RedeSign – zakończenie pierwszej fazy projektu

Jak już informowaliśmy wcześniej firma VECTOR wraz z partnerami: Alcatel-Lucent, Telenet, Zon TV Cabo, TNO i Instytutem Technologii Komunikacyjnych Braunschweig, bierze udział w projekcie ReDeSign, wspieranym przez Unię Europejską w ramach 7 Programu Ramowego, którego celem jest opracowanie roadmapy nowych technologii zapewniających przedłużenie ekonomicznego czasu życia sieci kablowych HFC i opracowanie scenariuszy ewolucyjnej migracji do Sieci Nowej Generacji.

Obecnie kończy się pierwsza faza projektu ReDeSign polegająca na zbieraniu informacji dotyczących struktury sieci kablowych w Europie i planów wprowadzania nowych usług oraz opracowaniu architektury referencyjnej sieci HFC.

Wstępne wnioski ze szczegółowej analizy potrzeb operatorów przedstawione zostały podczas panelu projektu na 7 Konferencji Technologii Szerokopasmowych firmy VECTOR w Gdyni. W poszerzonym zakresie rezultaty pierwszej fazy projektu prezentowano na drugim spotkaniu Forum Operatorów zorganizowanym przez projekt ReDeSign podczas konferencji IBC w Amsterdamie. Tym razem w Forum uczestniczyli przedstawiciele dwunastu liczących się europejskich MSO.

Przypomnijmy, iż uczestnicy Forum z jednej strony dostarczają wskazówki, dotyczące ich potrzeb oraz konkretnych wymagań, a z drugiej zaś mają okazję zapoznania się z wynikami prac. Forum jest jednocześnie okazją do bezpośredniej wymiany poglądów pomiędzy operatorami z różnych krajów, co jest tym bardziej cenne, gdyż w Europie, w odróżnieniu od np. USA, nie ma zbyt wielu miejsc wspólnej dyskusji nad przyszłością branży. Być może, oprócz wpływu na tworzone standardy, jest to największa korzyść, jaką branża kablowa może odnieść z projektu.

 

RedeSign - zakończenie pierwszej fazy projektuRedeSign - zakończenie pierwszej fazy projektu RedeSign - zakończenie pierwszej fazy projektu

Inni przeczytali także: