Systemy transmisji danych dla operatorów kablowych

Rozwoj systemow transmisji danych dla sieci kablowychOstatnie 10 lat dla branży operatorów HFC to czas bardzo znaczących zmian technologicznych. W tym czasie sieć transportowa z jednokierunkowej, oferującej jedynie usługi analogowej telewizji, zmieniła się w alternatywę dla tradycyjnych sieci telekomunikacyjnych, oferując szeroką gamę usług. Proces ten rozpoczął się wdrożeniem usługi szybkiej transmisji danych, a następnie telefonii IP. Kolejnymi kamieniami milowymi, które zwiększyły atrakcyjność oferty operatora sieci HFC, było wdrożenie telewizji cyfrowej oraz usług video na żądanie.
Dążąc do zapewnienia odpowiedniej jakości wymienionych usług, sieć operatora telekomunikacyjnego, pracującego w architekturze HFC jak i w architekturach alternatywnych, musi spełniać wiele wymogów od strony technologicznej. W szczególności należy wyróżnić:

  •     Wysoką przepływność oferowanych usług
  •     Wysoką niezawodność
  •     Skalowalność oraz elastyczność architektury
  •     Wysoką wydajność

Zagwarantowanie powyższych wymogów na poziomie każdego istotnego elementu sieci operatora daje podstawy do świadczenia nowoczesnych i konkurencyjnych usług na bardzo dynamicznie rozwijającym się rynku usług szerokopasmowych.

Krytyczne elementy sieci dla świadczenia usług już dziś swoją konstrukcją zapewniają niezawodną pracę oraz wysokie jej parametry. Do najważniejszych elementów sieci, między innymi należą urządzenia pracujące na styku z operatorami kompleksowymi jak routery brzegowe oraz systemy brzegowe dla telefonii IP. Nie mniej istotne są urządzenia pracujące wewnątrz sieci operatora HFC, jak kontrolery modemów kablowych, urządzenia sieci szkieletowych, urządzenia dla telefonii IP, systemy serwerowe, systemy zarządzania oraz zasilania.

Podstawowy element sieci, jakim jest kontroler modemów kablowych, powinien być nowoczesnym urządzeniem skonstruowanym wedle zasad budowania urządzeń klasy operatorskiej. Powinien on zapewniać niezawodność na poziomie 99,999%, w praktyce oznacza to, że urządzenie musi pracować bez jakiejkolwiek dłuższej przerwy (zapewnienie takiej niezawodności oznacza, że nie może on nie pracować powyżej 5,26 minuty w skali roku).

Inni przeczytali także: