Rewolucja w zarządzaniu danymi. Jak wykorzystuje się AI do transformacji biznesu?

Obecnie dane nie tylko napędzają gospodarkę, lecz także redefiniują sposób, w jaki podejmujemy decyzje, zarządzamy procesami
i staramy się je cały czas ulepszać. Wykorzystywanie mocy AI do przekształcenia i umiejętnego wykorzystywania danych w sposób strategiczny jest niezwykle istotne. Dlaczego? Pozwala to wielu organizacjom adresować nowe potrzeby biznesowe, ale przede wszystkim rozwijać się na tym dynamicznie zmieniającym się rynku.

 

Trendy w zarządzaniu danymi

Sztuczna inteligencja (AI) zmienia zasady zarządzania danymi w świecie IT. Staje się przy tym niezbędnym narzędziem w kształtowaniu przyszłości technologii. Przez automatyzację procesów, AI umożliwia opracowanie zaawansowanych algorytmów, które przejmują rutynowe zadania, takie jak klasyfikacja danych czy analiza trendów. To pozwala zespołom danych skoncentrować się na inicjatywach o większym znaczeniu strategicznym.

Co więcej, dzięki predykcyjnej analizie danych, wykorzystującej modele AI do prognozowania przyszłości na podstawie historii, firmy mogą podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe, co bezpośrednio przekłada się na ich konkurencyjność i efektywność operacyjną.

AI odgrywa również kluczową rolę w inteligentnym zarządzaniu infrastrukturą danych, monitorując i optymalizując ją w czasie rzeczywistym, co minimalizuje ryzyko awarii i zapewnia ciągłość działania. Nie mniej ważne jest również wykorzystanie AI w zabezpieczaniu danych przed rosnącymi zagrożeniami cybernetycznymi. W tym aspekcie sztuczna inteligencja pomaga w identyfikowaniu i neutralizowaniu potencjalnych ataków. Wpływa to na zmniejszenie ryzyka utraty danych i ewentualnych szkód finansowych.

 

Przypadki użycia AI w zarządzaniu danymi

Obecnie pojęcie AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) rewolucjonizuje zarządzanie danymi. Przenosi nas to na wyższy poziom efektywności operacyjnej i automatyzacji. Wykorzystanie zaawansowanych technologii AI do optymalizacji każdego etapu cyklu życia danych, od ich przetwarzania aż po zabezpieczenia, umożliwia organizacjom osiągnięcie znaczących wzrostów wydajności.

AIOps umożliwia firmom przekształcenie operacji IT, poprzez oferowanie inteligentnych rozwiązań w zarządzaniu danymi. Co to oznacza dla organizacji? Zastosowanie AI w rozwiązaniach do przechowywania danych pozwala m.in. na zautomatyzowane zarządzanie zasobami, przewidywanie awarii i optymalizację operacji. To z kolei wpływa na szybsze i bardziej efektywne procesy. Przykłady wykorzystania AI obejmują:

 • Automatyzację w provisioningu zasobów
 • Analizę częstotliwości wykorzystywania różnych zbiorów danych, aby zoptymalizować ich dystrybucję
 • Inteligentne identyfikowanie i zwalnianie nieużywanych zasobów

Co jeszcze zyskujemy przy wsparciu AI? 

 • Przyspieszenie wprowadzania zmian w serwisach – z dni na minuty
 • Zwiększanie dostępności użytkowanej infrastruktury oraz efektywniejsze zarządzanie kosztami
 • Poprawę wydajności i zautomatyzowanie zadań

Transformacja zarządzania danymi przez AI – od automatyzacji po optymalizację

AI może optymalizować operacje i zarządzanie w całym cyklu życia danych poprzez automatyzację zadań. W ich skład wliczamy m.in.: dynamiczne przydzielanie zasobów, przewidywanie potrzeb przechowywania danych i identyfikację anomalii w czasie rzeczywistym.

Powyższe przykłady obejmują:

 • Automatyzację zarządzania zasobami
  AI analizuje wzorce użytkowania danych i automatycznie skaluje zasoby, aby spełnić aktualne wymagania, minimalizując jednocześnie koszty.
 • Predykcję awarii
  Systemy AI mogą przewidywać potencjalne awarie sprzętu lub oprogramowania, umożliwiając proaktywne ich rozwiązywanie i minimalizując przestoje.
 • Optymalizację wydajności
  Algorytmy AI analizują operacje w czasie rzeczywistym, dostosowując przepływy pracy i alokację zasobów, aby zwiększyć ogólną wydajność systemu.

Ale to dopiero początek. Często rutynowe obowiązki lub systemy, które na pierwszy rzut oka działają poprawnie, mogą przysłaniać administratorom rzeczywisty stan zagrożeń, które mogą stanowić potencjalne wejście dla osób, delikatnie mówiąc, nieautoryzowanych. Systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję, analizują w czasie rzeczywistym obecne wzorce dostępu, strukturę sieci i wiele innych aspektów. Dzięki temu nawet najdrobniejsze zmiany mogą być wprowadzane z pewnością, że nie będą miały negatywnego wpływu na pozostałe elementy infrastruktury IT

- mówi Olaf Hildebrandt, Sales Engineer

Architektura zarządzania AI

Trójwarstwowa struktura zarządzania AI, obejmująca zarządzanie urządzeniami, centrami danych i chmurą, odgrywa istotną rolę w zapewnieniu efektywności operacyjnej oraz doskonałej wydajności systemów opartych na sztucznej inteligencji.

Na najniższym poziomie tej architektury znajduje się zarządzanie urządzeniami. To tutaj, w samym sercu infrastruktury, odbywa się gromadzenie danych oraz pierwsze etapy ich przetwarzania. Jest to kluczowy element zapewniający płynność funkcjonowania systemów AI, ponieważ właśnie tutaj dane są pozyskiwane i przygotowywane do dalszej analizy.

Kolejną warstwą jest zarządzanie centrami danych, gdzie zgromadzone informacje są przetwarzane i analizowane na znacznie większą skalę. W tym miejscu ważną rolę odgrywają zaawansowane algorytmy i modele uczenia maszynowego, które wykorzystują te dane do generowania wartościowych wniosków i prognoz.

Najwyższy poziom architektury to zarządzanie chmurą, gdzie następuje koordynacja i optymalizacja wszystkich zasobów potrzebnych do funkcjonowania systemu AI. Chmura zapewnia skalowalność, elastyczność oraz bezpieczeństwo, umożliwiając efektywne zarządzanie zasobami obliczeniowymi i dostępem do danych w czasie rzeczywistym.

Taka architektura zarządzania AI zapewnia nam doskonałą wydajność i efektywność operacyjną systemów opartych na sztucznej inteligencji. Dzięki starannej koordynacji oraz optymalizacji zasobów na każdym poziomie, możliwe jest osiągnięcie maksymalnych rezultatów oraz wykorzystanie pełnego potencjału technologii AI. Można to zrobić na różnorodnych obszarach, takich jak: analiza danych czy chociażby inteligentne systemy wspomagające wykrywanie nieprawidłowości.

Rewolucja w zarządzaniu danymi, czyli jak AI przekształca współczesne organizacje

Jak już wspomnieliśmy – zarządzanie danymi przechodzi prawdziwą rewolucję, dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Lecz nie chodzi już tylko o kupowanie kolejnych dysków do magazynowania danych. Mamy do czynienia ze złożonymi systemami, które wymagają inteligentnego podejścia do zarządzania przestrzenią, wydajnością oraz planowaniem przyszłych potrzeb.

W odpowiedzi na te wyzwania, pojawia się koncepcja unikalnego systemu opartego na AI, który działa jako centralny punkt zarządzania różnorodnymi rozwiązaniami. Taki system jest w stanie automatycznie analizować i przewidywać problemy związane z magazynowaniem danych, od braku przestrzeni po spadki wydajności, a nawet prognozować przyszłe potrzeby infrastrukturalne. Przekierowuje krytyczne aplikacje do bardziej wydajnych macierzy, zapewniając ciągłość działania i optymalną wydajność, jednocześnie minimalizując ryzyko przestojów i awarii.

Implementacja (AI) w obszarze zarządzania danymi umożliwia znaczące przyspieszenie wykonywanych operacji, zwiększa efektywność procesów oraz optymalizuję czas pracy kadry inżynierskiej. Jakby nie patrzeć same aplikacje i połączone z nimi systemy najlepiej będą wiedziały, w odniesieniu do środowisk IT, gdzie i w jaki sposób należycie wykorzysta się ich potencjał. Dane polityki można ukierunkować na maksymalizację wydajności, bezpieczeństwa bądź oszczędność i voilà! Dzięki temu administratorzy mogą skupić swoje działania na projektach o charakterze rozwojowym, zamiast koncentrować się na reaktywnym rozwiązywaniu nagłych problemów. Aplikacje wykorzystujące zaawansowane algorytmy AI, zdolne do autonomicznego identyfikowania oraz eliminowania nieprawidłowości w systemach danych, odgrywają kluczową rolę w efektywniejszym, zautomatyzowanym zarządzaniu danymi

- mówi Olaf Hildebrandt, Sales Engineer.

Niezbędne staje się zatem zainwestowanie w rozwój kompetencji związanych z AI oraz nawiązanie współpracy z dostawcami zaawansowanych rozwiązań w tej dziedzinie. To pozwoli organizacjom sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie infrastruktury.

 

VECTOR TECH SOLUTIONS: Twój partner w transformacji

W VECTOR TECH SOLUTIONS, zapewniamy kompleksowe wsparcie, utrzymanie i partnerską pomoc w codziennych operacjach, jak i we wdrażaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Wykorzystujemy potencjał AI w różnorodnych obszarach, umożliwiając naszym klientom optymalne wykorzystanie zainstalowanych przez nich urządzeń. Nasze doświadczenie pozwala nam wspierać naszych klientów w obszarze przechowywania danych, oferując innowacyjne podejście i pełne wsparcie zarówno podczas wdrożenia, jak i po jego zakończeniu.

 

Postaw na innowację w zarządzaniu danymi

Dzięki AI, procesy zarządzania danymi nie tylko stają się bardziej efektywne, ale również przewidywalne i bezpieczne. W VECTOR TECH SOLUTIONS rozumiemy, że na drodze do wykorzystania pełnego potencjału danych, kluczowe jest strategiczne podejście, które łączy innowację z praktycznym rozwiązaniem. Nasze wsparcie pomoże odkryć Ci nowe możliwości, które niesie za sobą era danych i sztucznej inteligencji.

 

Inni przeczytali także: