Pamięć masowa dla każdej firmy

W każdej sferze naszego życia obserwujemy nieustanny przyrost ilości generowanych danych. Zwiększa się zarówno ich zróżnicowanie, jak i rozmiary poszczególnych plików. „Forbes Polska” podaje, że tylko w ostatnich dwóch latach wyprodukowaliśmy więcej danych, niż… przez cały okres od początku istnienia ludzkości! Nawet zdjęcia lub filmy video zajmują obecnie 5, 10, czy nawet 20 razy więcej przestrzeni, niż ich odpowiedniki sprzed kilku lub kilkunastu lat. W niektórych dedykowanych branżach dodatkową pulę danych generują procesy digitalizacji materiałów zgromadzonych w formie analogowej (najczęściej papierowej).

 

Warto zauważyć, że w gospodarce cyfrowej to właśnie dane stanowią podstawowy środek produkcji i jednocześnie katalizator, napędzający rynek. Odgrywają również coraz większą rolę w procesach podejmowania decyzji czy też tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach. Wszystkie wymienione zjawiska – tak istotne dla każdej współczesnej organizacji – mają jednak drugie dno, wiążą się bowiem z ogromną presją wywieraną na tradycyjne centra danych. Wysokiej klasy pamięć masowa ma dziś znaczenie większe, niż kiedykolwiek wcześniej.

Z jakimi problemami i wyzwaniami mierzy się rynek pamięci masowych?

Rosnąca presja cyfryzacji

 • Coraz więcej usług offline przenosi się do Internetu. Ich innowacyjne, cyfrowe wersje korzystają ze znacznie większej ilości danych.
 • Rozwój usług on-line pociąga za sobą zwiększenie obciążenia sieci. Obserwujemy już przeszło 10-krotny wzrost obciążeń szczytowych, a co za tym idzie – również niespotykaną dotąd skalę potrzeb w zakresie niezawodności sieci.

Wysokie zużycie energii

 • Centra danych odpowiadają za nawet 2-3% globalnego zużycia energii w skali roku.
 • Opłaty za energię elektryczną stanowią ponad połowę wydatków operacyjnych większości centrów danych.

Ryzyko ogromnych strat

 • Przestój w pracy któregokolwiek centrum danych to zjawisko nie do przyjęcia – zarówno dla właścicieli, jak i użytkowników. Widać to doskonale na przykładzie dużych organizacji, w których działa efekt skali: dla linii lotniczych „Delta Airlines” zaledwie 5 godzin przestoju oznaczało 150 milionów dolarów straty oraz odwołanie ponad 2000 lotów.
 • Co roku prawie milion przedsiębiorstw bankrutuje przez utratę danych.

Zapewnienie obsługi i konserwacji

 • Szeroka gama urządzeń sprawia, że lokalizacja uszkodzeń jest niezwykle trudna.
 • Koszty szkolenia pracowników oddelegowanych do obsługi i konserwacji rosną w przypadku środowiska tworzonego na bazie urządzeń wielu dostawców, z wieloma interfejsami.

 

Czym są macierze dyskowe all-flash?

Macierze dyskowe stanowią obecnie kluczowy element infrastruktury niemal każdego Data Center. Od lat obserwujemy wzrost popularności macierzy All-Flash, a więc urządzeń w całości opartych o dyski SSD. Oprócz coraz korzystniejszych cen, rozwiązania te są warte uwagi również ze względu na nieporównywalnie wyższą wydajność w stosunku do ich odpowiedników opartych o tradycyjne dyski magnetyczne.

Dlaczego firmom potrzebne są nowoczesne macierze dyskowe i pamięć flash?

Pamięć flash ma kilka zalet niedostępnych w przypadku nośników tradycyjnych. Choć rozwiązanie to jest wciąż nieco droższe w przeliczeniu na dolara za gigabajt, umożliwia jednak radykalne przyspieszenie przetwarzania danych. Macierz dyskowa typu all-flash może przechowywać petabajtowe bazy danych i zapewniać prędkość odczytu/zapisu ponad dwudziestokrotnie większą niż w przypadku dysków twardych. Pamięć flash jest również mniej podatna na awarie, przede wszystkim ze względu na konstrukcję mechaniczną (brak ruchomych części).

Macierze dyskowe a sprawne zarządzanie danymi

Omawiane systemy zapewniają ogromną poprawę wydajności przy tworzeniu kopii zapasowych, plików czy też odzyskiwaniu danych po awarii. Macierze dyskowe bazujące na certyfikowanych rozwiązaniach all-flash wyróżniają się ulepszoną architekturą przechowywania i dostępu do metadanych, dzięki czemu pozwalają na szybszą realizację operacji, w których przetwarzane są duże ilości informacji. Macierze dyskowe pozwalają m.in. na:

 • obsługę płynnego i równoległego przechowywania oraz dostępu do metadanych i danych,
 • inteligentne umieszczanie danych i metadanych we flashu,
 • zoptymalizowanie jakości zasad świadczenia usług, co pozwala na zmaksymalizowanie wydajności obciążeń,
 • tworzenie mocno skonsolidowanych, a jednocześnie przystępniejszych systemów opartych na technologii flash.

Macierze dyskowe a bezpieczeństwo i dostęp do danych dla klientów końcowych

W branżach mocno powiązanych z usługami on-line każda przerwa w działaniu usługi oznacza wymierną stratę finansową przedsiębiorstwa. W e-commerce już dwie sekundy niedostępności firmowego serwisu sprawią, że blisko połowa użytkowników zdecyduje się na przełączenie do kolejnego sklepu. Ta statystyka pokazuje, dlaczego inwestycja w wysoką dostępność danych – a tym samym serwisów, aplikacji dla pracowników i dla klienta końcowego – przekłada się bezpośrednio na wyniki sprzedaży.

Bezpieczeństwo danych możemy zrealizować na wiele sposobów – jednym z najciekawszych trendów okazuje się georedundacja fizycznych urządzeń. W tym przypadku wysoką dostępność uzyskujemy poprzez rozwiązania tzw. klastrów rozciągniętych. Ich całkowite zsynchronizowanie sprawia, że nawet jeśli jeden ze sprzętów wchodzących w skład klastra ulegnie awarii lub zostanie wyłączony w ramach przerwy serwisowej, firma nie poniesie żadnych strat. Georedundancja macierzy dyskowych przebiega w pełni automatycznie i gwarantuje dostępność danych na imponująco wysokim poziomie ponad 99.99992%.

Od strony funkcjonalnej zabezpieczenie macierzy dyskowych sprawia, że nawet w przypadku awarii firma nie traci żadnych danych. Synchronizacja danych poprzez zautomatyzowany cluster pozwala utrzymać niezakłócony dostęp do aplikacji.

Macierze dyskowe a niezawodność backupów

Niektóre typy awarii (zwłaszcza spowodowane celowym działaniem cyberprzestępców) stwarzają ryzyko utraty części danych. Aby zapewnić organizacji utrzymanie ciągłości biznesowej, należy pamiętać o wykonywaniu backupu (tzw. trzeci site). Pozwala on na bezpieczne przechowywanie historycznych danych związanych z działaniem aplikacji, serwisu, usługi itp..

Macierze dyskowe a eliminacja opóźnień

Szybki dostęp do danych, zawsze gdy potrzebuje tego klient lub sama organizacja, jest niezwykle istotną składową jakości danej usługi. Wysoka wydajność macierzy dyskowych sprawia, że wydajność (rozumiana jako szybkość zapisu i odczytu) staje się jedną z kluczowych przewag biznesowych. Rozwiązania all flashowe – w porównaniu do standardowych czy też hybrydowych – są 100 razy wydajniejsze, 10 razy bezpieczniejsze i zapewniają 4-krotnie niższy pobór energii.

Nowa funkcjonalność: RAID rozproszony w macierzach dyskowych all flash

RAID rozproszony to jedna z nowych funkcjonalności oferowanych przez macierze dyskowe all flash. Dzięki niemu – zamiast zbiorów dysków czy też grup RAID-owych na nich budowanych – firma zyskuje przestrzeń dla swoich działań biznesowych.

Nowa linia obrony przed cyberatakami

Tradycyjne środki ochrony danych nie mogą dziś przetrwać. Zabezpieczona funkcjonalność kopiowania jest obecnie dostępna w IBM Flash Systems SAN Volume Controllers i DS8900F. W przypadkach, gdy komputer zostaje zaatakowany, pliki te są odtwarzane łatwo i pliki mogą łatwo odzyskać.

Wydajność i bezpieczeństwo macierzy dyskowych

Wydajność i bezpieczeństwo macierzy dyskowych idzie w parze z korzyściami finansowymi. O ile jeszcze kilka lat temu cena terabajta danych na SSD była nawet 10 razy wyższa niż na standardowych dyskach magnetycznych, o tyle w nowoczesnych macierzach dyskowych cena ta jest już znacznie atrakcyjniejsza: zaledwie dwu-, trzykrotnie wyższa. Jeśli dodamy do tego natywne systemy redukcji danych, czyli ich kompresję i deduplikację, mamy możliwość zapisania ponad 3 razy więcej danych, niż fizycznie oferuje nam to system. Zastąpienie systemów hybrydowych rozwiązaniem natywnie all-flashowym jest zatem obecnie w pełni uzasadnione ekonomicznie, choć jeszcze kilka lat temu byłoby to niemożliwe.

Macierze dyskowe flash odpowiednie do wszystkich scenariuszy

Do wdrażania opisanych rozwiązań należy podejść kompleksowo pamiętając, że zastąpienie tylko podstawowej pamięci masowej poprzez all-flash nie wystarczy. Również rozwiązania związane z odzyskiwaniem systemu po awarii (DR) oraz systemy tworzenia kopii zapasowych muszą mieć możliwość wywołania pamięci flash. Dzięki temu realizacja regularnych funkcji odzyskiwania pamięci oraz tworzenia backupów przebiega sprawniej. Pamięć flash elastycznie obsługuje wszystkie tego typu obciążania, przyspieszając usługi.

Rozwój All Flash – OceanStor Dorado3000 V6

Systemy OceanStor Dorado 3000 to zupełnie nowe pamięci masowe Huawei typu all-flash, zaprojektowane z myślą o średnich i dużych środowiskach macierzy dyskowych w przedsiębiorstwach. Skierowane są zwłaszcza do administracji państwowej oraz firm z sektora finansów, produkcji czy telekomunikacji.

Co Twoja firma zyska dzięki wdrożeniu macierzy dyskowej?

Poznaj najnowszą ofertę macierzy dyskowej All Flash HUAWEI Dorado 3000 V6.

Inni przeczytali także: