Cyfrowa stacja czołowa za 100 tys. zł – czy to możliwe?

Firma VECTOR posiada w swojej ofercie rozwiązania systemowe telewizji cyfrowej, które umożliwia bezpieczne i efektywne kosztowo wdrożenie usług telewizji cyfrowej w sieci kablowej. Proponowany system zapewnia operatorom radykalne zmniejszenie kosztu inwestycji oraz minimalizację ryzyka, a architektura systemu zapewnia możliwość płynnego rozwoju usługi wraz ze wzrostem ilości abonentów i oferowanych treści. System jest również gotowy na wprowadzanie przyszłych usług kryjących się pod hasłami interaktywność i VoD.

Jeszcze kilka lat temu postawienie tezy, że telewizja cyfrowa stanie się tak podstawowym medium jak prąd czy woda, było by bardzo odważne. Postęp technologii, rozwój infrastruktury oraz większy dostęp do usług szerokopasmowych dzisiaj tę tezę urzeczywistnia. Powszechność usług telewizji cyfrowej wpływa na koszty systemów oraz ich architekturę dążąc do nieustanne do optymalizacji niezbędnych inwestycji.

Rozpowszechnienie nowych standardów kodowania czy dostępu warunkowego, modulacji oraz transmisji sygnałów wysokiej rozdzielczości, wywiera coraz większy wpływ na wydajność systemów, ich funkcjonalność i skalowalność a tym samym uniwersalność. Dużym krokiem na drodze do osiągnięcia tej uniwersalności było wprowadzenie do tradycyjnych czołowych stacji telewizyjnych architektury IP. Oparta o ten protokół komunikacja urządzeń stacyjnych ułatwia i ujednolica zarazem proces konfiguracji, zarządzania i monitoringu jak i przesyłu strumieni danych. Jednak podstawowe bloki funkcjonalne Head-endu telewizyjnego pozostają bez zmiany. Rozszerza się ich funkcjonalność, pojawiają się nowe elementy, ale takie urządzenia jak odbiorniki satelitarne czy modulatory pozostają podstawowym elementem systemu. Odbiornik satelitarny pracujący dla operatora naszych czasów potrafi odebrać sygnał w dowolnym standardzie (DVB-S / DVB-S2), dokonać filtracji istotnej treści, nadać indywidualnych charakter każdemu programowi i „zapakować” go w pakiety IP. Tak przygotowany sygnał trafia do nowoczesnego modulatora EdgeQAM. Dzięki nowoczesnym odbiornikom, technologii IP oraz zaawansowanym modulatorom EdgeQAM dzisiaj integrowane systemy stacji czołowych nie muszą być wyposażane w multipleksery. Obniża to koszt inwestycji niezbędnej do uruchomienia usług telewizji cyfrowej. Funkcjonalność multipleksera przejmuje EdgeQAM dokonując operacji tworzenia strumieni transportowych wraz z niezbędnymi tablicami PSI/SI, zabezpieczania (scramblowania) sygnału oraz modulacji QAM. Dla przyszłych wyzwań cały system powinien być gotowy do wprowadzenia nowych usług takich jak np. VOD. Wykorzystanie struktury j.w. odpowiada możliwości realizacji również takich wyzwań.

easy cast schemat

Firma VECTOR oferuje operatorom kablowym system EasyCAST, który jest rozwiązaniem ekektywnym kosztowo, gdyż wiąże się z inwestycja tylko w te elementy, które są konieczne do wprowadzenia sygnału cyfrowego do sieci, a więc stację cyfrową, dekodery abonenckie i karty dostępu warunkowego. Kiedy usługa zaczyna przynosić zysk, wówczas operator może pomyśleć o zakupie dodatkowych elementów i rozwoju oferty. VECTOR ze swojej strony inwestuje w system, oferując operatorom elastyczne modele finansowania inwestycji i utrzymania systemu. Firma dodatkowo gwarantuje wsparcie techniczne wysokiej klasy ekspertów technicznych zarówno w trakcie uruchamiania, jak również i eksploatacji systemu. Przy takich wymaganiach jakie dźwigają nowoczesne systemy telewizyjne nie bez znaczenia pozostaje kwestia integracji całości rozwiązania. Rozwiązania systemowe, których producenci i integratorzy od wielu lat ze sobą współpracują stanowią zasadniczą wartość dodaną dla operatora. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie jakości i niezawodności rozwiązań potwierdzonej wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie tworzenia i realizacji systemów usług telewizyjnych. Kluczowe korzyści, jakie odnosi operator korzystając z rozwiązań proponowanych przez firmę VECTOR:

  • Znaczące obniżenie kosztów inwestycyjnych
  • Elastycznie dopasowane koszty utrzymania proporcjonalne do ilości posiadanych abonentów
  • Łatwa rozbudowa systemu o dodatkowe funkcjonalności i możliwość świadczenia nowych usług
  • Gwarancja zadowolenia abonentów dzięki profesjonalnemu wsparciu technicznemu inżynierów VECTOR

Inni przeczytali także: