Korzyści z zastosowania georedundancji dla data center

Georedundancja typu active-active daje możliwość utrzymania ciągłości biznesowego działania oraz zapewnia bezpieczeństwo i nieprzerwany dostęp do firmowych danych i usług. Przy jej zastosowaniu reakcja na awarię następuje automatycznie, a RTO i RPO wynoszą 0.

Potrzeba biznesowa

Kluczowym czynnikiem dla każdej firmy jest zapewnienie ciągłości biznesowej i nieprzerwanego świadczenia usług. Jednym ze sposobów na zabezpieczenie tych aspektów biznesu, jest georedundancja, czyli tworzenie niezależnych lokalizacyjnie kopii zapasowych danych.

– Przy georedundancji budowane są dwa ośrodki z danymi, wyposażone w identyczne środowisko IT i posiadające wszystkie zasoby w stosunku 1:1. Chroni to nie tylko przed błędami ludzkimi podczas użytkowania i konserwacji zasobów. Zabezpiecza również przed zdarzeniami losowymi np. awarią sieci, zanikiem zasilania, zalaniem czy pożarem – mówi Łukasz Wasielewski, Solution Engineer – Data Center & Cloud w VECTOR TECH SOLUTIONS.

Rozbudowaną formą georedundancji są rozwiązania typu active-active, w których oba ośrodki z danymi pracują jednocześnie i w czasie rzeczywistym współdzielą miedzy sobą ruch w środowisku. W razie awarii elementu w jednym DC, system automatycznie przełączy pracę na tożsamy element w drugiej lokalizacji. W związku z ciągłą synchronizacją danych, sam proces przełączania odbywa się niezauważalnie. Zarówno użytkownicy wewnątrz organizacji (pracownicy firmy), jak i w podmiotach zewnętrznych (klienci) nie odczują przestoju w dostępie do usług.

Korzyści z georedundancji active-active:

  1. Skrócony do minimum czas reakcji na awarię. Następuje automatyczne przełączenie pracy z uszkodzonego elementu na sprawny, który znajduje się w drugiej lokalizacji.
  2. Recovery Point Objective = 0. Wszystkie dane utracone w wyniku awarii znajdują się na sprawnych zasobach w drugiej lokalizacji.
  3. Recovery Time Objective​ = 0. Usługa jest dostępna bez przestoju, nie występuje potrzeba jej przywracania.

Hyper Metro – odpowiedź na potrzeby biznesu

Jednym z czołowych producentów rozwiązań typu active-active jest Huawei, który oferuje Hyper Metro – kompleksowe rozwiązanie w postaci klastra gwarantującego:

  • Dostępność usług 24/7
  • Wysoką utylizację zasobów
  • Równoważne obciążenia po obu stronach klastra
  • Automatyczne przełączanie pomiędzy macierzami w przypadku awarii

W rozwiązaniu Hyper Metro wykorzystane zostały dwie innowacyjne funkcjonalności:

  • Cross-site Bad Block Repair – poprawa niezawodności odczytu danych.
  • Fastwrite – optymalizacja transferu danych pomiędzy macierzami w różnych lokalizacjach.

– Przy wdrożeniu HyperMetro z macierzami All-Flash najnowszej generacji Dorado V6 oraz zachowaniu zasady redundancji dla pozostałych elementów infrastruktury, firmy mogą zapewnić dostępność usług na poziomie 99,99999%, co oznacza maksymalnie 3 sekundy przestoju w roku. Warto wspomnieć, że licencjonowanie klastra HyperMetro jest niezależne od pojemności, czy ilości danych replikowanych pomiędzy ośrodkami – dodaje Konrad Tutak, IT Product Manager w Huawei.

Dlaczego warto z nami współpracować?

VECTOR TECH SOLUTIONS od ponad 10 lat współpracuje z Huawei i jako Value Added Partner posiada doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań tej marki, co ułatwia realizację projektów na każdym etapie.  Jesteś zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z nami poprzez poniższy baner, umów się na konsultację, a my z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji.

Inni przeczytali także: