EasyTABLES – innowacyjne i uniwersalne rozwiązanie dla systemów DTV – Telekabel 04.2011

OPR. VECTOR

Telekabel 04.2011W czasach rosnącego zainteresowania usługami telewizji cyfrowej niezwykle istotne staje się sprawne i prawidłowe zarządzanie transferem sygnałów pomiędzy nadawcą a odbiorcą. W odpowiedzi na potrzeby właściwej komunikacji operatora i abonenta, firma VECTOR wprowadziła do oferty zewnętrzną aplikację EasyTABLES, umożliwiającą taką komunikację oraz uruchomienie dodatkowych funkcjonalności jak np. wdrożenie usług EPG (Elektroniczny Przewodnik Programowy) czy zdalnej aktualizacji oprogramowania OTA.

Sygnalizacja PSI/51

Sygnalizacja PSI/SI jest zgodna z normą ETSI (European Telecommunication Standards Institute) i jest stworzona na potrzeby DVB (Digital Video Broadcasting). Zawiera zbiór informacji, które są wymieniane pomiędzy torem nadawczym a torem odbiorczym, w celu ujednoliconej definicji strumieni MPEG, generowanych ze źródła, czyli z headendów nadawców telewizyjnych lub operatorów kablowych.
Sygnał docierający do abonenta jest opisany przez zestaw metadanych, do zarządzania którymi potrzebne jest odpowiednie centrum logistyczne, czyli system zarządzania komunikacją sygnałów pomiędzy odbiorcą a nadawcą, w celu prawidłowego ich transferu. Zgodnie z powyższymi założeniami firma YECTOR proponuje operatorom kablowym wdrożenie systemu EasyTABLES.

Funkcjonalności i cechy systemu

Aplikacja ta, sprawdzona w sieciach kablowych Europy, pozwala wdrożyć nowoczesne rozwiązania, gwarantujące bezpieczną możliwość zarządzania i konfigurowania systemu oraz centralizację aktywności związanych ze stworzeniem oferty dla abonenta końcowego.
System EasyTABLES służy do prawidłowego przygotowania sygnalizacji PSI/SI i dołączenia jej do właściwych pakietów, które finalnie stworzą propozycję programową dla abonentów oraz nadadzą zarówno tej ofercie, jak i sieci operatora, indywidualny charakter.
EasyTABLES generuje tablice PSI/ SI oraz dane EPG w postaci tablicy EiT z zewnętrznego źródła, jakim może być dostawca treści (dane te są wówczas generowane w postaci plików XML-owych, które są dołączane do strumieni transportowych) lub umożliwia remultipleksację danych EPG odbieranych z satelity. Proces demultipleksacji sygnałów sprawia, że przy tworzeniu oferty programowej dla abonenta z kilku różnych tablic tworzona jest tablica danych dla programów znajdujących się w wychodzącym strumieniu transportowym. Do tego celu potrzebna jest funkcjonalność remultipleksacji, która umożliwia przypisanie właściwych danych do odpowiednich programów, nadawanych ze stacji czołowej operatora.
W przypadku, kiedy operator posiada w sieci rozdystrybuowane dla abonentów set-top-boxy jednokierunkowe (które nie mogą interaktywnie współpracować z headendem), system EasyTABLES umożliwia aktualizację oprogramowania poprzez zaimplementowanie, za pomocą serwera karuzelowego, odpowiedniego pliku z software’u i dostarczenie go tą drogą do set-top-boxa.
EasyTABLES wspiera również tworzenie listy programowej z przypisanymi numerami kanałów (LCN). Aplikacja, zaprojektowana przez firmę VECTOR, pracuje w systemie operacyjnym Linux na platformie Debian 5.0. W celu optymalizacji obciążenia systemu główne moduły software zostały zapisane w językach programowania C i C++.

Telekabel 04.2011Licencjonowanie

EasyTABLES jest systemem licencjonowanym ze względu na liczbę Network ID, a nie ze względu na liczbę serwisów, dzięki temu operator nie jest ograniczony limitami programów, które chce sygnalizować za pomocą aplikacji EasyTABLES. Dodatkowo licencjonowanie jest podzielone ze względu na funkcjonalności związane z remultipleksacją danych EPG z plików XML lub danych EPG z satelity. Dzięki takiemu modelowi licencjonowania, konfiguracja w systemie EasyTables jest niezwykle prosta i tym samym umożliwia dobór niezbędnych funkcjonalności do potrzeb użytkownika, przy niskim koszcie zakupu.

Zalety systemu VECTOR

Aplikacja EasyTABLES pozwala stworzyć jedno główne centrum logistyczne dla sygnalizacji PSI/SI dla wszystkich sieci operatora. Oprogramowanie wspiera SSU, czyli zdalny upgrade set-top-boxów, umożliwiający generowanie tablic PSI dla ISV.
Dzięki oprogramowaniu możliwe jest kontrolowanie częstotliwości generowania tablic oraz dostępu poprzez SSL do serwera i serwisów oferowanych przez to rozwiązanie. Obsługa systemu odbywa się w języku polskim lub angielskim.
Rozwiązanie EasyTABLES, cechujące się bardzo wysoką wydajnością i skalownością, posiada jedynie potrzebne aplikacje, bez przerostu treści, które w praktyce nie są wykorzystywane.
Konfiguracja oprogramowania jest prosta i intuicyjna, co pozwala na minimalizację czasu potrzebnego na szkolenie pracowników Klienta, elastyczne dopasowanie oprogramowania do headendu operatora oraz szybkie wprowadzenie zmian do systemu. Czytelny i łatwy w obsłudze interfejs umożliwia właściwą konfigurację i edycję informacji zawartych w tablicach PSI/SI, gwarantując operatorowi wysoką jakość usług dodanych dla abonentów, transmitowanych wraz z cyfrową ofertą programową. System dostosowany jest do róż¬nych wariantów EPG i umożliwia pobieranie danych w różnych formatach wejściowych oraz odbiór informacji ze strumieni satelitarnych. Dodatkową zaletą systemu jest jego kompatybilność z treściami EPG, nadawanymi przez różne źródła (sygnał z satelity, AKRA, inne). Aplikacja EasyTABLES może generować tablice NIT, SDT, TDT i TOT oraz EiT. Dla wymienionych wyżej tablic system wspiera wszystkie określone normą DVB deskryptory, jak również generowanie danych present/follow EiT oraz scheduling.

Rozwiązanie EasyTABLES, oferowane przez VECTOR, pozwala operatorom sieci rozwijać ofertę nowoczesnych usług telewizji cyfrowej. Aplikacja gwarantuje bezpieczne zarządzanie i sprawną konfigurację aktywności związanych z tworzeniem oferty programowej dla abonenta końcowego. Dodatkowo, w zakresie integracji, firma VECTOR oferuje pełne wsparcie dla systemu oraz szkolenie dla obsługi.

Inni przeczytali także: