Nowa linia produktów PROGRESS

Firma VECTOR wprowadza do oferty linię produktów PROGRESS służących do budowy nowoczesnej infrastruktury transmisyjnej sieci HFC, zarówno części optycznej sieci (szerokopasmowe węzły optyczne, odbiorniki optyczne i mediakonwertery) jak i koncentrycznej (wzmacniacze szerokopasmowe).

Realizacja nowoczesnych usług w sieciach kablowych wymaga stosowania nowoczesnych urządzeń transmisyjnych. W miarę wzrostu potrzeb abonenta, koniecznością staje się ich rozbudowa dostosowanie do przyszłych standardów gwarantujących realizację wymaganej jakości usług, coraz większej szybkości transmisji danych oraz niezawodności.

Linia produktów PROGRESS obejmuje szeroki zakres urządzeń dostosowanych do pracy w sieciach o zróżnicowanej topologii. Są to węzły optyczne oraz wzmacniacze końcowe dedykowane dla sieci o głębokiej penetracji transmisji optycznej, charakteryzujące się optymalizacją kosztową przy jednoczesnym zapewnieniu bardzo wysokich poziomów sygnałów wyjściowych. Linia produktów PROGRESS to również duży wybór uniwersalnych wzmacniaczy szerokopasmowych przeznaczonych do budowy i rozbudowy sieci HFC o niskiej i średniej penetracji transmisji optycznej. Ta druga grupa urządzeń pozwala na łatwą i efektywną kosztowo przebudowę sieci w kierunku głębszej penetracji transmisji optycznej, dzięki ich modułowej konstrukcji oraz kompatybilności modułów konfiguracyjnych, w ramach całej linii produktów.

Zastosowanie w konstrukcji urządzeń linii produktów PROGRESS układów GaAs najnowszej generacji, opartych na technologii MESFET, pozwala wyeliminować niekorzystne zjawisko przesterowania sygnałami cyfrowymi czyniąc wprowadzenie usługi telewizji cyfrowej do sieci HFC łatwiejszym do przeprowadzenia. Produkty linii PROGRESS gwarantują świadczenie usług transmisji danych, telefonii IP oraz telewizji cyfrowej w sieciach kablowych na najwyższym poziomie.

Produkty PROGRESS przygotowano również na potrzeby budowy systemów transmisji danych w technologii Ethernet. Węzły optyczne mogą być wyposażone mediakonwertery przekształcające sygnały transmisji optycznej Ethernet na elektryczną i odwrotnie. W takim przypadku platforma węzła optycznego integruje dwa systemy: sieć telewizji kablowej i sieć komputerową.

Budowa sieci w oparciu o urządzenia linii PROGRESS gwarantuje niezawodność świadczenia usług wynikającą z bezprzerwowej pracy urządzeń. W ich konstrukcji wykorzystano niezawodne układy zasilające oraz, w wybranych produktach, zastosowano w pełni cyfrowe sterowanie parametrami transmisyjnymi toru, pozwalające na prostą regulację sygnału bez przerywania ciągłości transmisji zarówno w torze dosyłowym jak i zwrotnym. Cyfrowe sterowanie pozwala również na eliminację wkładek upraszczając i obniżając koszty otrzymania sieci.

Wybrane wzmacniacze i węzły optyczne linii produktów PROGRESS mogą być wyposażone w elementy zarządzania siecią telekomunikacyjną (NMS – Network Management System). Zastosowanie układów NMS pozwala na zdalne monitorowanie parametrów urządzenia oraz zarządzanie nim, co w efekcie przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz zapewnienie niezawodności pracy sieci.

Urządzenia transmisyjne rodziny PROGRESS gwarantują efektywną kosztowo budowę i rozbudowę sieci telewizji kablowej HFC, niskie koszty eksploatacji oraz niezawodność zapewniając przy tym bezpieczeństwo rozwiązania systemowego.

Inni przeczytali także: