VECTOR wdrożył system IPTV w Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST

W ostatnim tygodniu grudnia 2009 r. firma VECTOR zakończyła wdrożenie systemu IPTV w Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST. WIST jest niezależnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi telefonii analogowej i cyfrowej oraz dostępu do Internetu dla grupy kilkunastu tysięcy abonentów na terenie powiatu rzeszowskiego, który rozwinął swoja ofertę o usługi telewizji cyfrowej.

Wdrożony przez VECTOR system IPTV zrealizowany został na sieci telekomunikacyjnej zbudowanej w technologii ADSL2+. Ze względu na wynikającą z tego faktu ograniczoną przepustowość sieci w części dostępowej zaprojektowano rozwiązanie pozwalające dostosować odpowiednio pasmo transmitowanych kanałów telewizyjnych. Inwestycja obejmowała kompleksowe wdrożenie: opracowanie koncepcji całości systemu, budowę stacji czołowej (dla usług telewizji cyfrowej oraz usług na żądanie), dedykowanego pola antenowego, stacji zasilania (wraz z układem podtrzymania), instalację oraz uruchomienie całego systemu. Ważnym elementem wdrożenia była również integracja spersonalizowanego dla WIST systemu middleware odpowiedzialnego za zarządzanie dostępnymi usługami w odbiornikach abonenckich (SetTopBox) z systemem dostarczającym treści na żądanie – VoD (wideo na żądanie) oraz nagrywającym dostępne treści na serwerach operatora – nPVR. Szczególny nacisk położony został na bezpieczeństwo działania systemu IPTV poprzez zapewnienie redundancji newralgicznych dla ciągłości pracy systemu elementów.

VECTOR wdrożył system IPTV w Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST VECTOR wdrożył system IPTV w Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST VECTOR wdrożył system IPTV w Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST VECTOR wdrożył system IPTV w Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST

 

 

 

 

 

„Wdrożenie systemu telewizji internetowej pozwoli nam na rozszerzenie pakietu świadczonych usług o możliwość odbioru przez naszych abonentów telewizji cyfrowej i treści telewizyjnych w pakiecie VoD, co oczywiście przełoży się na wzrost atrakcyjności naszej oferty. Do realizacji projektu wybraliśmy firmę VECTOR, gdyż zaproponowała rozwiązanie uwzględniające indywidualne wymagania jakie wynikały ze specyfiki naszej sieci”- twierdzi Andrzej Kochanowicz – V-ce Prezes Zarządu w Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST – „Nie bez znaczenia jest również wieloletnie doświadczenie i kompetencje techniczne naszego partnera, w zakresie realizacji systemów telewizji cyfrowych”. 

„Rozwiązanie IPTV wdrożone w Spółdzielni WIST jest unikatowe – to skomplikowany system umożliwiający świadczenie nowoczesnych usług, przygotowany dokładnie pod potrzeby operatora. Integracja takiego systemu była dużym wyzwaniem. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się zrealizować całość projektu w założonym czasie.” – powiedział Marcin Ułasik, Senior Product Manager w VECTOR.

VECTOR wdrożył system IPTV w Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST VECTOR wdrożył system IPTV w Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST VECTOR wdrożył system IPTV w Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST VECTOR wdrożył system IPTV w Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O WIST
Spółdzielnia WIST jest niezależnym operatorem telekomunikacyjnym działającym od 1991r. Jako pierwsza w kraju złamała monopol TP SA budując własną infrastrukturę telekomunikacyjną na terenie powiatu rzeszowskiego, w oparciu o tzw. społeczne komitety, a następnie wykorzystując środki pomocowe (samorządowe, centralne).

Wraz z przyrostem ilości abonentów następował rozwój oferowanych usług: począwszy od telefonii analogowej, cyfrowej ISDN, dostępu do Internetu aż do wdrożenia telewizji cyfrowej IPTV, które nastąpiło w końcu 2009r.

Inni przeczytali także: