Wmurowanie kamienia węgielnego pod nową siedzibę i zakład produkcyjny firmy VECTOR

W dniu 24.06.2002 w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 153 C miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego pod nową siedzibę oraz zakład produkcyjny firmy VECTOR. W uroczystości uczestniczył Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, który złożył swój podpis na akcie erekcyjnym, przedstawiciele trójmiejskich władz, środowisk gospodarczych oraz mediów.

Realizacja nowoczesnego zakładu produkcyjnego elektroniki będącego jednocześnie podstawową siedzibą firmy VECTOR jest kolejnym krokiem na drodze konsekwentnego rozwoju firmy związanej na stałe z Trójmiastem od 1988 roku. Inwestycja w infrastrukturę produkcyjną oraz szerokie zaplecze badawczo rozwojowe jest materialnym potwierdzeniem podstawowej strategii Firmy. Wyznaczony przez nią zasadniczy kierunek rozwoju to zarówno krajowy jak europejski rynek nowoczesnych technologii elektronicznych, a konieczne wsparcie zapewnia silny lokalny ośrodek akademicki oraz szeroko pojęte zaplecze kadrowe regionu.

Omawiana inwestycja tworzy infrastrukturę pozwalającą w efektywny i konkurencyjny sposób projektować i produkować w krótkich i średnich seriach urządzenia elektroniczne o najwyższej złożoności technicznej i technologicznej. Podstawowymi odbiorcami tych produktów są operatorzy telekomunikacyjni, operatorzy transmisji danych, organizacje związane z telewizją oraz szeroko pojęte środowisko dostawców „nowych usług”.

Całość przedsięwzięcia mającego w zamyśle stworzyć centrum kompetencji technologii szerokopasmowych dla obszaru znacznie wykraczającego poza rynek krajowy, obliczone jest na kilka lat i realizowane będzie etapowo – etap pierwszy obejmuje wybudowanie:

  •     hali produkcyjnej o łącznej powierzchni 2 000m², z otwartą przestrzenią produkcyjną oraz częścią logistyczno – magazynową i pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników
  •     dwukondygnacyjnego budynku biurowego o łącznej powierzchni 4 000m²

Docelowa powierzchnia hali produkcyjnej to 10 000 m² a pomieszczeń biurowych 6 000 m². Szczegółowy harmonogram realizacji kolejnych etapów zależny jest bezpośrednio od istotnych czynników polityczno-prawnych oraz gospodarczych.

Cały obiekt zaliczać się będzie do kategorii „budynków inteligentnych”. Zostanie on wyposażony w system zarządzania budynkiem BMS, system kontroli dostępu, telewizję dozorową, sieć strukturalną, telewizję kablową, system przeciwpożarowy, system oddymiania oraz automatykę wentylacji i klimatyzacji. Hale produkcyjne dodatkowo wyposażone będą w wentylację i klimatyzację z odzyskiem ciepła oraz posadzki z pełnym zabezpieczeniem antyelektrostatycznym. Pozwala to na implementację najnowocześniejszych obecnie technologii produkcji elektronicznej.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod nową siedzibę i zakład produkcyjny firmy VECTOR 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Powierzchnia terenu inwestycji:                                       3,19 ha
Powierzchnia zabudowy (siedziba, zakład):                 6000 m²
Termin oddania I etapu inwestycji:                                 30 listopada 2002 r.

Inni przeczytali także: