Rozbudowywać, optymalizować… kupować – ROADSHOW VECTOR Przegląd konferencyjny pierwszej połowy 2011 r. GPON – światłowodowa sieć nowych możliwości -Telekabel 03.2011

Rozbudowywać, optymalizować… kupować – ROADSHOW VECTOR
FOT. VECTOR


Telekabel 03.2011
Cztery sesje w czterech miejscach Polski to kolejny pomysł firmy VECTOR na spotkania z partnerami biznesowymi – tymi, z którymi firma kooperuje od lat, i oczywiście – potencjalnymi. W jednym z takich spotkań wjadwisinie pod Warszawą uczestniczył w lutym br. przedstawiciel naszej Redakcji, a prócz niego stawiło się tam grono ok. 50 operatorów zainteresowanych tematyką telewizji cyfrowej. Poza firmami z branży CATV w szkoleniu licznie reprezentowani byli przedstawiciele rynku firm ISP.

Głównym prelegentem ze strony VECTOR był Jacek Gwizdak – starszy inżynier sprzedaży w VECTOR. Szkolenie podzielono na kilka bloków tematycznych; równolegle podczas przerw pomiędzy wykładami można było zapoznać się z praktycznymi pokazami omawianych systemów: kompletnym systemem DVB-C, kompletnym systemem IPTV, telewizją interaktywną – VoD, nPVR, TimeShift oraz systemem transmisji optycznej służącym telewizji analogowej i cyfrowej.

Pierwszym omawianym zagadnieniem były scenariusze budowy cyfrowej stacji czołowej z wykorzystaniem wniosków praktycznych z wdrożeń. Tu za przykład posłużyła m. in. firma nPlay z Lublina – operator ethernetowy, który poczynił inwestycje w sieć HFC przy współpracy z VECTOREM. Zebranym przedstawiono główne założenia inwestycji oraz konieczność uwzględnienia m.in.: architektury IP w stacji czołowej, ADSL jako technologii dostępowej, ograniczenia przepływności do 6 Mb/s, konieczności panowania nad pasmem, integracji z siecią CORE, aplikacji MiddleWare, VoD i nPVR, systemu dostępu warunkowego, pola antenowego.
Z perspektywy budowy architektury sieci operatorskich na świecie i w Polsce – przez wszystkie wykłady J. Gwizdaka przewijała się następująca myśl: „przyszłością całego ruchu sieci internetowej w najbliższych latach będzie transmisja wideo (ok. 90 proc.)”. W związku z tym – rozwój tych usług (poprzez platformy dostępowe) wiąże się z „dostarczeniem abonentowi dowolnego kontentu na dowolnym urządzeniu”. Te usługi będą dynamizować rozwój rynku IP.

Znaczną część prezentacji J. Gwizdak poświecił rozważaniom technicznym dotyczącym rozbudowy stacji czołowej danego operatora o nowe funkcjonalności – oczywiście przy założeniu – jak podkreślał – optymalizacji sprzętowej i cenowej. I tak wyjaśnienia dotyczyły m.in. kwestii: jak i kiedy rozbudowywać, o jakie usługi rozszerzać ofertę i z czym związane są takie inwestycje (także oparte na rozwiązaniach proponowanych przez firmę VECTOR typu np. EasyCAST czy platformie oprogramowania pośredniego Middleware); jakie są zasady tworzenia modeli biznesowych itp.

Telekabel 03.2011Czego np. jako operatorzy potrzebujemy, by stworzyć system w pełni interaktywny? (czyli dostarczać rozwiązania VoD, rozwiązania nagrywarki sieciowej czy telewizji OTT). Mowa była też o rozbudowywaniu headendu o dodatkowe kanały – Premium czy HD (przy zabezpieczeniu biznesu nadawców poprzez rozwiązania chroniące przed nieautoryzowanym dostępem).
Stosowną dygresje o technologii 3D wprowadził prelegent z VECTORA twierdząc, że „świat broadcastu jest gotowy na 3D”. Problem w rozwoju 3D tkwi – jego zdaniem – w tym, że nadawcom średnio zależy na rezerwowaniu dużo większego pasma na transponderach satelitarnych, (które są bardzo drogie); po drugiej, odbiorczej stronie nie ma bowiem sprecyzowanego standardu konsumpcji tego typu treści.
Zdaniem J. Gwizdaka rynek wideo będzie bardziej skierowany na personalizację oferty i dostęp do treści oferty na żądanie niż na budowanie technologii związanych z obróbką sygnału pod kątem 3D.
Znacznie ciekawszym narzędziem uatrakcyjnienia oferty operatora jest według prelegenta – VoD. Przy zastrzeżeniu: katalog oferty treści VoD u większości operatorów CATV nie jest na razie na tyle atrakcyjny, by mógł konkurować z kanałami Premium, wypożyczalniami DVD czy Blu-Ray. Usługę VoD implementuje się głównie po to, by dorównać konkurencji, podczas gdy jej zastosowanie może być dużo szersze – np. przez implementację widgetów związanych z treściami internetowymi (np. portalu You Tube).
Innym sposobem zagospodarowania przez operatora usług na żądanie jest implementacja rozwiązania polegająca na tworzeniu usługi network PVR (na bazie serwera VoD). Dysk twardy set-top-boxa „przenoszony” jest na serwer VoD operatora sieci i umożliwia abonentowi nagrywanie i odtwarzanie treści w dowolnej chwili (łącznie z planowaniem nagrywania z poziomu EPG). Obszerne fragmenty wykładów J. Gwizdaka dotyczyły także obiegu informacji w systemach interaktywnych, który chcemy implementować w infrastrukturze sieci HFC i IPTV (z zaznaczeniem różnic).
Jedna z części prezentacji dotyczyła analizy porównawczej systemów DVB-C i DVB-T, gdzie prelegent zatrzymał się dłużej przy porównaniu struktury kompresji obrazu w systemach: MPEG-2 i MPEG-4 (szczegółowo przedstawiając mechanizm – strukturę tzw. kodowania stratnego) i wyjaśniając, dlaczego na rynek wprowadzane są nowe standardy kompresji i co wymusza ich pojawianie się. Szczególnie ważną z punktu widzenia operatorów częścią szkolenia była odrębna prelekcja o modelach kosztowych wdrożeń proponowanych przez firmę VECTOR i jej partnerów. Tutaj oddzielnie potraktowano tematy związane z „wejściem” operatora w usługę oferowania abonentom cyfrowej telewizji przy użyciu: prostej transmodulacji, Easy IPTV, IPTV, DVB-C, interaktywności. Każde z rozwiązań omawiano szczegółowo, z uwzględnieniem m.in. liczby kanałów telewizyjnych, liczby licencji bazowych, możliwości rozbudowy hybrydowości architektury – w tym o usługi dodatkowe, jak VoD czy nPVR i oczywiście – ceny.

 

 

Przegląd konferencyjny pierwszej połowy 2011 r. Telekabel 03.2011
Konferencje i targi krajowe CZERWIEC
10. Konferencja Technik Szerokopasmowych firmy VECTOR pod hasłem „Budujemy nowy dom, cyfrowy dom”
2-3 czerwca, Hotel Haffner w Sopocie,
Zakres tematyczny: Zaawansowane usługi cyfrowe – przyszłość w domu abonenta; OTT (Over the Top) – zagrożenie czy okazja?; Tendencje rynkowe i kierunki rozwoju sieci operatora kablowego; Kwolucja sieci dostępowej, walka o dostępne pasmo; Sieci w całości oparte o BP – kaprys czy rzeczywistość? Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta cyfrowym domu.

 

 

 

 

Telekabel 03.2011GPON – światłowodowa sieć nowych możliwości

PRZEMYSŁAW SADŁO, STARSZY INŻYNIER SPRZEDAŻY W FIRMIE VECTOR

Dynamiczny rozwój usług teleinformatycznych powoduje rosnące zapotrzebowanie na możliwości przesyłowe sieci. Dotychczasowe rozwiązania okazują się niewystarczające, dlatego została opracowana koncepcja budowy nowej sieci. Jej głównym założeniem jest doprowadzenie światłowodu do domu odbiorcy końcowego. W ten sposób znacząco zwiększa się możliwości przesyłowe, zwłaszcza na odcinku „ostatniej mili”, czyli końcowego odcinka połączeń sprzęgających użytkowników z siecią. Rozwiązanie, o którym mowa, to PON czyli Passive Optical Network (pasywna sieć optyczna).

Realizacja nowoczesnych usług multimedialnych stanowi poważne wyzwanie dla operatorów, którzy muszą zapewnić abonentom odpowiednią przepustowość sieci. W odpowiedzi na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku zaprojektowano rozwiązanie PON, w którym sygnał optyczny rozsyłany jest w sieci za pomocą pasywnych rozgałęźników optycznych niewymagających zasilania. Technologia PON pozwala na doskonałe przesyłanie danych, głosu i obrazów wideo oraz stwarza możliwości świadczenia zaawansowanych usług z rozbudowanymi funkcjonalnościami.
Zwiększenie przepustowości sieci, zwłaszcza na końcowym odcinku połączeń sprzęgających abonentów z siecią, niesie konieczność określenia modelu biznesowego, który z jednej strony pozwoli zaoferować użytkownikom szereg korzyści, a jednocześnie umożliwi operatorom przeprowadzenie inwestycji w sposób bezpieczny i ekonomicznie uzasadniony. Firma VECTOR, wykorzystując rozwiązania HUAWEI, oferuje kompleksową współpracę w zakresie wdrożenia technologii GPON – od projektu, gwarantującego pełne dostosowanie możliwości systemu i jego parametrów do indywidualnych potrzeb klienta, poprzez instalację i uruchomienie systemu, do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego w okresie jego eksploatacji.

W ramach koncepcji PON, VECTOR we współpracy z HUAWEI proponuje nowoczesne rozwiązania oparte na technologii GPON (Gigabit Passive Optical Network), która umożliwia budowę systemów FTTH (Fiber-To-The-Home) z wykorzystaniem szerokopasmowych sieci dostępowych, w tym łączy światłowodowych. Światłowód zastępuje tutaj tradycyjne łącze miedziane, osiągając przepustowość 2,4 Gb downstream (1490 nm) i 1,25 Gb upstream (1310 nm). Oprócz tych częstotliwości możliwe jest także przesyłanie sygnału telewizyjnego na dodatkowej częstotliwości 1550 nm. Sygnał z analogowego Headendu lub DVB-C oraz sygnał z OLT (Optical Linę Terminal) podlegają multipleksacji i są przesyłane do rozgałęźników.
Dzięki zastosowaniu technologii GPON, która umożliwia transmisję danych z szybkością do 2,4 Gb/s, użytkownicy mają nieograniczone możliwości dostępu do kontentu z rozbudowanymi funkcjonalnościami, takimi jak oglądanie online telewizji 3D oraz telewizji przestrzennej, niedostępnej przy zastosowaniu tradycyjnej transmisji.

W optycznych sieciach pasywnych nie ma elementów aktywnych, które występują w standardowych sieciach dostępowych. W połączeniach PON są instalowane tylko pasywne elementy (np. rozgałęziacze zawiadujące wiązkami światła), które nie wymagają żadnego zasilania.
Wdrożenie systemu sieci GPON niesie za sobą wiele korzyści dla operatora. Dzięki temu rozwiązaniu otrzymuje on nowoczesną sieć (NGN), pozwalającą na oferowanie najnowszych, różnorodnych i dochodowych usług, bez względu na przepustowość sieci.

Telekabel 03.2011Dzięki dużemu rozgałęzieniu światłowodu wychodzącego z jednego nadajnika zostaje zmniejszona liczba wymaganych urządzeń wykorzystywanych do przesyłu danych. Powoduje to, że koszty inwestycyjne są niskie.
Zastosowanie pasywnych rozgałęźników oraz operatorskich funkcji sieci (provisioning, diagnostyka, nowe funkcje) powoduje ograniczenie kosztów operacyjnych. Operatorzy za pomocą sieci GPON dostarczają abonentom zaawansowane usługi najwyższej jakości poprzez bardzo szybkie łącze, co znacząco wpływa na satysfakcję użytkowników.
Dzięki współpracy VECTORA ze światowym liderem sieci GPON – firmą HUAWEI, proponowane rozwiązanie zapewnia sieć o niskiej złożoności architektury, dzięki czemu zwiększa się także jej niezawodność. Zredukowana liczba elementów sieci, a także ich niski pobór mocy sprawiają, że operator sieci zgłasza zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dlatego wdrożenie sieci GPON we współpracy z VECTOREM zwiększa jej rentowność.

Podstawowym elementem sieci GPON jest koncentrator OLT (Optical Linę Terminal). Sygnał optyczny, nadawany przez operatora, zostaje przekazany do sieci poprzez OLT, składającego się z szafki oraz kart usługowych, za pomocą których przekazywany jest sygnał światłowodem.
MA 5600T to OLT o wysokiej pojemności, który mieści do 16 kart usługowych. MA 5600T jest w pełni redundantną, terabitową chassis. Posiada wbudowany moduł monitorujący stan urządzenia i sygnału optycznego. Mniejszym OLT jest MA 5603T, który jest wyposażony w 6 slotów usługowych i przeznaczony dla średniej liczby użytkowników. Obydwa urządzenia mogą pracować również jako stacje DSLAM, realizując usługę szerokopasmowego dostępu abonenckiego zarówno niezależnie, jak i według schematu kaskadowania. Rozgałęźniki dzielą sygnał na kolejne światłowody, umożliwiając podłączenie 128 abonentów końcowych do jednego światłowodu wyjściowego. Wraz z zwiększaniem liczby rozgałęzień zmniejsza się odległość, na którą sygnał może być przekazywany. OLT może przesłać sygnał na maksymalną odległość 60 km. Sygnał z rozgałęźnika dociera do optycznego terminala abonenckiego ONT – Optical Network Terminal. Umieszczone u abonentów urządzenia ONT umożliwiają odbiór strumieni danych przesłanych światłowodem, następnie zamieniają je na sygnały elektryczne i przekazują do urządzeń abonenta – komputera, telewizora, czy telefonu. Firma VECTOR zapewnia szeroką gamę produktów abonenckich HUAWEI, których wybór uzależniony jest od wymagań klientów i oferowanych im usług – od najprostszych urządzeń dostarczających jedynie internet, do uniwersalnych bram łączących komunikację bezprzewodową z przesyłaniem internetu, szybkiej transmisji danych, telewizji i telefonii, a wszystko przy dużych prędkościach i wysokiej jakości.
W zależności od potrzeb operator może wybrać do wypełnienia OLT karty posiadające 4 lub 8 portów GPON. Karta 8-portowa daje duże zagęszczenie na 1 słot. Unowocześniony port optyczny klasy C+ może przesłać sygnał przy podziale 1:128 nawet na odległość 10 km. Dzięki temu operator może za pomocą jednego urządzenia obsługiwać dużą liczbę abonentów. Karta posiadająca 4 porty GPON jest przeznaczona dla mniejszej liczby użytkowników.

Dzięki wdrożeniu koncepcji GPON operatorzy otrzymują nowoczesną sieć (NGN), która rozwiązuje problem rosnącego zapotrzebowania na możliwości przesyłowe sieci. Technologia gigabajtowych pasywnych sieci optycznych, dzięki rozszerzaniu zdolności przepustowych sieci, zwłaszcza na odcinku „ostatniej mili”, pozwala operatorom zagwarantować świadczenie zaawansowanych rozbudowanych usług, przy jednoczesnym zwiększeniu satysfakcji abonentów.

Inni przeczytali także: