Jak zaprojektować system budynkowy OFIBER?


Operatorzy telekomunikacyjni coraz częściej stają przed wyzwaniem zaprojektowania infrastruktury pasywnej sieci optycznej w zabudowie wielorodzinnej. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest system budynkowy OFIBER, który w zależności od ilości abonentów może mieć różne architektury.

System budynkowy do 12 abonentów

W małych budynkach do 12 abonentów, sieć światłowodowa budowana jest z wykorzystaniem patchcordów z włóknem optycznym G.657A2 i G.657B3, za pomocą których bezpośrednio łączy się mieszkanie z szafką dystrybucyjną umieszczoną w piwnicy.

Infrastruktura pasywna sieci optycznej OFIBER – system budynkowy do 12 abonentów


Patchcordy, o długościach: 20 – 50 m, posiadają rozbieralne złącze optyczne, dzięki czemu można wiercić mniejsze otwory w ścianach. Ponadto mogą być zakończone złączem optycznym na dwóch lub jednym końcu. Wykorzystując zestaw zakończony na obu końcach, podczas instalacji należy zadbać o miejsce do umieszczenia zapasu kabla w skrzynce dystrybucyjnej. W przypadku patchcordów zakończonych tylko z jednej strony, nadmiar kabla obcinamy i terminujemy połączenie przy pomocy gniazdka optycznego w mieszkaniu abonenta.Podstawową zaletą tego rozwiązania jest możliwość podłączania kolejnych abonentów bez konieczności spawania włókien światłowodowych, co w dużym stopni ogranicza czas i koszty nowej instalacji.

Podstawowe elementy wykorzystywane przy budowie systemu:


System budynkowy od 12 do 144 abonentów

W średnich i dużych budynkach, od 12 do 144 abonentów, instalacja światłowodowa budowana jest w oparciu o kable zakończone złączami oraz patchcordy z włóknem optycznym G.657A2 i G.657B3.

Infrastruktura pasywna sieci optycznej OFIBER – system budynkowy od 12 do 144 abonentów


Jest to architektura, w której prowadzone jest indywidualne podłączenie pomiędzy mieszkaniem abonenta, a szafką piętrową umieszczoną co kilka pięter. Do agregacji szafek piętrowych z szafką dystrybucyjną, wykorzystuje się kabel zakończony z jednej strony złączami optycznymi. Może on posiadać od 4 do 24 włókien optycznych, co pozwala dobrać jego rozmiar do ilości abonentów. Takie podejście optymalizuje ilość miejsca w ciągach kablowych.W dużych i bardzo dużych budynkach (od 12 pięter i powyżej 8 abonentów na piętrze) wykorzystuje się rozwiązanie polegające na kaskadowaniu spltterów optycznych, które rozmieszczone są w szafce ystrybucyjnej i piętrowej. Jedną z korzyści takiego rozwiazania jest możliwość szybkiego i łatwego lokalizowania miejsca wystąpienia usterki, a tym samym szybkiej naprawy. W tym rozwiązaniu nie potrzeba dużo przestrzeni na pionowe ciągi kablowe i na umiejscowienie skrzynki dystrybucyjnej w piwnicy. Ogólnie rzecz biorąc, zaletą tego systemu jest możliwość elastycznego rozwoju instalacji. Z drugiej strony należy liczyć się  ze zwiększeniem ilości sprzętu instalowanego w szafkach piętrowych.

Podstawowe elementy wykorzystywane przy budowie systemu:


System budynkowy: dowolna ilość abonentów

Osobnym systemem jest rozwiązanie, które nie jest zależne od ilości abonentów, oparte o tzw. kabel łatwego dostępu.

Infrastruktura pasywna sieci optycznej OFIBER – system budynkowy: dowolna ilość abonentów


Kabel taki jest wykonany w konstrukcji tuby bez żelu, co pozwala na łatwe wycięcie okna wizyjnego, umożliwiające wyciągnięcie kilkunastu metrów włókna optycznego bez konieczności jego spawania w tym punkcie. Kabel posiada od 8 – 24 sztuk włókien optycznych jedno-modowych, wyprodukowanych w standardzie G.657A1, w powłoce 900 µm. Następnie włókno optyczne jest wprowadzane do lokalu abonenta i tam zakończone zostaje konektorem SC APC, umieszczonym w gnieździe optycznym.


W takiej architekturze skrzynkę dystrybucyjną instaluje się najczęściej w piwnicy. Na ostatniej kondygnacji budynku umieszczony zostaje zabezpieczony zapas kabla łatwego dostępu, długości kilkunastu metrów. Na każdym piętrze lub co kilka kondygnacji umieszcza się skrzynkę abonencką, która osłania okno wizyjne wycięte w kablu łatwego dostępu.

Podstawowe elementy wykorzystywane przy budowie systemu:


Wszytkich zainteresowanych systemem budynkowym w oparciu o rozwiązania infrastruktury pasywnej sieci optycznej OFIBER , zaprasamy do kontaktu z nami.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania a także pomożemy dobrać najbardziej dopasowane rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Inni przeczytali także: