VECTOR wdraża system GPON w sieci PROMAX

promaxW ostatnich dniach grudnia 2014r. PROMAX podpisał umowę z integratorem systemów telekomunikacyjnych – firmą VECTOR na dostarczenie rozwiązania PON do projektu budowy sieci szerokopasmowej na terenie powiatu ostrowskiego.

PROMAX, jeden z największych operatorów kablowych w Polsce i wiodący dostawca oferty telewizji na terenie południowej Wielkopolski, świadczy szeroki zakres usług dla klientów indywidualnych, biznesowych oraz instytucjonalnych. Operator obejmuje swoją działalnością ponad 50 miejscowości, dostarczając usługi do 36 tys. abonentów i ponad 20 tys. internautów.

Budowa sieci szerokopasmowej na terenie powiatu ostrowskiego to kolejny już etap rozwoju infrastruktury PROMAX w południowej Wielkopolsce w oparciu o technologię GPON. Zaimplementowane rozwiązanie gwarantuje wzrost niezawodności sieci, dzięki podniesionej odporności na uszkodzenia i działania zewnętrzne. Dodatkowo, poprzez redukcję liczby elementów sieci oraz niski pobór mocy urządzeń wykorzystywanych w systemie, technologia GPON zapewnia obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

„Wysoka jakość oraz poziom bezpieczeństwa świadczonych przez VECTOR usług, potwierdzone podczas dotychczasowych wdrożeń rozwiązania GPON na terenie powiatu krotoszyńskiego i ostrowskiego, zapewniają nas, że nowy projekt zostanie przeprowadzony profesjonalnie i terminowo – powiedział Paweł Niszkiewicz, Kierownik Działu Eksploatacji Sieci w PROMAX.

Projekt, w ramach którego VECTOR dostarczy i uruchomi elastyczną platformę dostępową OLT oraz terminale GPON, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 osi priorytetowej 2. ”Infrastruktura komunikacyjna”, działanie 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu Szerokopasmowego”(WRPO2.8).

Inni przeczytali także: