RFoG – efektywna kosztowo metoda budowy sieci optycznych FTTH – Telekabel 09.2011

Telekabel 09.2011Rozszerzanie oferty i podnoszenie standardu usług multimedialnych wymusza na operatorach kablowych ciągłe inwestycje w rozwój sieci. Wśród technologii dostępnych na rynku, największą szybkość transmisji ma sieć dostępowa oparta na architekturze FTTH (Fiber To The Home).

Budowa nowej infrastruktury światłowodowej wiąże się jednak ze znacznymi kosztami i wymaga czasu. W celu zapewnienia operatorom kablowym oszczędności inwestycyjnych opracowano technologię RFoG, która umożliwia migrację sieci w kierunku FTTH, z wykorzystaniem elementów istniejącej już architektury HFC.

RFoG – zwiększone możliwości sieci optycznej

Technologia RFoG (RF over Glass), wykorzystująca pasywną sieć optyczną PON (Passive Optical Network), umożliwia świadczenie takich samych usług, jak w przypadku użycia sieci RF/DOCSIS/HFC z tą różnicą, że ograniczone są szumy oraz zostaje zwiększone użyteczne pasmo RF w obydwu kierunkach transmisji. Rozwiązanie umożliwia łatwą integrację z technologiami stosowanymi w telewizyjnych sieciach kablowych HFC; dodatkowo obydwie mogą pracować jednocześnie z tą samą stacją czołową. RFoG zwiększa pasmo transmisji do abonenta, pozwalając rozszerzyć liczbę dostarczanych usług. Minimalizacja liczby elementów składowych poprzez eliminację zasilania, baterii i wzmacniaczy, wpływa na poprawę parametrów transmisji sygnału RF, a tym samym na podniesienie jakości świadczonych usług.
W rozwiązaniu wykorzystywano tradycyjne elementy sieci HFC, zarówno po stronie abonenta, jak i po stronie urządzeń stacyjnych, wspierających ten sam system dystrybucji i provisioningu.

Zachowując infrastrukturę stacji czołowej oraz standardy transmisji RF w paśmie dosyłowym i zwrotnym, operator kablowy ma możliwość dostarczania usług Triple Play w sposób analogiczny jak w sieciach HFC: wideo – telewizja analogowa lub cyfrowa, szybka transmisja danych – technologia DOCSIS i usługi głosowe – technologia VoIP. Warstwa transportowa (optyczna) systemu RFoG jest w pełni kompatybilna ze standardami Gigabit EPON i GPON. Oznacza to, że w przypadku, kiedy operator rozpocznie budowę sieci FTTH od systemu RFoG, to w przyszłości nie ograniczy sobie możliwości migracji do technologii EPON czy GPON, z wykorzystaniem tego samego włókna optycznego, jak również jednoczesnej koegzystencji obydwu technologii w jednym medium.

RFoG we współpracy z VECTOREM

Firma VECTOR oferuje kompleksowe rozwiązanie dla różnych architektur, pozwalając na budowę sieci Fiber Deep na bazie istniejącej już architektury sieci HFC jako jej rozszerzenie, bez konieczności wprowadzania w niej zmian. Jest to rozwiązanie umożliwiające także rozwój sieci w dalszym etapie, w kierunku przyszłościowych rozwiązań FTTH/PON. Ponadto, dzięki zastosowaniu architektury RFoG, możliwe jest przesyłanie sygnału na odległość do 20 km (a po wykorzystaniu repeterów – do 65 km).

Doświadczenie firmy VECTOR w obszarze infrastruktury sieci i środowisku DOCSIS gwarantuje poprawne wdrożenie technologii także w tych dwóch obszarach. Operatorzy sieci, dzięki zastosowaniu technologii RFoG, dostarczają do abonentów usługi Triple Play o bardzo dużych przepływnościach. RFoG to także obniżone koszty utrzymania systemu, dzięki pasywnym elementom, które nie wymagają zasilania, baterii i wzmacniaczy. Jeżeli jest wykorzystywany provisoning i system billingowy, technologia RFoG pozwala na zastosowanie tego samego istniejącego już modelu. Rozwiązanie umożliwia wykorzystanie tradycyjnej stacji czołowej CATV, optyki stacyjnej oraz set-top-boxów i modemów po stronie klienta.

RFoG to efektywna kosztowo metoda, za pomocą której operatorzy kablowi mają możliwość rozszerzania zasięgu sieci i zwiększania liczby możliwych do podłączenia gniazd abonenckich. Transmisja do huba może być realizowana z wykorzystaniem jednego włókna optycznego, co wpływa na obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Oferujemy rozwiązanie, z sukcesem wdrożone i testowane przez wielu operatorów Europy Zachodniej i USA. Elementy optyki stacyjnej objęte są pięcioletnim okresem gwarancji.

Elementy systemu RFoG

Firma VECTOR oferuje efektywną kosztowo gamę nadajników kanału dosyłowego CORWave II, szeroką gamę węzłów R-ONU, ultraniskoszumny odbiornik kanału zwrotnego, posiadający bardzo dużą czułość do -26dBm, przy zastosowaniu którego możliwe jest osiągnięcie budżetu optycznego na poziomie 29 dB. VECTOR ma również w ofercie hub polowy, rozszerzający zasięg przesyłu sygnału do 65 km, za pomocą którego można zasilić 256 abonentów i pozwalający na instalowanie wzmacniaczy optycznych EDFA.

Dostępne są dwa nadajniki, pracujące w oknie 1550 nm. Nadajnik 1550 nm CHP-GMOD jest w pełni zintegrowany z platformą ARRIS CHP Max5000. W przypadku zastosowania go w systemie RFoG możliwe jest osiągnięcie transmisji do 20 km, a efektywny próg SBS wynosi 20 dBm. Cecha ta pozwala na budowanie dowolnego systemu RFoG, którego budżet optyczny nie przekracza 26 dB w kanale dosyłowym. Nadajnik CORWave II oferuje efektywne kosztowo rozwiązanie alternatywne dla CHP-GMOD o nieznacznie obniżonym progu SBS do wartości 15 dBm. Kanał dosyłowy w systemie RFoG transmitowany jest w oknie 1550 nm, ze względu na możliwość wzmocnienia sygnału optycznego za pomocą wzmacniaczy optycznych EDFA. Wzmocnienie równoważy straty wtrąceniowe pasywów optycznych. Platforma CHPMax5000 zawiera kompletny zestaw wzmacniaczy optycznych EDFA. Zróżnicowanie modułów pod względem liczby wyjść i funkcjonalności (tryb pracy Constant Gain, Constant Power) umożliwia tworzenie dowolnych topologii systemów RFoG.

W celu zwiększenia zasięgu sieci, a tym samym liczby gniazd abonenckich możliwych do podłączenia, operator kablowy powinien zainstalować wzmacniacz optyczny – repeter, dzięki któremu odległość, na którą można przesłać sygnał, ulega zwiększeniu do 65 km. Dualny analogowy odbiornik kanału zwrotnego o parametrach optymalizowanych pod system RFoG charakteryzuje się rozszerzonym poziomem wejściowej mocy optycznej -26 ± -10 dBm (typowo w sieciach HFC -20 ± +3 dBm, ultraniskoszumnym odbiornikiem, gdzie EIN < 1.5 pA/ sqrt[Hz] (typowo w sieciach HFC ~7 pA/sqrt[Hz]) oraz opcjonalną funkcją „sąuelch”, tłumiącą wyjście RF analogowego odbiornika optycznego w przypadku braku transmisji z R-ONU, co pozwala na redukcję wpływu szumu termicznego na para¬metry szumowe systemu w kanale zwrotnym.

W skład systemu RFoG wchodzi również miniwęzeł optyczny firmy ARRIS FTTMaxTM 2000 R-ONU, który od strony sieci dostarcza interfejs optyczny do RFoG PON, a od strony abonenckiej posiada dwukierunkowy port RF (wejście/wyjście), umożliwiający podłączenie urządzenia CPE. Dostępny jest także model z przelotowym złączem optycznym do podłączenia EPON ONU, kompatybilnego ze standardami transmisji optycznej w systemach EPON lub GPON. Opcjonalny przelotowy port optyczny dedykowany jest do podłączenia GPON/EPON ONU, tym samym miniwęzeł odbiera długość fali 1551 ±6.5 nm i nadaje na 1610 nm, umożliwiając systemom EPON/GPON transmisję na 1490 nm (kanał dosyłowy) i 1310 nm (kanał zwrotny).

Firma VECTOR oferuje kompleksową realizację projektu, począwszy od przygotowania koncepcji, dopasowanej do aktualnej sytuacji Klienta, poprzez dostawę sprzętu, wsparcie podczas uruchomienia, szkolenia oraz sprawną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, realizowaną przez autoryzowany serwis dla produktów ARRIS w VECTOR.

Inni przeczytali także: