Koncepcje rozwoju sieci światłowodowych: systemy optyczne w ofercie VECTOR – Telekabel 10.2011

Łukasz Cejmer, Seweryn Jabłoński

telekabel-10-2011-1W czasach rosnącej konkurencji i zwiększających się wymagań abonentów jednym z najważniejszych sposobów na pozyskanie i utrzymanie Klienta jest rozszerzanie oferty oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. Obecnie niezwykle istotnym jest rozwój usług Triple Play, które wymagają przede wszystkim szybkiego łącza i większej przepustowości sieci dostępowej.

Najbardziej popularnym sposobem na zwiększenie ilości i podniesienie jakości oferowanych usług jest dzisiaj rozwój architektury HFC z wyraźną migracją w kierunku coraz bardziej rozbudowanej części optycznej. Kluczową rolę w całym procesie realizacji nowoczesnych sieci optycznych odgrywa wybór odpowiedniego sprzętu, który pozwoli operatorom rozszerzyć dostępne pasmo, zapewnić najwyższą jakość usług oraz zoptymalizować koszty rozwoju sieci.

Przebudowa sieci HFC

W odpowiedzi na potrzeby rynku, firma VECTOR wprowadziła do oferty, dedykowane dla różnych architektur sieci, kompleksowe rozwiązania, które wykorzystują istniejącą infrastrukturę sieci z możliwością zastosowania rozwiązań wielofalowych, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów OPEX i CAPEX.

W celu rozwoju architektury HFC operatorzy stosują obecnie dwie koncepcje: segmentację sieci lub rozwój technologii Fiber Deep. Segmentacja polega na dzieleniu dotychczas obsługiwanej grupy abonenckiej na mniejsze podgrupy. Można to realizować na dwa sposoby: poprzez dokładanie węzła do szafki telekomunikacyjnej i podział wcześniejszej grupy na dwie mniejsze lub – w przypadku braku miejsca w szafce – poprzez użycie węzłów segmentowalnych, gdzie możliwe jest fizyczne dołożenie odbiornika lub/i nadajnika. Obydwie metody sprowadzają się do konieczności podpięcia nowego włókna światłowodu do nadajnika/odbiornika lub do zwielokrotnienia falowego w ramach jednego włókna.

Fiber Deep – korzyści

Fiber Deep to nowoczesna koncepcja, w której ostatnim elementem aktywnym na drodze do abonenta końcowego jest węzeł optyczny. Technologia ta pozwala na maksymalizację zwrotu z poniesionych inwestycji w technologię HFC, a ograniczenie ilości urządzeń wpływa na wzrost niezawodności sieci, obniżenie kosztów OPEX oraz polepszenie parametrów sygnału. Przepustowość sieci, opartej na koncepcji Fiber Deep, jest porównywalna z sieciami, zbudowanym w technologii EPON/GPON.

Firma VECTOR wspiera rozwój technologii Fiber Deep w dwóch podstawowych architekturach: N+0 i N+1. W modelu N+0 elementem aktywnym jest węzeł optyczny, do którego bezpośrednio podłączeni są abonenci – jest to dobre rozwiązanie dla gęsto zabudowanych lub mniejszych obszarów. W koncepcji N+1 występuje węzeł optyczny i jeden wzmacniacz w kaskadzie, co pozwala na obsługę większego obszaru lub dodatkowego budynku mieszkalnego.

Nowe rozwiązania w ofercie VECTOR

Firma VECTOR posiada na rynku najszerszą ofertę rozwiązań dla optycznej części sieci, którą teraz poszerza o nowe produkty firmy ARRIS. Urządzenia pracują w paśmie 1GHz, gwarantując świadczenie zaawansowanych usług interaktywnych najwyższej jakości.

telekabel-10-2011-2Platforma CHP Max 5000 firmy ARRIS wspiera wszystkie architektury sieci dostępne obecnie na rynku: HFC, Fiber Deep, RFoG, xPON. Charakteryzuje się największą na rynku gęstością upakowania, co przekłada się na optymalizację przestrzeni w szafie teletechnicznej. Za pomocą platformy CHP Max 5000 operatorzy są w stanie zrealizować każdy rodzaj transmisji optycznej, począwszy od prostych linków optycznych, opartych o technologię transmisji 1310, poprzez zwielokrotnienia falowe w oknie O-BAND i oknie C-BAND, kończąc na rozwiązaniach Video Overlay w sieciach xPON.

Rozwiązania wielofalowe w paśmie O-Band i C-Band

  • Podwójny nadajnik kanału dosyłowego CORWave ma zastosowanie w systemach zwielokrotnienia falowego w oknie O-Band. Na chwilę obecną posiada 4 długości fal. Nadajniki dostępne są o stałej i zmiennej mocy wyjściowej. Zaimplementowana w nich automatyka toru RF wpływa na skrócenie czasu uruchomienia systemu i uproszczenie obsługi urządzeń. Urządzenia charakteryzują się uproszczoną strukturą okablowania dzięki zintegrowanym pasywom RF w nadajniku. Przednie wskaźniki LED, pokazujące status modułu i lasera, znacznie ułatwiają obsługę nadajników ARRIS. W odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań, nadajnik firmy ARRIS posiada dwa niezależne lasery oraz ma regulowaną moc wyjściową. Podwójne nadajniki kanału dosyłowego CORWave można stosować tam, gdzie wymagana jest segmentacja sieci w kanale dosyłowym przy ograniczonej ilości włókien oraz w przypadku zasięgu systemu nie dłuższym niż 25km dla rastra mieszanego i nie dłuższym niż 40km dla rastra cyfrowego. Jest to także idealne rozwiązanie dla operatorów, którzy nie dysponują miejscem w HE i którym zależy na ograniczeniu kosztów eksploatacyjnych (mniejsze zużycie energii oraz łatwość w użyciu i utrzymaniu). Możliwość bezprzerwowej regulacji toru optycznego wpływa na zwiększenie bezawaryjności systemu.
  • Nadajnik 1550nm CHP CORWAVE II jest wykorzystywany w rozwiązaniach zwielokrotnienia falowego w oknie C-BAND. Na chwilę obecną dostępnych jest 16 długości fal standardu ITU. Urządzenie dostępne jest w wersji z regulowaną mocą wyjściową. Zaimplementowana automatyka toru RF pozwala na skrócenie czasu instalacji nadajnika, a także znacznie ułatwia jego obsługę. Wskaźniki LED, pokazujące status modułu i status lasera, znacznie ułatwiają konfigurację nadajników ARRIS. W porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami nadajnik CHP CW II cechuje się największym upakowaniem w szafce w przeliczeniu na 2RU (10 nadajników) oraz największą wyjściową mocą optyczną – 16dBm. Urządzenie firmy ARRIS wyróżnia się na rynku również największą mocą optyczną wprowadzaną do włóka, która wynosi aż 11dBm. Wielofalowy system, oferowany przez ARRIS, jest ok. 20% tańszy w porównaniu z innymi rozwiązaniami, ponieważ pozwala w projektowanym systemie optycznym zredukować potrzebę użycia wzmacniacza optycznego EDFA. Zredukowana ilość elementów aktywnych zwiększa niezawodność systemu, a bezprzerwowa regulacja toru optycznego wpływa na zwiększenie bezawaryjności systemu. Nadajnik CHP CW II został opracowany w odpowiedzi na potrzeby operatorów związane z dużą segmentacją sieci przy ograniczonej ilości włókien (16 fal na 30km). Rozwiązanie firmy ARRIS umożliwia szybkie i proste uruchomienie systemu oraz ułatwia jego utrzymanie, co przekłada się na zmniejszenie kosztów operacyjnych.
  • Odbiorniki kanału zwrotnego
    Platforma CHP Max 5000 posiada szeroką gamę optycznych odbiorników kanału zwrotnego. Są to odbiorniki kanału zwrotnego zarówno analogowego, jak i cyfrowego. Oba rozwiązania oferują jedną z najlepszych czułości w segmencie, dzięki temu dla obu rodzajów odbiorników operator otrzymuje największy budżet optyczny do 29 dB. Pozwala to na efektywniejsze kosztowo projektowanie systemów optycznych (np. eliminacja wzmacniacza optycznego EDFA w kanale zwrotnym). Dodatkowo platforma CHP Max 5000 z cyfrowym kanałem zwrotnym oferuje największe upakowanie na 2RU. Cyfrowy kanał zwrotny zapewnia większą niezawodność w stosunku do analogowego kanału zwrotnego, ponieważ parametry transmisji są niezależne od budżetu optycznego. Kanał analogowy jest rekomendowany na średnim i krótkim dystansie (linki <40km), gdzie nie wymagana jest duża segmentacja (16 kanałów CWDM) natomiast kanał cyfrowy jest rekomendowany na średnim i długim dystansie (linki <120km), gdzie wymagana jest duża segmentacja (45 kanałów DWDM).
  • Kompaktowy segmentowalny węzeł optyczny ARRIS OM31xx
    Uzupełnieniem linku optycznego może być 1GHz węzł optyczny OM31xx. Małe wymiary urządzenia pozwalają na zmieszczenie go w szafce, dedykowanej dla kompaktowych węzłów. OM31xx w porównaniu z innymi węzłami kompaktowymi charakteryzuje się taką samą segmentacją w kanale dosyłowym i zwrotnym 2×2, posiada również analogowy jak i cyfrowy kanał zwrotny. Węzły charakteryzują się największym budżetem optycznym, który wynosi aż 29dB. Jest to idealne rozwiązanie dla aplikacji o gęstej zabudowie (pokrywające obszar do 250HP) oraz wszędzie tam, gdzie operatorzy spotykają się z ograniczeniami w rozbudowie infrastruktury za pomocą światłowodu.

Nowe rozwiązania ARRIS w portfolio VECTOR pozwalają operatorom MSO rozszerzyć dostępne pasmo, a dzięki temu wprowadzić do oferty większą ilość usług interaktywnych najwyższej jakości, przy zoptymalizowanych kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Kompleksowe systemy optyczne, oparte na wysokim poziomie rozwoju technologicznego, są bezpośrednim przykładem zaangażowania firm ARRIS i VECTOR w rosnące potrzeby branży, są również idealnymi narzędziami, za pomocą których operatorzy sieci kablowych mogą wzmocnić swoją konkurencyjną pozycję na dynamicznie rozwijającym się rynku szerokopasmowym.

Inni przeczytali także: