgodnie ze standardem ITU G.695) w jednym włóknie wraz z sygnałami analogowymi kanału dosyłowego, zwrotnego i GigEthernet. Wykorzystana w tym rozwiązaniu technologia CWDM jest bardzo ekonomicznym wyborem, gdyż nadajniki CWDM nie wymagają specjalnej kontroli temperatury laserów i drogich obwodów optycznych, potrzebnych przy zastosowaniach DWDM. Rozwiązanie CWDM, opracowane przez firmę ARRIS, spełnia wymagania większości sieci z typową długością łącza 15 km.

 

 

Technologia C-CORWave – więcej fal, większy zasięg
Technologia multipleksów optycznych CHP Max5000 CORWave pozwala na transport w istniejących światłowodach znacznie większej ilości fal na dłuższych dystansach bez utraty jakości. Przy zastosowaniu tej technologii możliwe jest zmultipleksowanie czterech fal kanału dosyłowego w jednym włóknie na dystansie do 25km. Natomiast w rozwiązaniu z dwoma falami kanału dosyłowego dystans wydłuża się do 30km. W obu przypadkach do tego samego włókna mogą zostać dodane dwa łącza dwukierunkowe GigEthernet wykorzystywane do transmisji usług biznesowych. Innymi słowy, klastry mogą być do 4 razy mniejsze niż obecnie oraz mogą transportować usługi biznesowe bez konieczności instalacji nowych włókien.

Nadajniki C-COR CHP Max5000 1GHz CWDM 1311nm i 1291nm są modułami zintegrowanej platformy stacji czołowej C-COR CHP Max5000. Te zaawansowane, zgodne ze standardem ITU G.695, nadajniki 1GHz CWDM umożliwiają multipleksację dwóch fal kanału dosyłowego oraz wielu fal kanału zwrotnego w jednym włóknie, pozostawiając sąsiednie kanały ITU pod potrzeby usług rozwijanych w przyszłości. Nadajniki 1GHz CWDM, dostępne ze stałym lub zmiennym poziomem mocy wyjściowej, mają dwa wejścia zapewniające znacznie lepszą izolację niż konkurencyjne rozwiązania. Pozwala to na równoczesne uruchamianie zaawansowanych usług wideo i telefonii bez zniekształceń przenikowych.

Struktura QAM
W poniższym rozwiązaniu zawartość usług typu narrowcast podlega w stacji czołowej multipleksacji DWDM do jednego włókna, a następnie jest transmitowana do HUB’a na odcinku do 65km. Maksymalnie do tego celu może być wykorzystane 20 nadajników QAM . W HUB’ie, po wzmocnieniu przez wzmacniacz EDFA (tryb pracy Constant Gain), sygnały narrowcast są demultipleksowane. Wyjście demultipleksera jest multipleksowane ponownie, tym razem jednak z sygnałem typu broadcast (uprzednio także wzmocnionym przez osobny wzmacniacz EDFA pracujący w trybie Constant Power). Dzięki temu sygnały NC&BC pojedynczym włóknem są doprowadzone do węzła.

Struktura QAM

 

Podstawowa różnica rozwiązania z podwójnym odbiornikiem w odniesieniu do poprzedniego przykładu polega na tym, że sygnały broadcast i narrowcast nie są multipleksowane w technologii DWDM do tego samego włókna w HUB’ie. Zamiast tego są one niezależnie transmitowane ze stacji czołowej przez HUB do osobnego odbiornika w węźle. Sygnały w.cz. są następnie łączone (sumowane) w węźle.

Headend Hub Node

 

Zintegrowana platforma stacji czołowej C-COR CHP Max5000
CHP Max5000 to rozwiązanie integrujące HUB, analogową optykę stacyjną i cyfrową warstwę transportową w jedną skalowalną platformę. CHP Max5000 stanowi platformę optyki stacyjnej o największej dostępnej na rynku gęstości, przewyższając w tym zakresie inne rozwiązania nawet o 52%. Rozwiązanie daje możliwość szybkiej rozbudowy oferty zaawansowanych usług multimedialnych, charakteryzuje się prostą instalacją i wymianą modułów, posiada możliwość montażu różnego rodzaju nadajników, odbiorników, cyfrowych modułów, modułów monitoringu oraz opcję redundantnego zasilania. Rozmiar urządzenia wynosi 2U, co pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni w stacji czołowej. Platforma jest zarządzana poprzez interfejs Craft GUI i SNMP.

Wszelkie dodatkowe informacje techniczne otrzymacie otrzymają Państwo kontaktując się z Waszymi opiekunami w firmie VECTOR.

Inni przeczytali także: