Czy to możliwe? Cyfrowa stacja czołowa za 100 tys. zł? – Telekabel 07-08.2010

Czy to możliwe?
Cyfrowa stacja czołowa za 100 tys. zł?

Marcin Ułasik

Firma VECTOR ma w ofercie rozwiązania systemowe telewizji cyfrowej, które umożliwiają bezpieczne i efektywne kosztowo wdrożenie usług telewizji cyfrowej w sieci kablowej. Proponowany system zapewnia operatorom radykalne zmniejszenie kosztu inwestycji oraz minimalizację ryzyka, a architektura systemu zapewnia możliwość płynnego rozwoju usługi wraz ze wzrostem ilości abonentów i oferowanych treści. System jest również gotowy na wprowadzanie przyszłych usług kryjących się pod hasłami interaktywność i VoD.

Jeszcze kilka lat temu postawienie tezy, że telewizja cyfrowa stanie się tak podstawowym medium jak prąd czy woda, było by bardzo odważne. Postęp technologii, rozwój infrastruktury oraz większy dostęp do usług szerokopasmowych dzisiaj tę tezę urzeczywistnia. Powszechność usług telewizji cyfrowej wpływa na koszty systemów oraz ich architekturę, dążąc nieustanne do optymalizacji niezbędnych inwestycji.

Rozpowszechnienie nowych standardów kodowania czy dostępu warunkowego, modulacji oraz transmisji sygnałów wysokiej rozdzielczości, wywiera coraz większy wpływ na wydajność systemów, ich funkcjonalność i skalowalność a tym samym uniwersalność. Dużym krokiem na drodze do osiągnięcia tej uniwersalności było wprowadzenie do tradycyjnych czołowych stacji telewizyjnych architektury IP. Oparta na tym protokole komunikacja urządzeń stacyjnych ułatwia i ujednolica zarazem proces konfiguracji, zarządzania i monitoringu jak i przesyłu strumieni danych.

Jednak podstawowe bloki funkcjonalne Head-endu telewizyjnego pozostają bez zmiany. Rozszerza się ich funkcjonalność, pojawiają się nowe elementy, ale takie urządzenia jak odbiorniki satelitarne czy modulatory pozostają podstawowym elementem systemu. Odbiornik satelitarny pracujący dla operatora naszych czasów potrafi odebrać sygnał w dowolnym standardzie (DVB-S / DVB-S2), dokonać filtracji istotnej treści, nadać indywidualny charakter każdemu programowi i „zapakować” go w pakiety IP. Tak przygotowany sygnał trafia do nowoczesnego modulatora EdgeQAM.

Dzięki nowoczesnym odbiornikom, technologii IP oraz zaawansowanym modulatorom EdgeQAM integrowane dzisiaj systemy stacji czołowych nie muszą być wyposażane w multipleksery. Obniża to koszt inwestycji niezbędnej do uruchomienia usług telewizji cyfrowej. Funkcjonalność multipleksera przejmuje EdgeQAM dokonując operacji tworzenia strumieni transportowych wraz z niezbędnymi tablicami PSI/SI, zabezpieczania (scramblowania) sygnału oraz modulacji QAM. Dla przyszłych wyzwań cały system powinien być gotowy do wprowadzenia nowych usług takich jak np. VOD. Wykorzystanie struktury j.w. odpowiada możliwości realizacji również takich wyzwań.

Telekabel 08.2010Cyfrowo z VECTOREM

Firma VECTOR oferuje operatorom kablowym system EasyCAST, który jest rozwiązaniem ekektywnym kosztowo, gdyż wiąże się z inwestycja tylko w te elementy, które są konieczne do wprowadzenia sygnału cyfrowego do sieci, a więc stację cyfrową, dekodery abonenckie i karty dostępu warunkowego. Kiedy usługa zaczyna przynosić zysk, wówczas operator może pomyśleć o zakupie dodatkowych elementów i rozwoju oferty. VECTOR ze swojej strony inwestuje w system, oferując operatorom elastyczne modele finansowania inwestycji i utrzymania systemu. Firma dodatkowo gwarantuje wsparcie techniczne wysokiej klasy ekspertów technicznych zarówno w trakcie uruchamiania, jak również i eksploatacji systemu.

Przy takich wymaganiach, jakie dźwigają nowoczesne systemy telewizyjne, nie bez znaczenia pozostaje kwestia integracji całości rozwiązania. Rozwiązania systemowe, których producenci i integratorzy od wielu lat ze sobą współpracują, stanowią zasadniczą wartość dodaną dla operatora. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie jakości i niezawodności rozwiązań potwierdzonej wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie tworzenia i realizacji systemów usług telewizyjnych.

A oto kluczowe korzyści, jakie odnosi operator korzystając z rozwiązań proponowanych przez firmę VECTOR:
– znaczące obniżenie kosztów inwestycyjnych
– elastycznie dopasowane koszty utrzymania, proporcjonalne do liczby posiadanych abonentów
– łatwa rozbudowa systemu o dodatkowe funkcjonalności i możliwość świadczenia nowych usług
– gwarancja zadowolenia abonentów, dzięki profesjonalnemu wsparciu technicznemu inżynierów VECTOR.

 

 

Przed nami 9. KONFERENCJA TECHNIK SZEROKOPASMOWYCH

Telekabel 08.2010Najnowsze rozwiązania techniki dają nam coraz więcej prostych i szybkich sposobów komunikacji. Pomimo nowoczesne możliwości elektronicznego komunikowania pozwalają na dużą oszczędność czasu, jak i finansów, zapotrzebowanie na formalne spotkania wciąż rośnie. Konferencje są dzisiaj nie tylko debatą na temat pojawiających się na rynku tendencji i prognoz jego rozwoju, ale także platformą wymiany doświadczeń.

Organizowana od ośmiu lat przez VECTOR Konferencja Technik Szerokopasmowych jest jedną z ważniejszych w Polsce dyskusji na temat kierunków rozwoju rynku kablowego, urastającej do rangi poważnego europejskiego forum wymiany myśli technicznej.

Konferencja z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród przedstawicieli branży. W 2009 roku w spotkaniu, organizowanym przez firmę VECTOR, wzięło udział ponad 200 przedstawicieli środowiska kablowego, w tym ponad 60 gości z Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Białorusi i Czech. Jak pokazują powyższe dane Konferencja Technik Szerokopasmowych jest już liczącym się wydarzeniem nie tylko w Polsce, ale także i w Europie.

Popularność wrześniowego spotkania branży wynika nie tylko z ogólnej potrzeby współpracy i dzielenia się doświadczeniem, ale przede wszystkim z zapotrzebowania na tematy aktualne i jednocześnie atrakcyjne. To między innymi dlatego merytoryczny program Konferencji stale obejmuje przekaz treści bieżących i ciekawych. Obok tematyki siłą przyciągającą słuchaczy są prelegenci i uczestnicy paneli dyskusyjnych. Prezentacje i debaty, organizowane w ramach Konferencji Technik Szerokopasmowych, prowadzone są przez uznanych ekspertów i doświadczonych praktyków, co sprawia, iż przekaż informacji staje się jeszcze bardziej profesjonalny i wiarygodny.

W tym roku Konferencja Technik Szerokopasmowych odbędzie się w dniach 2 – 3 września w Hotelu Nadmorskim w Gdyni. Będzie to już dziewiąte spotkanie przedstawicieli branży, organizowane przez Firmę VECTOR. Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji będzie: „Cyfryzacja świata cyfryzacją sieci”.

