Czy naprawdę monitorujesz swoją sieć ?

Jeśli zapytano by Cię: „Jakie urządzenia są zainstalowane w Twojej sieci IT, jak działają, czy funkcjonują zgodnie z przeznaczeniem lub jak pracowały w ciągu ubiegłego tygodnia, miesiąca, czy ostatniego roku?”. Czy umiałbyś szybko i szczegółowo udzielić odpowiedzi na te pytania?

Wszechstronna i wielopłaszczyznowa wiedza na temat stanu sieci IT w każdej organizacji jest podstawą analizy. Następnie wytyczną do podejmowania decyzji takich jak: automatyzacja, programowanie czy też kolejne inwestycje w infrastrukturę IT.

W związku z tym, czy nie warto posiadać tych kluczowych informacji w jednym, spójnym narzędziu?

Co w sieci piszczy?

Stan sieci IT zmienia się szybko i dynamicznie. Do zarządzania i administracji inżynierowie IT mają najczęściej setki urządzeń.  Konfigurowane są nie tylko przez administratorów sieciowych, ale również automatycznie przez oprogramowanie. Ze względu na to, konwencjonalne i powszechnie dostępne systemy monitoringu nie pozwalają na szybkie i efektywne zbieranie informacji o bieżącym stanie sieci IT.

Dokumentowanie zmian, a co za tym idzie wiedza na temat stanu sieci, zazwyczaj pozostawia wiele do życzenia. I niestety nie niesie wiarygodnych i rzetelnych informacji. W szczególności dotyczy to dużych organizacji, które ze względu na skalę zaimplementowanych rozwiązań IT, charakteryzują się bardzo dużą dynamiką zmian w infrastrukturze. W takiej sytuacji raportowanie stanu sieci jest niezwykle żmudne i czasochłonne. Gdy dodamy do tego czynnik ludzki i niechęć do realizowania czynności powtarzalnych, jakimi jest rejestracja zmian zachodzących w sieci. W efekcie wiarygodność informacji o stanie infrastruktury jest wątpliwej jakości.

Informacja o całej Twojej sieci w jednym interaktywnym narzędziu IP Fabric

Informacja o całej sieci w jednym urządzeniu

Informacja o całej sieci w jednym interaktywnym narzędziu IP Fabric

Rozwiązaniem, które idealnie adresuje wyżej wymienione problemy, jest IP Fabric.

Automatyzacja działań platformy sprawi, że wszystkie informacje o sieci przedsiębiorstwa będą na wyciągnięcie ręki. Dzięki funkcji dynamicznego mapowania sieci IP Fabric umożliwia śledzenie wszystkich zmian w sieci i automatyczne generowanie kompleksowego raportu.

Dzięki temu zespoły odpowiedzialne firmowe za rozwiązania IT: managerowie czy inżynierowie sieci automatycznie wykryją, zweryfikują i udokumentują nawet bardzo dużą sieć korporacyjną zaledwie w ciągu kilku minut. Platforma IP Fabric potrafi jednak znacznie więcej. Sieć składająca się z ponad 1000 węzłów może zostać zmapowana i udokumentowana zaledwie w kilka sekund!

To rozwiązanie typu „plug & play”, które może działać w chmurze lub lokalnie jako maszyna wirtualna. IP Fabric automatyzuje zbieranie danych o infrastrukturze sieciowej i zapewnia predefiniowane weryfikacje, które wykrywają i podkreślają niespójności oraz problemy w sieci.

Dodatkowo zaimplementowany system multi-vendor pozwala na obsługę sieci zbudowanej na podstawie rozwiązania wszystkich globalnych i najlepszych producentów sprzętu sieciowego. To wyjątkowa zaleta platformy IP Fabric, która zdecydowanie ułatwia codzienną pracę managerom i inżynierom IT.

IP Fabric zrobi to za Ciebie, kilka razy dziennie!

IP Fabric -pełna automatyzacja

IP Fabric zrobi to za Ciebie, kilka razy dziennie!

Dla każdego managera IT niezwykle istotne jest posiadanie aktualnych i wiarygodnych danych o stanie sieci. Dzięki nim może on podejmować najlepsze decyzje w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej praktycznie każdej firmy. W sytuacji, gdy informacja jest zawarta w jednym interaktywnym narzędziu, daje mu to ogromną przewagę i komfort w zarządzaniu rozwiązaniami sieciowymi. Wiedza, jaką może pozyskać dzięki czytelnej i przejrzystej wizualizacji danych, bez wątpienia wpływa na proces planowania i efektywniej eksploatacji sieci.

Wiemy, że nie od dzisiaj branża IT boryka się ze znacznym niedoborem inżynierów sieciowych. W związku z tym warto odciążyć zespoły odpowiedzialne za rozwiązania IT od żmudnej i czasochłonnej pracy, jaką jest tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej. W tym celu managerowie IT powinni „zatrudnić” proponowane przez VECTOR TECH SOLUTIONS rozwiązanie, gdyż IP Fabric zrobi to automatycznie i na dodatek informacja będzie aktualizowana kilka razy dziennie!

Dzięki danym dostępnym od ręki:

  • zoptymalizujesz procesy planistyczne oraz budżetowanie inwestycji w infrastrukturę IT
  • skrócisz czas potrzebny na opracowanie raportów i analizę przyszłych potrzeb
  • ograniczysz czas, jaki inżynierowie wsparcia IT poświęcają na rozwiązanie problemów w sieci
  • będziesz mógł zarządzać wszystkimi projektami realizowanymi w twojej sieci
  • uniezależnienie się od „ekspertów pracujących tu od zawsze”
  • no i to, co najważniejsze: podniesiesz bezpieczeństwo swojej sieci IT!

IP Fabric narzędzie dla inżynierów sieciowych

Od zespołów inżynierskich odpowiedzialnych za rozwiązania IT wymaga się, aby działały w trybie ciągłym, a wszelkie problemy, które pojawiają się w sieci, były rozwiązane niemalże natychmiast. Niestety bardzo często utrudnieniem jest brak odpowiedniej dokumentacji bądź też brak wizualizacji topologii sieci IT. Wpływa to na znaczne wydłużanie czasu rozwiązywania awarii.

Wiele problemów, które najczęściej mogłyby być zniwelowane natychmiast, a skutki ich działania ograniczone do zera, pozostaje nierozwiązanych z bardzo prostego powodu — braku odpowiedniej wiedzy, danych lub po prostu braku wiarygodnej informacji.

Dobrym przykładem niech będzie awaria jednej z międzynarodowych linii lotniczych. Przez niepoprawną implementację wysokiej klasy dwóch przełączników modularnych w sieci szkieletowej, awaria pierwszego z nich spowodowała niedostępność dla pasażerów globalnie świadczonych usług przez kilka godzin. Takiej sytuacji można było bardzo szybko zaradzić, bez gigantycznych strat dla prowadzonego biznesu, jednak trzeba było mieć o niej wiedzę.

POBIERZ CASE STUDY WDROŻENIA IP FABRIC DLA AIRBUSA!

Zaawansowany interfejs graficzny

Zaawansowany interfejs graficzny IP Fabric

Zaawansowany interfejs graficzny IP Fabric

Wdrożenie IP Fabric gwarantuje, że każdego dnia zespoły inżynierskie będą pracowały na aktualnej dokumentacji. Bez najmniejszego problemu będzie można zweryfikować np. czy wszystkie „stosy” urządzeń są poprawnie zbudowane, czy mają niezbędną liczbę połączeń oraz funkcji. Zaawansowany interfejs graficzny wykreśli topologię dla każdej z warstw modelu ISO/OSI. Istnieje także możliwość zasymilowania dowolnej trasy w sieci, zweryfikowania aktualnie optymalnych ścieżek, reguł kontroli dostępu Firewalli oraz ACL na trasie każdego pakietu.

Zwiększone bezpieczeństwo IT

Niewątpliwie bezpieczeństwo to kluczowe i najważniejsze zagadnienie dla wszystkich systemów IT. Dzięki rozwiązaniu IP Fabric naniesieniu infrastruktury bezpieczeństwa na topologię sieci, weryfikacji liczby urządzeń, skonfigurowanych na niej protokołów, dostępnych ścieżek managerowie IT mogą nabrać pewności, że ich sieć jest bezpieczna. Na podstawie wiarygodnych i bardzo szczegółowych danych i informacji opracowanie strategii oraz standardów bezpieczeństwa IT jest dużo prostsze i zdecydowanie wymaga mniejszych nakładów czasu.

Jak zautomatyzować zarządzanie siecią i infrastrukturą IT?

Automatyczne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT

Automatyczne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT

Codzienna weryfikacja czy reguły są właściwie odwzorowane w sieci to proces powtarzalny i czasochłonny. Dlatego wszystkim managerom IT, inżynierom i administratorom sieciowym rekomendujemy IP Fabric, do zarządzania infrastrukturą sieci. To rozwiązanie, automatycznie opracuje dokumentacje sieci, wyrysuje jej topologię. A co najważniejsze jest interopercyjne, czyli współpracuje z dostawcami różnych rozwiązań sieciowych. Narzędzie to umożliwi pełną wizualizację topologii Twoich sieci w warstwie drugiej i trzeciej. Umożliwi wizualizację polityk bezpieczeństwa firewalli, oraz ACL-ek skonfigurowanych na przełącznikach albo routerach.

W przypadku dowolnej awarii narzędzie to umożliwia wizualizację ścieżek end to end i symulację połączeń między dwoma dowolnymi adresami IP w sieci.

Dzięki informacji na temat ACL-ek i stref bezpieczeństwa firewalli umożliwi szybkie sprawdzenie, czy dane połączenie z dokładnością do jednego portu TCP/UDP będzie działało, czy też nie.

Aktualne dane o sieci

Aktualne dane o sieci

Aktualne dane o sieci IT dzięki IP Fabric

Czy potrafisz udzielić odpowiedzi na pytanie, ile masz VLAN-ów w swojej sieci? Albo jak dużo sesji BGP? Dzięki temu narzędziu i dynamicznej dokumentacji sieciowej będziesz posiadał aktualne dane na ten temat. Codziennie!

Zdecydowanie możemy powiedzieć, że IP Fabric jest przyjacielem każdego administratora sieci. Wykonuje za niego czynności powtarzalne. Daje mu wiarygodne dane, na podstawie których może on działać.

Jest to rozwiązanie analityczne bazujące jedynie na prostych połączeniach SSH kierowanych do urządzeń. Dzięki temu uzyskanie wszystkich wcześniej wymienionych informacji o stanie sieci nie obciąża pracujących w niej urządzeń.

Umów się na konsultację

Czytelne raporty

Wszystkie te dane generowane przez system będą dostępne w uporządkowanych tabelach. W łatwy sposób podzielisz się nimi z innymi użytkownikami. Dzięki czytelnemu API w bezproblemowo można też zasilić danymi różne skrypty konfiguracyjne i procesy automatyzacji sieci.

To i wiele więcej umożliwia rozwiązanie IP Fabric.

IP Fabric-doskonałe narzędzie do zarządzania siecią IT

IP Fabric - doskanałe narzędzie

IP Fabric-doskonałe narzędzie do zarządzania siecią IT

Chciałbyś codziennie potrafić odpowiedzieć na pytanie: ile masz urządzeń w swojej sieci, od jakich dostawców pochodzą, kiedy kończy się ich okres gwarancyjny lub kiedy jest ich end of life?

Czy jesteś w stanie powiedzieć, ile jest hostów pracuje w Twojej sieci? Czy wszystkie protokoły bezpieczeństwa zostały skonfigurowane na Twoich przełącznikach?

Po wdrożeniu IP Fabric każdy manager IT może skutecznie identyfikować problemy w swojej sieci i efektywnie zlecać pracę swojemu zespołowi inżynierskiemu. Dzięki systemowi ma także możliwość pozyskania informacji na temat stanu prowadzonych przez niego projektów np. wdrożenia nowego protokołu w sieci.

System IP Fabric codziennie aktualizuje dokumentację sieciową. Wizualizacja i symulacja ścieżek end to end efektywnie skraca czas pracy poświęcony na rozwiązanie napraw serwisowych i zgłaszanych problemów sieciowych.

Odkryj swoją infrastrukturę

Odkryj infrastrukturę sieci

Odkryj infrastrukturę sieci

Błyskawiczne procesy IP FABRIC, inteligentnie wykrywają i monitorują ponad 3000 węzłów infrastruktury sieciowej na godzinę. Zbierają ponad 2000 danych konfiguracyjnych i operacyjnych na każdy aktywny węzeł sieci.

Po udanym mapowaniu system generuje cyfrowy model całej sieci ze wbudowaną logiką przełączania/routowania i wymaganych standardów bezpieczeństwa. Ponieważ sieć szkieletowa IP może za pomocą wydajnego procesu wykrywania identyfikować zarówno znane, jak i nieznane urządzenia. Całkowicie to eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych do CMDB.

Digitalizacja wiedzy eksperckiej

Aby zapobiec awariom, kluczowe znaczenie ma wgląd we wszystkie aspekty operacyjne wdrożonych w sieć technologii, w tym ukryte zagrożenia. Takie informacje są jednak trudne do uzyskania i utrzymania. Praktycznie jest to niemożliwe bez posiadania odpowiednich narzędzi.

W takich kwestiach warto wykorzystywać usługę IP Fabric, gdyż to oprogramowanie do dokumentacji sieci może przeprowadzić ponad 100 predefiniowanych weryfikacji. Proces weryfikacji wymaga odpowiedniego zarządzania: można go modyfikować i dowolnie definiować, aby odpowiadał dedykowanym potrzebom. Nowe procesy kontroli można w prosty sposób projektować i dodawać do systemu w dowolnym momencie. Dzięki temu zyskamy możliwość ciągłego audytu infrastruktury sieciowej.

Monitoring sieci z IP Fabric

Monitoring sieci z IP Fabric

IP Fabric gotowy do natychmiastowej pracy

Jedyne to, czego managerowie i specjaliści IT nie powinni robić, to zwlekać z implementacją IP Fabric! Protokół systemu jest szybki i łatwy w konfiguracji, ponadto jest gotowy do wyświetlania danych natychmiast po uruchomieniu. Szeroki zakres funkcjonalności jest dostępny już „po wyjęciu z pudełka”, czyli po zainstalowaniu tego rozwiązania. Nie ma potrzeby budowania platformy monitorującej z różnych systemów lub korzystania z wielu narzędzi, które niekoniecznie będą ze sobą współpracować. W przypadku implementacji usługi IP Fabric do istniejącego już ekosystemu, można skorzystać z jednego z wielu sposobów integracji ze wdrożonymi już narzędziami.

Dane sieciowe dla zespołu operacyjnego lub zarządzającego rozwiązaniami IP są dostępne za pośrednictwem intuicyjnej aplikacji internetowej. Także poprzez rozbudowany interfejs API REST. W rezultacie IP Fabric może stać się kluczowym elementem w każdym ekosystemie zautomatyzowanego zarządzania siecią.

Wysoka jakość monitoringu sieci i rozwiązań IT

VECTOR TECH SOLUTIONS jest doświadczonym integratorem rozwiązań IT/IP. Mamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z podmiotami z różnych branż np. operatorami telekomunikacyjnymi, data center, firmami z sektora enterprise czy jednostkami publicznymi. Wykorzystując wiedzę i kompetencje naszych zespołów inżynierskich, pomożemy:

• dobrać dowolne rozwiązanie dopasowane do potrzeb i wdrożyć je w Twojej sieci

• przeszkolimy Twój zespół w pracy z nowym rozwiązaniem oraz oferujemy wsparcie w jego utrzymaniu i rozwoju

Skontaktuj się z nami, by poznać lepiej możliwości rozwiązania IP Fabric. Dzięki niemu zadbasz o bezpieczeństwo i stabilność całej infrastruktury sieciowej, co z pewnością stanowi solidną podstawę systematycznego rozwoju biznesu.

Inni przeczytali także: