Schyłek złotej ery telewizji. Co dalej? – Telekabel 04.2013

Telekabel 04.2013Operatorzy telekomunikacyjni stale podejmują działania, które pozwolą im utrzymać przewagę konkurencyjną, uważnie śledząc trendy i kierunki, w jakich podąża branża i obserwując potrzeby abonenta. Dzisiaj rozwój technologiczny oraz domagający się coraz większej liczby usług interaktywnych odbiorca dyktują tempo zmian. Przyszłość należy więc do tego, kto zaproponuje abonentom najciekawsze rozwiązania i stworzy przewagę nad konkurencją.

Schyłek telewizji – zagrożenia czy szansę?
Dostawcy telewizji mają dzisiaj do dyspozycji szereg narzędzi i rozwiązań, za pomocą których są w stanie świadczyć różnorodne usługi kontentowe. Postęp technologiczny i coraz bardziej wymagający abonenci stawiają operatorów sieci HFC przed 'wyzwaniami, z którymi muszą się zmierzyć, by zachować swą konkurencyjność. W czasach spadającej popularności telewizji tradycyjnej, sprostanie wymaganiom rynku tym bardziej staje się zadaniem niełatwym. Dodatkowo niesprzyjające i niepewne otoczenie biznesowe, coraz trudniejsza walka z konsolidującym się rynkiem platform satelitarnych drenującym wysokość abonamentu oraz brak sprecyzowanej konkurencji ze strony internetu jako źródła treści sprawiają, że operatorzy sieci HFC zadają sobie pytania o przyszłość ich biznesu. Czy zachodzące zmiany rynkowe stanowią zagrożenie dla ich rozwoju, czy może są szansą i pomysłem na rozwój oferty i zwiększenie satysfakcji abonenta? To, czy operatorzy wykorzystają nowe okazje i jak to zrobią, może zdecydować o sukcesie ich biznesu już w niedalekiej przyszłości. Dzisiaj operatorzy zastanawiają się, czy inwestować, a jeśli tak, to w jakie obszary, w którym kierunku się rozwijać oraz czy modernizować lub zmieniać sprzęt generujący usługi TV. Jeśli nawet w tym obszarze (infrastruktury HE) robione są inwestycje, to faktycznie bardziej na zasadzie rozbudowy, naprawy czy optymalizacji niż jakiejkolwiek rewolucyjnej zmiany, nie mówiąc już o zmianach technologicznych. To myślenie uzasadnione, zwłaszcza przy takich proporcjach przychodów abonamentowych (telewizja vs internet), zmieniających się profilach i preferencjach abonentów czy wyłączaniu analogu i zastępowaniu go przez całkiem ciekawą ofertę DVB-T,

Nowy pomysł na wspólny biznes
Hermetyczna wiedza na temat technologii DVB, słaby dostęp do źródeł informacji o trendach rozwojowych czy nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych – to już przeszłość. Dzisiaj dostawca rozwiązań telewizyjnych musi nie tylko dostarczać urządzania i dzielić się wiedzą techniczną, ale powinien być również, a może przede wszystkim partnerem, wspierającym kreowanie pomysłów biznesowych klientów. Te koncepcje muszą opierać się na konkretnych platformach technologicznych, wspartych wartością dodaną dostawcy, którą może być baza jego kompetencji, wydłużony okres gwarancji, krótki czas dostawy itd. Jednak w świecie rosnącej konkurencji elementy te to coraz częściej za mało i pozostaje coraz mniej miejsca w przestrzeni pomiędzy producentem a klientem. Coraz częściej rozwój produktów prowadzony bardzo blisko wymagań klienta może przynieść efekt w postaci rozwiązań realnie wspierających jego potrzeby biznesowe, a już najlepszą opcją byłoby, gdyby pełen pakiet wartości, oczekiwanych przez klienta, mógł być zaadresowany z jednego źródła.

Tę unikatową na skalę europejską konwergencję osiąga firma VECTOR, a efektem tego są zupełnie nowe wizje i pomysły na wspólny biznes w obszarach telewizyjnych w układzie producent — integrator – klient.

Telekabel 04.2013Synteza wiedzy jest wartością
Decyzje dotyczące inwestycji, które są podejmowane w obszarach technologii i marketingu, mogą przyczynić się do rozwoju biznesu i sukcesu rynkowego albo wręcz odwrotnie — do osłabienia pozycji konkurencyjnej. Takie decyzje muszą również ciągle podejmować operatorzy telekomunikacyjni, a to jakie kierunki działania wybiorą, warunkuje ich pozycję na rynku i sukces ich biznesu.

Do podejmowania decyzji, na co wydawać pieniądze inwestora czy właściciela, potrzebna jest wiedza. Im jest ona bardziej obszerna i konkretna oraz oparta na przykładach z wielu rynków Europy, tym konsekwencje podjętych decyzji lepiej posłużą rozwojowi biznesu, anie jego zamknięciu. Producenci rozwiązań telewizyjnych borykają się z podobymi dylematami, ale w tym przypadku decyzje podejmowane są kilka lat wcześniej niż w działach rozwojowych klientów. Co więcej, przy projektowaniu rozwiązań muszą również zostać przewidziane oczekiwania innej grupy – działów optymalizacji kosztów utrzymania rozwiązań generujących ofertę telewizyjną. Podobny poziom problemu i wyzwań stawia obie strony w tym samym punkcie – zarówno operator, jak i producent mają te same oczekiwania i stawiają przed sobą te same cele, co jest największą wartością dla realizacji wspólnego biznesu i jego sukcesu.

Uniwersalnie znaczy efektywniej
Mając pełną bazę wiedzy, czyli od projektu, przez rozwój, badania, walidacje, produkcję – aż po integrację rozwiązań w stacjach czołowych operatorów, firma VECTOR w swoich działaniach zawiera biznes swoich klientów. Sprawdzianem zmiany dokonującej się w firmie jest linia nowych produktów w obszarach telewizji cyfrowej, które wprowadzono do oferty VECTOR w ostatnim czasie. Jednym z nich jest platforma operatorska TANTRAX. Rozwiązanie to adresuje potrzeby operatorów usług telewizyjnych, związane z budową w pełni funkcjonalnych stacji czołowych w architekturze IP (jako multiplekser czy sygnalizator PSI/SI). Naturalnie, w obrębie-tego samego systemu, platforma wspiera obróbkę zmodulowanych cyfrowo sygnałów wejściowych i wyjściowych (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C). Dodatkowa możliwość deszyfrowania oraz szyfrowania w dowolnym systemie zgodnym z CSA, oferuje komplet funkcjonalności dla tego segmentu potrzeb. TANTRAX potrafi jednak pracować z sygnałami nieskompresowanymi i dokonywać ich kodowania do MPEG-2/4 HD/SD, transkodowania do MPEG-4 (w połowie br. również do MPEG-2), jak również jest w stanie dekodować dowolnie skompresowany sygnał do (HD) SDI. Niewątpliwie o wysokiej jakości rozwiązania oraz jego klasie świadczy możliwość kodowania sygnałów H.264 HD 4:2:2, co adresuje realną potrzebę rynku kontrybucji i dystrybucji broadcastowej oraz tworzy platformę rozciągniętą pomiędzy różne obszary potrzeb funkcjonalnych, wydajnościowych i jakościowych. Taki zakres pracy i realizacji wymagań możliwy jest dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii programistycznych realizowanych blisko wymagań klientów, wniosków wyciągniętych z wielu lat pracy w zakresie integracji oraz doświadczeniu w odpowiadaniu na potrzeby biznesowe klientów europejskich, osiągając najlepsze relacje pomiędzy jakością, funkcjonalnością i ceną.

Inni przeczytali także: