Rozwiązania dla infrastruktury światłowodowej na terenach o zabudowie rozproszonej


Rosnące zapotrzebowanie na pasmo, szczególnie w przypadku budowy nowych sieci wymusza stosowanie rozwiązań perspektywicznych. Niezależnie od rodzaju inwestycji należy mieć na uwadze koszt budowy sieci, łatwość jej rozbudowy i koszt utrzymania. Jednym z bardziej perspektywicznych rozwiązań dla infrastruktury światłowodowej na terenach o zabudowie rozproszonej jest budowa sieci w oparciu o rozwiązania doziemne. Główną zaletą budowania sieci w technice doziemnej jest gwarancja wysokiej trwałości i bezpieczeństwa. Kable umieszczone w kanalizacji lub mikrokanalizacji teletechnicznej nie są narażone na naprężenia, oddziaływanie mechaniczne czy klimatyczne. Punkty rozdziału włókien i sygnału umieszczone w szafach i słupkach dystrybucyjnych zapewniają łatwy dostęp i zarządzanie siecią.


System doziemny

’Sieć doziemna to jedna z metod budowy infrastruktury światłowodowej na terenach o zabudowie rozproszonej.

Okablowanie prowadzone jest bezpośrednio w ziemi, kanalizacji lub mikrokanalizacji teletechnicznej, a rozdzielanie sygnału jest wykonywane w mufach lub słupkach dystrybucyjnych. Słupki dystrybucyjne pozwalają na umieszczenie dedykowanych splitterów oraz wykonywanie połączeń spawanych, jak również przy użyciu złącz rozłącznych, pomiędzy splitterem a kablami abonenckimi i dystrybucyjnymi. Przemyślane i solidnie wykonane konstrukcje punktów dystrybucyjnych ułatwiają prace instalatorów oraz zabezpieczają sieć przed wpływem warunków zewnętrznych.

Infrastruktura pasywna sieci optycznej OFIBER – system doziemnyPodstawowe elementy wykorzystywane przy budowie systemu:

Wszytkich zainteresowanych systemem doziemnyn w oparciu o rozwiązania infrastruktury pasywnej sieci optycznej OFIBER , zaprasamy do kontaktu z nami.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania a także pomożemy dobrać najbardziej dopasowane rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Inni przeczytali także: