Uniwersalny modulator EDGE QAM ARRIS D5

Modulator Edge QAM pozwala operatorom na dostarczanie do abonentów usługi telewizji cyfrowej oraz video na żądanie (VoD). Wraz ze wzrostem penetracji oraz koniecznością równoczesnego przesyłu cyfrowego video i VoD, rosną również potrzeby na dodatkowe strumienie QAM. Pojawiające się nowe potrzeby w zakresie usług szerokopasmowych oraz multimedialnych mają wpływ na istniejące modele inżynierii ruchu u operatora. Wraz ze zmianami w strukturach strumieni transmisyjnych pojawiają się nowe wymagania ale i możliwości zwiększenia efektywności budowy sieci.

Uniwersalny modulator EdgeQAM taki jak ARRIS D5 musi zapewnić realizację usług typu broadcast TV oraz VoD z jednoczesną możliwością wykorzystania urządzenia do transmisji danych w standardzie DOCSIS 3.0 w strukturze M-CMTS. ARRIS D5 jest zaprojektowany, aby efektywnie zaadresować wymagania dla video EdgeQAM (zarówno linear broadcast, na żądanie VoD jak i switched digital video – SDV) oraz w połączeniu z innymi elementami struktury M-CMTS zapewnić realizację kanałów dosyłowych DOCSIS 3.0.

ARRIS D5 może dostarczyć do 72 kanałów QAM z jednego chassis przetwarzając dane z 4 interfejsów Gigabit Ethernet. Dzięki pełnemu wsparciu dla specyfikacji M-CMTS jest w stanie połączyć transmisję danych i video zachowując bogatą funkcjonalność dla obu typów usług w tym samym chassis bez konieczności wymiany oprogramowania. Dzięki temu każdy wdrożony w sieci modulator D5 może być wykorzystany zarówno do jednego jak i drugiego typu usług lub też do obu jednocześnie. ARRIS D5 ma potwierdzoną współpracę ze wszystkimi istniejącymi na rynku CMTS zgodnymi z DOCSIS 3.0 działającymi w trybie M-CMTS.

Konstrukcja urządzenia umożliwia na uzyskanie wysokiej niezawodności pracy. Redundancja na poziomie zasilania, wewnętrznych szyn danych, modułów QAM czy też łączy Gigabit Ethernet umożliwia ciągłe dostarczanie usług nawet w sytuacji awarii.

MODEL M-CMTS (MODULARNY CMTS)
Architektura M-CMTS dzieli funkcje CMTS pomiędzy dotychczasowe urządzenie i EdgeQAM. Zadaniem CMTS jest przetwarzanie i analiza pakietów (warstwa DOCSIS MAC) oraz odbiór kanałów upstreams. Kanały downstream są poprzez porty Gigabit Ethernet i protokół DEPI dosyłane do zewnętrznych urządzeń EdgeQAM jak ARRIS D5™ Universal EdgeQAM. Architektura ta jest bardziej skomplikowana jednak umożliwia wykorzystanie wolnych kanałów QAM w istniejących w sieci urządzeniach.

Architektura modularnego kontrolera modemów kablowych (M-CMTS) opiera się o kilka założeń. Pierwszym założeniem jest sprostanie nowemu trendowi jaki pojawił się wraz z rozwojem usług IPTV oraz VoD w sieciach HFC, czyli znacznie większe zapotrzebowanie na pasmo w kanale dosyłowym. Jest to zmiana trendu w porównaniu z wcześniejszymi założeniami projektowania sieci transmisji danych w sieciach HFC. Drugim założeniem było zbudowanie niezależnej platformy, która będzie mogła obsługiwać tylko moduły kanału dosyłowego, moduły kanału zwrotnego oraz moduły z wydzieloną logiką warstwy MAC dla systemu DOCSIS®. Dzięki temu można wykorzystać modulatory EdgeQAM pracujące w systemach telewizji cyfrowej i VoD. Kanały dosyłowe mogą pracować zarówno jako kanały DOCSIS jak również jako kanały transmitujące paczki programowe dla systemów DTV.

Więcej na temat systemów DOCSIS 3.0 można przeczytać w artykule – Łatwa migracja do DOCSIS 3.0 z ARRIS C4

Opisany powyżej rozwój tendencji i technologii sprzyja świadczeniu nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, które w dobie tak szybkich zmian na tym rynku, jest jedyną realną przewagą konkurencyjną. Na dziś nie jest ważny rodzaj medium dostępowego jakim docieramy do klienta końcowego, jednym istotnym elementem walki konkurencyjnej jest oferowany pakiet usług. ARRIS D5 pozwala na wdrażanie usług cyfrowej telewizji i jednocześnie pomaga w wykorzystaniu istniejącego w sieciach sprzętu do rozwoju usług transmisji danych.

Inni przeczytali także: