Ataki cybernetyczne. Co możesz zrobić? Rekomendacje

Rekomendacje w związku ze zwiększonym zagrożeniem w cyberprzestrzeni

W związku z obecną sytuacją na Ukrainie oraz ogłoszeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP – zespół CERT Polska – pierwszy powstały w Polsce zespół reagowania na incydenty, przygotował rekomendacje dla firm, których wdrożenie uważamy za konieczne.

Jeśli do tej pory Twoja firma nie wdrożyła jeszcze procedur bezpieczeństwa IT, to jest to właściwy moment na zrobienie tego. Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Rekomendacje CERT Polska dla firm:

 1. Przetestować przywracanie infrastruktury z kopii zapasowych. Kluczowe jest, żeby zostało to wykonane w praktyce na wybranych systemach, nie tylko proceduralnie.
 2. Upewnić się, że posiadane kopie zapasowe są odizolowane i nie ucierpią w przypadku ataku na resztę infrastruktury.
 3. Upewnić się, że dokonywane są aktualizacje oprogramowania, w szczególności dla systemów dostępnych z internetu. Należy zacząć od podatności, które są na liście obecnie aktywnie wykorzystywanych w atakach.
 4. Upewnić się, że wszelki dostęp zdalny do zasobów firmowych wymaga uwierzytelniania dwuskładnikowego.
 5. Przejrzeć usługi w adresacji firmowej dostępne z internetu i ograniczyć je do niezbędnego minimum. Można w tym celu wykorzystać np. portal Shodan. W szczególności nie powinny być bezpośrednio dostępne usługi pozwalające na zdalny dostęp jak RDP czy VNC.
 6. Aktualizować w sposób automatyczny sygnatury posiadanych systemów bezpieczeństwa typu AV, EDR, IDS, IPS, itd.
 7. Wdrożyć filtrowanie domen w sieci firmowej na bazie publikowanej przez nas listy ostrzeżeń. Dzięki temu w szybki sposób zablokowane zostaną zaobserwowane przez nas złośliwe domeny.
 8. Zapoznać się z przygotowanym przez CSIRT KNF poradnikiem dotyczącym obrony przed atakami DDoS i wdrożyć jego rekomendacje.
 9. Zapoznać się z naszym poradnikiem omawiającym sposoby wzmocnienia ochrony przed ransomware i wdrożyć jego rekomendacje.
 10. Zapoznać się z naszymi materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa haseł.
 11. Zapoznać się z naszym artykułem dotyczącym mechanizmów weryfikacji nadawcy wiadomości i wdrożyć je dla domen wykorzystywanych do wysyłki poczty.
 12. W przypadku posiadania własnego zakresu adresów IP zalecamy dołączenie do platformy N6. Za jej pośrednictwem udostępniamy na bieżąco informacje o podatnościach i podejrzanej aktywności obserwowanej przez nas w podanym zakresie adresowym.
 13. Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za koordynację działań w przypadku wystąpienia incydentu i przećwiczyć procedury reagowania.
 14. Uczulić pracowników na obserwację podejrzanej aktywności oraz poinformowanie o sposobie jej zgłaszania do wyznaczonej w firmie osoby.
 15. Zgłosić do nas osobę kontaktową, nawet jeśli nie zobowiązuje do tego ustawa. Dzięki temu będziemy w stanie szybko skontaktować się z właściwą osobą w celu przesłania ostrzeżenia.
Zgłaszać każdą podejrzaną aktywność do właściwego CSIRT-u, tj.:

CSIRT GOV — administracja rządowa i infrastruktura krytyczna,
CSIRT MON — instytucje wojskowe,
CSIRT NASK — wszystkie pozostałe.

Uwaga! Jeśli Twoja firma współpracuje z podmiotami na Ukrainie lub ma tam oddziały, dodatkowo:

 • Sprawdź reguły dla dostępu sieciowego, ogranicz dozwolony ruch do minimum.
 • Monitoruj ruch sieciowy, w szczególności na styku sieci z tymi firmami/oddziałami.
 • Obejmij szczególnym monitoringiem hosty, na których jest zainstalowane oprogramowanie, które otrzymuje automatyczne aktualizacje od podmiotów na Ukrainie.
 • Ostrzeż pracowników, aby byli szczególnie wyczuleni na informacje nakłaniające ich do podjęcia jakiegoś działania.

źródło: cert.pl

Inni przeczytali także: