Kontroler modemów kablowych ARRIS C4 CMTS – Nowe funkcjonalności!!!

c4ARRIS C4 CMTS jest kontrolerem modemów kablowych zaprojektowanym do pracy w standardzie DOCSIS / EuroDOCSIS 2.0. Jego nowoczesna i w pełni modularna konstrukcja zabezpiecza inwestycje operatora m.in. przez zgodność modułów kablowych 2d:12u ze standardem DOCSIS 3.0.

Istniejące karty kablowe 2d:12u certyfikowane przez CableLabs i TComLabs do wersji 2.0 Euro/DOCSIS’u w przyszłości będą mogły być wykorzystywane do pracy w systemie opartym o DOCSIS 3.0 zarówno w architekturze I-CMTS i M-CMTS w oparciu tylko o zmianę oprogramowania. Będą one współpracowały m.in. z nowymi modułami kablowymi 16d:0u, które umożliwią realizację zgodnego ze specyfikacjami DOCSIS 3.0 modelu I-CMTS’a (intergrated CMTS – zintegrowany CMTS), umożliwiającego w pełni elastyczne proporcje downstream-upstream w ramach jednego elementu sieciowego, czyli naszego CMTS’a nowej generacji.

Do wyżej wymienionej cechy należy dodać wsparcie dla poniższych funkcjonalności dostępne w najnowszych wersjach oprogramowania (bez dodatkowych opłat):

  • Arris FlexPath™ jest rozwiązaniem opartym o standard DOCSIS 3.0 w technologii Channel bonding, czyli programowym, pakietowym łączeniu kanałów downstream i upstream. Oprogramowanie FlexPath wbudowane w CMTS ARRIS C4 CMTS i modemy szerokopasmowe Arris Touchstone Wideband, pozwala na uzyskanie prędkości przesyłania danych rzędu 140Mbps w kierunku do abonenta i 120Mbps od abonenta. Jedną w głównych zalet rozwiązania FlexPath jest równoczesność pracy modemów DOCSIS – 1.0, 1.1 i 2.0 na tych samych kanałach, co modemy FlexPath oraz w przyszłości DOCSIS 3.0.
  • Protocol throttling – czyli limitowanie ilości pakietów dla poszczególnych protokółów (arp, dhcp, icmp, ospf, rip, igmp, inne) zabezpieczające w ten sposób sieć operatora przed atakami typu DoS (Denial of Service) w warstwie sprzętowej CMTS’a. Opcja działa indywidualnie zarówno w warstwie kontrolnej routera kablowego ARRIS C4 CMTS, zabezpieczając procesory, jak również w kartach kablowych, zapobiegając obniżeniu jakości usługi, która może być spowodowana przez atak lub wirusy po stronie abonentów.
  • VRF’y – czyli wirtualne routery, ARRIS C4 CMTS wspiera do 32 wirtualnych routerów w połączeniu z pełnyą obsługą standardu 802.1Q po stronie interfejsów sieciowych. Funkcja umożliwia już w warstwie sprzętowej kontrolera na separację ruchu IP i kierowanie niezależnymi ścieżkami np.: ruch NAT oddzielnie od adresacji publicznej, ruch telefoniczny VoIP odseparowany od usługi dostępu do Internetu.
  • Obsługa protokołów multicast PIM-SSM oraz access-list IGMP. Konfiguracja tych funkcji umożliwia w prosty sposób budowę nowych usług w oparciu o najbardziej popularne standardy w sieciach IP multicast.
  • Dodatkowe funkcje operacyjne, jak DHCP Text Injection umożliwiające zawarcie w pakietach DHCP informacji o numerze portu upstream, dzięki czemu uzyskujemy znacznie rozszerzone możliwości zarządzania usługami przez systemu provisioningu zarówno dla usług IP, jak i przy wykorzystaniu specyfikacji DSG (DOCSIS Set-top Gateway).

Architektura systemu zapewniająca bezprzerwową pracę i wysoką wydajność tzw. wire-speed, obsługuje wyżej wymienione funkcje (oraz pozostałe) bez wpływu na całkowitą wydajność systemu. Osiągnięto to dzięki programowalnym układom FPGA, które są indywidualnie programowane w nowe funkcje podczas zmiany oprogramowania na nowsze. Wydajność systemu jest testowana przy obciążeniu pakietami 64 bajtowymi zapewniając cały czas prędkość przetwarzania pakietów wire-speed niezależnie od ilości wykorzystywanych funkcji i ich złożoności.

Szczegółowych informacji technicznych na temat nowych funkcjonalności kontrolera modemów kablowych ARRIS C4 CMTS udziela Dział Sprzedaży.

Inni przeczytali także: