Transformacja sieci dostępowych – dlaczego sieci ewoluują?

Krok po kroku migrujemy z modelu sieci scentralizowanej do architektury rozproszonej. Co napędza tę transformację? Odpowiedź jest prosta – konsumpcja coraz większych ilości danych. A wraz z nimi nieustający głód abonentów na wyższe prędkości. Operatorzy wielosystemowi przywiązują coraz większą wagę do budowania bardziej elastycznych, zautomatyzowanych i bezpieczniejszych sieci HFC. Infrastruktura kablowa obejmuje swoim zasięgiem miliony abonentów w Europie, stąd ogromna potrzeba zaspokajania zapotrzebowania na łącza o najwyższych przepływnościach.

Rosnące zapotrzebowanie na przepustowość

W oparciu o bieżące prognozy dotyczące przepustowości wymaganej do dostarczania video (QAM, SDV i IP) oraz usług transmisji danych, operatorzy osiągną granicę przepustowości w swoich sieciach za około 10 do 12 lat. Niektórzy nawet wcześniej w wybranych obszarach swoich sieci. Zapotrzebowanie na przepustowość w infrastrukturze sieci dostępowej nadal rośnie, co ma ścisły związek z tzw. „billboard speeds” oraz rosnącą konsumpcją coraz większej ilości danych.

Zbyt duża złożoność sieci

Operatorzy starają się uprościć swoją infrastrukturę sieci dla wszystkich usług, w tym szybkiego transferu danych, głosu, kanałów telewizyjnych, VOD oraz innych nowych usług. Poza optymalizacją złożoności sieci oraz wydatków operacyjnych, są także w stanie uzyskać wyższą efektywność kosztową poprzez wykorzystanie internetowych platform video do powszechnej dystrybucji treści.

Poprawa niezawodności sieci

Zapewnienie ciągłości działania i niezawodności sieci dostępowej jest zagadnieniem, z którym operatorzy mierzą się od lat. Rosnące wymagania abonentów względem niezawodnego funkcjonowania infrastruktury sieciowej wymuszają na operatorach kolejne modernizacje. Dostawcy usług mają świadomość, że niezbędne jest podniesienie jakości pracy sieci przez implementację QoS (Quality of Service).

Więcej na temat transformacji sieci dostępowych oraz alternatywnych ścieżek migracji dowiesz się umawiając się na spotkanie z naszymi specjalistami:

Inni przeczytali także: