Technologiczna rzeczywistość

Wyzwania związane z Data Center

Sieć DCN (Data Center Network) to złożona infrastruktura sieciowa, która służy do zapewnienia dostępu do aplikacji i zasobów w centrach danych. DCN łączy urządzenia wewnątrz jednego Data Center i zapewnia połączenie pomiędzy kilkoma DC czy zasobami chmurowymi.​

Centra danych są zaawansowanymi obiektami technologicznymi, w których przechowywane są, przetwarzane i udostępniane dane oraz aplikacje dla różnych klientów i użytkowników. Sieci DCN to kluczowe elementy tych centrów danych, pozwalające na łączenie wszystkich urządzeń i systemów wewnątrz budynku oraz umożliwiające komunikację z sieciami zewnętrznymi.

Wyzwania związane z siecią DCN:

 • Ręczne zarządzanie
  Jest to czasochłonne i podatne na ludzkie błędy, zwłaszcza w przypadku dużych i złożonych infrastruktur, może prowadzić do problemów związanych z bezpieczeństwem i wydajnością sieci.
 • Ograniczona elastyczność i skalowalność
  Wprowadzanie zmian w tradycyjnych sieciach DCN może być trudne i kosztowne, wymagać dużego nakładu pracy i czasu i zasobów.
 • Ograniczona widoczność i zarządzanie ruchem sieciowym
  Brak centralizacji i jednolitego punktu kontrolnego może utrudniać identyfikację problemów, optymalizację przepływu ruchu oraz skuteczne zarządzanie priorytetami.

Korzyści

Nowatorska metoda zarządzania sieciami

Zwiększająca się ilość danych, powszechna wirtualizacja zasobów obliczeniowych i popularność rozwiązań kontenerowych to kluczowe trendy, które wymuszają na sieciach Data Center (DCN) większą elastyczność, bezpieczeństwo i łatwość zarządzania. Rozwiązania SDN (Software-Defined Network) powstały jako odpowiedź na te wyzwania. SDN umożliwia nowatorskie podejście do zarządzania sieciami, które jest bardziej elastyczne, dynamiczne i zautomatyzowane. Główne cechy i korzyści SDN to:

 • Wykorzystanie centralnego kontrolera
  SDN opiera się na centralnym kontrolerze, który pełni rolę jednolitego punktu zarządzania siecią. Dzięki temu administratorzy mogą kontrolować całą sieć z jednego miejsca, co znacznie ułatwia konfigurację, monitorowanie i optymalizację działania sieci.
 • Automatyzacja konfiguracji
  SDN automatyzuje procesy konfiguracji i zarządzania siecią, dzięki czemu zadania, które wcześniej wymagały ręcznej interwencji, teraz mogą być wykonywane dynamicznie i zgodnie z określonymi politykami.
 • Dynamiczna analiza wykorzystania zasobów
  SDN umożliwia ciągłą analizę przepustowości, opóźnienia i obciążenia poszczególnych elementów sieci. Na podstawie tych analiz kontroler może dynamicznie dostosowywać konfigurację sieci w czasie rzeczywistym.
 • Elastyczność rozwiązania
  Umożliwia to lepsze dostosowanie do rosnących wymagań aplikacji, co z kolei wpływa na lepszą jakość usług dla użytkowników i zwiększa konkurencyjność organizacji.

Nasi partnerzy

Korzystamy z rozwiązań od najlepszych producentów

Żeby nasz klient osiągnął cel biznesowy, wykorzystujemy sprawdzone rozwiązania. Naszymi dostawcami są globalni producenci.

Usługi

Sprawdź naszą ofertę usług

W VECTOR TECH SOLUTIONS brak sztywnych schematów działania. Nasze usługi dostosowane są do indywidualnych potrzeb organizacji. Przekonaj się, jak szeroki zakres wsparcia możemy zapewnić Twojemu biznesowi.

Potrzebujesz konsultacji eksperta?

To pierwszy krok do wspaniałej współpracy