Zakres tematyczny konferencji:

 • Kierunki rozwoju operatorów kablowych w Europie i na świecie
  Spojrzenie na sytuację operatorów kablowych i kierunki ich rozwoju
 • Obraz polskiego rynku telekomunikacyjnego.
  Wnioski ze statystyki rynku operatorów w Polsce.
 • Cyfryzacja rynku polskiego -rzeczywistość czy mrzonka?
  Jak postępuje cyfryzacja i kto bierze w niej rzeczywisty udział?
 • Usługi telewizji cyfrowej – kupować sygnał, czy mieć własny HE
  Dylemat każdego, przed kim stoi decyzja o wyborze modelu biznesowego.
 • Metody na zwiększenie penetracji usług VoD
  Ograniczeniem rozwoju VoD jest baza dwukierunkowych STB. Jak rozwiązać ten problem?
 • Zarządzanie treścią usług VoD
  Usługi VoD wymagają przygotowania oferowanej treści do potrzeb operatora
 • Rozwój możliwości systemów transmisji danych
  DOCSIS 3.0 oferuje bardzo dużo, ale co widać dalej?
 • Nowoczesne headendy cyfrowe – zabójcza inwestycja czy prosty projekt?
  Czy możliwe jest zbudowanie nowoczesnego headendu cyfrowego minimalizując inwestycję?
 • Przyszłość sieci HFC – migracja ze stanu obecnego.
  Sieć HFC ma zapas dostępnego pasma jednak wymaga rozbudowy części optycznej.
 • Pasywne sieci optyczne – który wariant wybrać
  Pasywne sieci optyczne są naturalnym kierunkiem migracji b Ograniczeniem rozwoju VoD jest baza dwukierunkowych STB. Jak rozwiązać ten problem?
 • Zarządzanie treścią usług VoD
  Usługi VoD wymagają przygotowania oferowanej treści do potrzeb operatora
 • Rozwój możliwości systemów transmisji danych
  DOCSIS 3.0 oferuje bardzo dużo, ale co widać dalej?
 • Nowoczesne headendy cyfrowe – zabójcza inwestycja czy prosty projekt?
  Czy możliwe jest zbudowanie nowoczesnego headendu cyfrowego minimalizując inwestycję?
 • Przyszłość sieci HFC – migracja ze stanu obecnego.
  Sieć HFC ma zapas dostępnego pasma jednak wymaga rozbudowy części optycznej.
 • Pasywne sieci optyczne – który wariant wybrać?
  Pasywne sieci optyczne są naturalnym kierunkiem migracji budowy sieci operatora

 

CYFROWA INICJATYWA

 

Telekabel 08.2010Tadeusz Nowakowski

W niedalekiej perspektywie całkowitego wyłączenia sygnału analogowego telewizja cyfrowa na konkurencyjnym rynku mediów elektronicznych staje się usługą, którą operatorzy CATV będą musieli włączać do swojej oferty. Dynamicznie zmieniające się otoczenie wymusza na sektorze mediów elektronicznych kreowanie nowych rozwiązań oraz ciągłe udoskonalanie oferty i przekazu cyfrowego.

Tematom telewizji cyfrowej poświęcono spotkanie branży zorganizowane w dniach 7-8 czerwca br. we Władysławowie przez połączone siły: Telewizji Kablowej Chopin, Chello Central Europe oraz firmy VECTOR. W tym minizjeździe wzięły udział dwadzieścia dwie telewizje kablowe z województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać prezentacji dotyczących tematów zastosowania techniki cyfrowej w telewizji z punktu widzenia integratora systemów, służących wdrożeniu usług telewizji cyfrowej, operatora kablowego świadczącego te usługi oraz nadawcy treści, które trafiają do abonenta. Wśród prelegentów pojawili się więc:

Jacek Gwizdak, Starszy Inżynier Sprzedaży w firmie VECTOR, który przedstawił aspekty techniczne wdrożenia telewizji cyfrowej, rozwoju i przyszłości cyfrowego nadawania, usług video na żądanie (VoD). Mówił m.in. o rozwiązaniach zapewniających realizację przekazu cyfrowego, usług interaktywnych oraz VoD. VECTOR ma w ofercie rozwiązania dopasowane do wymogów operatora, na bazie których możliwa jest realizacja nowoczesnych usług HDTV, IPTV i VoD. Firma proponuje produkty i usługi, zapewniające niskie koszty inwestycji w technologię cyfrową. Doświadczenie i kompetencje inżynierów VECTOR gwarantują satysfakcję abonentów z oferowanych usług.

Telekabel 08.2010Michał Nieckarz – Senior Sales Executive z Chello Central Europe przedstawił ofertę programmingu i kanałów telewizyjnych, które są przeznaczone do dystrybucji w różnych konfiguracjach pakietów tematycznych zarówno analogowych, jak i cyfrowych. Transmisja cyfrowa w sieci kablowej pozwala na osiąganie korzyści ekonomicznych nie tylko operatom kablowym. Abonentom daje dostęp do większej ilości kanałów tematycznych i nowych usług telewizyjnych takich jak VoD; pozwala też na tworzenie nowych biznesowych modeli i rozwiązań pakietowych.

Bogdan Brodzik, Kierownik Działu IT w TK Chopin przedstawił podczas konferencji usługę telewizji cyfrowej, znajdującą się w ofercie firmy, a także korzyści, jakie otrzymuje operator kablowy w związku z poszerzeniem oferty o kanały cyfrowe. Transmisja cyfrowa w sieci kablowej pozwala operatorom przede wszystkim na osiągnięcie większych korzyści ekonomicznych dzięki zastosowaniu pakietu usług interaktywnych i multimedialnych oraz podniesieniu jakości oferowanych usług. TK Chopin świadczy usługę przesyłu telewizji cyfrowej na bazie rozwiązania Modulatora ARRIS D5, które operator wdrożył we współpracy z VECTOR. Dzięki zastosowaniu ARRIS D5 TK Chopin oferuje łącznie 150 kanałów telewizyjnych, w tym 20 HD!!! Do końca br. roku firma planuje rozszerzyć ofertę o usługi video na żądanie (VoD).

Dzięki interaktywnemu spotkaniu wysokiej klasy profesjonalistów i ekspertów branży kablowej konferencja we Władysławie stała się platformą wymiany opinii i indywidualnych doświadczeń, które z pewnością przyczynią się do rozwoju usług telewizji cyfrowej w Polsce.

Inicjatorzy tegorocznej konferencji już dzisiaj planują zorganizować podobne spotkanie w przyszłym roku.
Telekabel 08.2010VECTOR dla INIT

Firma VECTOR we współpracy z jednym z największych litewskich operatorów telekomunikacyjnych INIT, dokonała pierwszego na Litwie wdrożenia kontrolera modemów kablowych Arris C4 oraz uruchomiła system szybkiej transmisji danych standardu DOCSIS 3.0. Firma INIT istnieje na rynku litewskim od 1990 r. Operator świadczy usługiw zakresie telewizji kablowej, dostępu do internetu, telewizji analogowej i cyfrowej oraz VoIP. Zaletą kontrolera C4 jest możliwość dopasowania systemu do indywidualnych potrzeb biznesowych operatora. – Rozwiązanie pozwala na elastyczną rozbudowę w przyszłości, co jest szczególnie istotne na konkurencyjnym rynku mediów elektronicznych, który dyktuje ciągłe inwestycje w rozwój sieci. Zaletą urządzenia jest również szeroki pakiet opcji konfiguracyj-ych oraz możliwość doboru jakości świadczonych usług – powiedział Vitautas Valutis, dyrektor działu IT firmy INIT. Rozwiązanie pozwala również na szybkie i elastyczne wprowadzenie standardu DOCSIS 3.0. – Uruchomienie systemu standardu DOCSIS 3.0 daje nam możliwość świadczenia usług dostępu do internetu o szybkości 120 Mb/s. Nowy standard pozwala nam również obniżyć koszty eksploatacyjne, dzięki mniejszemu poborowi mocy przy jednoczesnym zwiększeniu gęstości, wydajności i skalowalności rozwiązania. Wdrożenie standardu DOCSIS 3.0 z pewnością przyczyni się do wzrostu konkurencyjności naszej firmy na rynku – dodaje Vitautas Valutis.

Inni przeczytali także: