III KONFERENCJA TECHNIK SZEROKOPASMOWYCH

W dniach 26-28 sierpnia br. firma VECTOR po raz kolejny zorganizowała III Konferencję Technik Szerokopasmowych dedykowaną kadrom technicznym operatorów telewizji kablowych.

Pierwszy dzień Konferencji poświęcono „Sieci HFC jako platformie do wdrażania usług szerokopasmowych”, omówiono perspektywy i zagrożenia jej rozwoju, oraz sposoby jej finansowania. Maciej Muzalewski – Dyrektor Rozwoju oraz Marcin Ułasik – Product Manager w firmie VECTOR, przedstawili obraz sytuacji na europejskim rynku szerokopasmowych sieci dostępowych. W większości krajów rozwiniętych, w tym w całej Unii Europejskiej, zwiększenie szybkości transmisji danych prowadzi do upowszechnienia dostępu do informacji i jest motorem zarówno zmian socjologicznych jak i postępu gospodarczego. W Polsce Ministerstwo Infrastruktury opracowało strategię „Siećpospolita”, która przewiduje ponad trzykrotny wzrost liczby połączeń szerokopasmowych w Polsce z poziomu 461 tysięcy do ponad 1,5 miliona abonentów w roku 2006. Należy więc oczekiwać, że w najbliższych latach będziemy mieli do czynienia z fazą gwałtownego wzrostu rynku, a co za tym idzie z zaostrzającą się walką konkurencyjną o abonentów.

III KONFERENCJA TECHNIK SZEROKOPASMOWYCHPodstawowym konkurentem sieci kablowych w walce o abonentów szerokopasmowych jest technologia DSL wdrażana przez dużych krajowych operatorów telefonicznych. W związku z tym, jedyną strategią dla operatorów TVK, umożliwiającą im podążanie za wzrastającym w najbliższych latach rynkiem, będzie pełne wykorzystanie przewagi dostępnego pasma w kablu koncentrycznym i oferowanie pełnej palety usług szerokopasmowych oczekiwanych przez abonentów.

Podczas kolejnej prezentacji omówiono trendy i technologie związane z rozwojem sieci HFC. Na tle dużej konkurencji w zakresie sieci dostępowych, autorzy prezentacji Maciej Muzalewski oraz Sławomir Stanowski (Product Manager w firmie VECTOR) wskazali kilka silnych stron technologii HFC, które bardzo dobrze pozycjonują ją w kontekście migracji w kierunku sieci dostępowej przyszłości. Za takie należy uznać: dużą penetrację rynku abonentów indywidualnych, skalowalne, szerokie, dwukierunkowe pasmo, głęboką penetrację światłowodem, dostępność cyfrowej technologii transmisyjnej oraz naturalną, ewolucyjną migrację w kierunku architektury FTTH.
III KONFERENCJA TECHNIK SZEROKOPASMOWYCHPowyższe silne strony technologii HFC można zdyskontować jako jej oczywiste przewagi nad konkurencją poprzez rozwój sieci z wykorzystaniem nowych technologii transmisyjnych: DWDM i CWDM, cyfrowy kanał zwrotny, Ethernet i EPON, Wi-Fi i WiMax.

Kamil Ciukszo, autor kolejnej prezentacji, poruszał zagadnienia Telewizji Cyfrowej Naziemnej (ang. DTT – Digital Terrestrial Television) . Omawiając sytuację wdrożeń DTT w Europie oraz stan prac nad strategią przejścia na nadawanie cyfrowe w Polsce, wskazane zostały główne zagrożenia dla rynku sieci kablowych, takie jak: powstanie kolejnej atrakcyjnej platformy usług telewizyjnych, czy zakłócenie równowagi konkurencyjnej poprzez współudział Państwa w finansowaniu przedsięwzięcia. Jako szansę dla rynku kablowego uznano przede wszystkim czas, który III KONFERENCJA TECHNIK SZEROKOPASMOWYCHjest potrzebny do powszechnego uruchomienia platformy telewizji cyfrowej naziemnej, gdyż w tym czasie operatorzy kablowi mogą rozwinąć atrakcyjną i konkurencyjną ofertę, a tym samym umocnić swoją pozycję u abonentów.

Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Pani Anny Streżyńskiej – Dyrektor Centrum Studiów Regulacyjnych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, która omówiła wpływ nowego prawa telekomunikacyjnego na budowę sieci oraz prezentacja Pana Artura Kolesińskiego z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji dotycząca wykorzystania środków Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy sieci.

III KONFERENCJA TECHNIK SZEROKOPASMOWYCHW drugim dniu Konferencji omawiano uwarunkowania dla wprowadzania nowych usług na platformie HFC. Podczas pierwszej prezentacji poświęconej nowym usługom i potrzebie zarządzania pasmem, Marcin Ułasik oraz Marcin Kowalski (Product Managerowie w firmie VECTOR), przedstawili rozwiązanie rozbudowanej platformy opartej o protokół IP, która zastępuje wiele platform systemowych używanych dzisiaj, upraszczając tym samym zarządzanie i poprawiając efektywność wykorzystania pasma. Odpowiednio przygotowana i rozbudowana platforma IP pozwala na świadczenie szerokiej gamy usług: szybszy dostęp do internetu, VoIP, gry on-line, serwery oferujące treści (muzyka, filmy ) do pobrania, telewizję cyfrową.

III KONFERENCJA TECHNIK SZEROKOPASMOWYCHW trakcie kolejnej prezentacji omówione zostały możliwości czerpania korzyści z telewizji cyfrowej. Przedstawiono analizę poszczególnych elementów składowych systemu DTV (ang. Digital Television). W zakresie cyfryzacji sygnałów telewizyjnych pokazano możliwości uzyskania stabilnej i przewidywalnej jakości oraz oszczędności pasma w sieci. Omówione zostały również korzyści płynące z zastosowania systemów dostępu warunkowego, takie jak zabezpieczenie przed pirackim odbiorem sygnału, pozyskanie atrakcyjnej informacji rynkowej na temat preferencji poszczególnych abonentów oraz umożliwienie świadczenia usług dodatkowych. W celu potwierdzenia stawianych tez, przytoczone zostały badania prowadzone na rynku brytyjskim, które obrazują zainteresowania abonentów poszczególnymi usługami oraz ich wpływ na przychody operatora.

III KONFERENCJA TECHNIK SZEROKOPASMOWYCHW dalszej kolejności głos zabrali przedstawiciele środowisk telekomunikacyjnych (Energis Polska, TP Emitel, Netia) przedstawiając ofertę współpracy z operatorami telewizji kablowych oraz Grzegorz Ciećwierz – Dyrektor Sprzedaży Krajowej w firmie VECTOR, omawiając możliwości firmy VECTOR w zakresie szkoleń dla operatorów HFC.

Trzeci dzień Konferencji zorganizowano w siedzibie firmy VECTOR, w formie warsztatów technicznych, na które składały się prezentacje techniczne, demonstracje systemów i wystawa urządzeń.

III KONFERENCJA TECHNIK SZEROKOPASMOWYCHW ocenie ponad stu uczestników Konferencji, przedsięwzięcie firmy VECTOR okazało się być niezwykle cenną inicjatywą, która pozwala na dyskusję o przyszłości branży i wskazuje na istotne potrzeby środowiska. Wielokrotnie podkreślane dobre przyjęcie przez przedstawicieli operatorów telewizji kablowych, umocniło organizatora imprezy w przekonaniu o konieczności organizacji kolejnych Konferencji Technik Szerokopasmowych.

 

Inni przeczytali także: