Nadajniki CWDM do węzła optycznego BETA PRO 60

Firma VECTOR rozszerza zakres dostępnych nadajników kanału zwrotnego do węzła optycznego BETA PRO 60 o technologię CWDM.

Dostępność tego typu nadajników pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury światłowodowej, poprzez możliwość transportu kilku długości fali w jednym światłowodzie.

BETA PRO 60 jest urządzeniem z wbudowanym mikroprocesorem, który steruje kluczowymi elementami regulacyjnymi (np. AGC, korekcja, wzmocnienie). Urządzenie umożliwia dokonanie zmian konfiguracji, bez przerwy w transmisji sygnału, co jest bardzo istotne z punktu widzenia nowoczesnych serwisów typu VoD i VoIP. Takie rozwiązanie obniża znacznie koszty eksploatacji sieci, eliminując konieczność magazynowania wkładek oraz ułatwia instalację urządzenia i jego regulację.
BETA PRO 60 może być wyposażona w moduł transpondera umożliwiający zdalne monitorowanie wybranych parametrów węzła. Rozwiązanie to umożliwia monitorowanie oraz zarządzanie głównymi parametrami i ustawieniami, tj. przełącznikiem ingresu, redundancją i segmentacją nadajnika optycznego, redundancją odbiornika optycznego, ustawień AGC, parametrami poziomu i nachylenia i innych. Dodatkowo możliwe jest monitorowanie wejściowych/wyjściowych mocy optycznych odbiornika/nadajnika, nadzór nad napięciami AC i DC oraz kontrolę zewnętrznych kontaktów oraz temperatury wewnątrz urządzenia. Układ AGC kompensuje zmiany mocy optycznej, gwarantując stabilny poziom wyjściowy RF, niezależnie od zmian sygnału na wejściu.

W celu zarządzania miejscowego węzeł ma zintegrowany wyświetlacz LED oraz klawiaturę. Pozwala to na wyeliminowanie modułów wymiennych, co prowadzi do znacząco niższych kosztów eksploatacji. Dodatkowo, istnieje możliwość odczytania wejściowego poziomu mocy optycznej, co ułatwia diagnostykę sieci, eliminując potrzebę stosowania przez techników dodatkowych urządzeń pomiarowych.

BETA PRO 60 może być wyposażona w niskoszumny odbiornik toru dosyłowego, pozwalający pracować z niskimi poziomami mocy optycznej, charakterystycznymi dla architektury FTTC/FTTB

Inni przeczytali także: