Nagroda Business Centre Club

Prezes Zarządu firmy VECTOR odebrał Bursztynowego Lidera przyznanego przez Radę Loży Gdańskiej Business Centre Club za zasługi dla przedsiębiorczości.

Podczas obchodów 5-lecia Gdańskiej Loży BCC po raz pierwszy zostały przyznane wyróżnienia Bursztynowego Lidera. Statuetki przyznawane są osobom, które w szczególny sposób współdziałają na rzecz rozwoju gospodarczego regionu i kreują wizerunek rzetelnego przedsiębiorcy. Prezes Zarządu firmy VECTOR został uhonorowany tą prestiżową nagrodą za całokształt działalności na polu gospodarczym i społecznym.

VECTOR od wielu lat współdziała także z lokalnymi instytucjami i innymi podmiotami na rzecz rozwoju edukacji, angażując się jednocześnie w inne przedsięwzięcia o charakterze dobroczynnym.

Wyróżnienie BCC Firma postrzega jako potwierdzenie jej obecności na rynku i ugruntowanej już pozycji. Stanowi także pozytywną weryfikację wkładu jaki przedsiębiorstwo wnosi w rozwój trójmiejskiego rynku pracy i całej branży telekomunikacyjnej. VECTOR docenia też fakt, że tą prestiżową formę uznania swojej działalności przez środowisko biznesu otrzymał w gronie tak zasłużonych firm Wybrzeża.

Inni przeczytali także: