Funkcja Frequency Domain Reflectometer dostępna w DSPi

Informujemy, iż firma TRILITHIC rozwijając funkcjonalność analizatora sieci DSPi 860, wprowadziła nową funkcję w tym urządzeniu – FDR (Frequency Domain Reflectometer). Opcja ta umożliwia łatwą lokalizację usterki (określanie dystansu) oraz ułatwia umiejscowienie różnych urządzeń pasywnych zainstalowanych w domowych sieciach.

FDR, podobnie jak i funkcja TDR (Time Domain Reflectometer) może działać za pośrednictwem wbudowanego rozgałęźnika oraz innych urządzeń regulujących częstotliwość, W ramach tej funkcji analizator DSPi transmituje nośne i analizuje wartość odbitej fali. W ramach testu dokonywany jest pomiar kanału zwrotnego w różnych złączach w obrębie sieci, w tym odległość do każdego złącza.

Ponadto nowa funkcjonalność analizatora DSPi eliminuje potrzebę posiadania przez instalatora dodatkowego urządzenia (TDR), które jest wykorzystywanie do wykrywania usterek w sieciach domowych.

Nowa funkcja FDR może być zainstalowana w urządzeniach, które są wyposażone w VP-1 (Return Tester RSVP Option) lub SR-1 (Return Sweep Receiver Option) przez aktualizację oprogramowania i zakup kodu aktywującego. Urządzenia, które nie posiadają w/w opcji powinny być zwrócone do VECTOR celem aktualizacji hardware.

Inni przeczytali także: