Firma VECTOR najlepszym dostawcą technologii według operatorów kablowych

Firma VECTOR najlepszym dostawcą technologii według operatorów kablowych. W tym roku po raz pierwszy Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE)* uhonorowała ludzi, przedsiębiorstwa oraz instytucje, które w sposób godny wyróżnienia przyczyniają się do rozwoju branży mediów elektronicznych i swoją działalnością – tak biznesową, jak i społeczną – stanowią wzór do naśladowania. VECTOR, również znalazł się w gronie nagrodzonych i otrzymał pierwszą statuetkę Złota PIKE w kategorii „Dostawca”.

Kandydatów do nagrody Złota PIKE zgłaszać mogli wszyscy członkowie PIKE. Wyboru laureatów dokonała Kapituła Konkursu, w tym roku stanowili ją członkowie Prezydium Izby. W kolejnych edycjach, do składu Kapituły dołączą laureaci poprzedniej edycji. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 15 października 2007 roku podczas XXXI Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE 2007 w Zakopanem.
Kategorie i nagrodzeni:

  • VECTOR został wyróżniony w kategorii – dostawca technologii – za stałe podnoszenie jakości i poszerzanie zakresu oferowanych usług, odważne wdrażanie nowoczesnych technologii oraz aktywne działania na rzecz rozwoju branży operatorów komunikacji elektronicznej zrzeszonych w PIKE. Statuetkę w imieniu firmy odebrał Prezes Zarządu Jacek Kajut.
  • W kategorii operator nagrodę otrzymała firma Multimedia Polska za odważne wdrażanie nowych technologii.
  • Wśród nadawców wyróżniono Telewizję POLSAT za aktywną współpracę z operatorami kablowymi na rzecz wzbogacania oferty programowej. Multimedia Polska oraz Telewizja POLSAT od lat współpracują z naszą Firmą w zakresie wdrażania nowych technologii.
  • Czwarta Złota PIKE powędrowała w ręce Anny Streżyńskiej, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Została ona nagrodzona w kategorii 'osoba lub instytucja’, w której statuetki przyznawane są za szczególnie aktywne i skuteczne działania na rzecz promocji i rozwoju branży komunikacji elektronicznej, w szczególności operatorów kablowych. Pani Anna Strężyńska od lat współpracuje z naszą Firmą, wielokrotnie była prelegentem podczas Konferencji Technik Szerokopasmowych organizowanych przez naszą Firmę.

Nagroda Złota PIKE, autorstwa wybitnego artysty Andrzeja Renesa, będzie przyznawana co roku, a wręczana będzie podczas jesiennych międzynarodowych konferencji Izby.

Inni przeczytali także: