Ruszyła kolejna edycja Akademii VECTOR!

W drugiej połowie września w siedzibie firmy VECTOR odbyły się pierwsze szkolenia w ramach Akademii VECTOR, które były poświęcone nowoczesnym systemom pomiarowym TRILITHIC. oraz administracji systemów transmisji danych standardu EuroDOCSIS.

Szkolenie, dotyczące systemów pomiarowych TRILITHIC, obejmowało pomiary, konfigurację sprzętu oraz analizę odczytanych wyników. Zasymulowana sieć ARRIS, jak i wprowadzone do niej realne zakłócenia sygnału, oddały realne warunki polowe, z którymi na co dzień mogą spotkać się technicy utrzymania sieci. Podczas warsztatów pokazano, jak pomocnym narzędziem sieci są mierniki TRILITHIC.

Uczestnicy szkolenia „Administracja systemem transmisji danych standardu EuroDOCSIS/DOCSIS” mieli możliwość zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami uruchamiania i zarządzania STD w sieci HFC. Szkolenie obejmowało część teoretyczną oraz praktyczną. W pierwszym dniu zostały omówione zagadnienia, dotyczące RF i IP wraz z dodatkowymi usługami, jakie operator ARRIS może świadczyć w swojej sieci. Drugiego dnia odbyły się ćwiczenia praktyczne w oparciu między innymi o CMTS ARRIS C3, podczas których uczestnicy „na żywo” mogli prześledzić proces budowania systemu transmisji danych, na bieżąco zadawać pytania i dzielić się swoimi doświadczeniami.

Ruszyła kolejna edycja Akademii VECTOR! Ruszyła kolejna edycja Akademii VECTOR! Ruszyła kolejna edycja Akademii VECTOR!Ruszyła kolejna edycja Akademii VECTOR!

Inni przeczytali także: