Współpraca na rzecz rozwoju sieci kablowych – Projekt ReDeSign

W kwietniu br. grupa europejskich operatorów kablowych, dostawców technologii oraz organizacji badawczych ogłosiła rozpoczęcie współpracy w ramach projektu ReDeSign. Projekt ma na celu rozwój nowych technologii dla wydłużenia czasu eksploatacji sieci kablowych (HFC oraz Sieci Najnowszej Generacji) ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy ekonomicznej.

Operatorzy sieci kablowych oferują usługi Triple Play ponad 70 milionom abonentów w Europie i odgrywają w ten sposób kluczową rolę w dostarczaniu usług szerokopasmowych europejskiemu społeczeństwu. Mają możliwości, by dostarczać swoim klientom gigabajty cyfrowej treści. Jednak wraz z dynamicznym rozwojem innych rynków oraz rosnącym zapotrzebowaniem na nowe usługi takie jak: HDTV, Video on Demand (wideo na żądanie) oraz wyszukane usługi, wykorzystujące transmisję IP, rynek operatorów kablowych musi wciąż rozwijać sieci, by utrzymać przewagę konkurencyjną.

Poprzez konsorcjum ReDeSign operatorzy sieci kablowych Telenet, Zon TV Cabo oraz ANGA – niemieckie stowarzyszenie operatorów kablowych nawiązali współpracę z producentami sprzętu – firmami Alcatel-Lucent oraz VECTOR. Opiekę merytoryczną nad projektem objął holenderski Instytut badawczy TNO oraz Uniwersytet Techniczny w Braunschweig, będący jednocześnie koordynatorem projektu. W ramach projektu ReDeSign będą podejmowane działania związane z podnoszeniem poziomu technologii w branży. Zakładana jest bliska współpraca z europejskimi operatorami kablowymi, których aktywnie uczestnictwo w pracach projektu gwarantuje Forum Operatorów. Ponadto w pracach projektu uczestniczyć będą organizacje ustalające standardy w branży: DVB czy CENELEC.

Tak szeroka grupa projektowa oraz liczne grono współpracowników z pewnością przyczyni się do uwzględnienia w pracach projektu wymogów rynku, oraz pozwoli na wykorzystanie prac konsorcjum ReDeSign przez całą branżę.

O projekcie ReDesign

ReDesign jest projektem badawczo – rozwojowym współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego. Projekt zakończy się w czerwcu 2010.
www.ict-redesign.eu

Organizacje partnerskie

  •     Alcatel-Lucent: www.alcatel-lucent.com
  •     ANGA: www.anga.de
  •     Technical University of Braunschweig: www.ifn.tu-bs.de
  •     Telenet: www.telenet.be
  •     TNO: www.tno.nl/cable
  •     VECTOR: www.vector.com.pl
  •     ZON TV Cabo: www.tvcabo.pt

Inni przeczytali także: