Jak efektywnie prowadzić monitoring sieci i infrastruktury IT

W czasach transformacji cyfrowej sieci stają się kluczowym elementem każdej infrastruktury IT. Złożoność sieci stale rośne, dlatego tym bardziej istotny jest stały monitoring ich codziennej pracy. Proces ten ma służyć sprawdzaniu wydajności działania, szybkiej identyfikacji ewentualnych zagrożeń i problemów czy też podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa danych i zasobów w całej organizacji.

Monitoring sieci i infrastruktury IT polega na stałej obserwacji pracy samej sieci, jak i wszystkich funkcjonujących w jej strukturze urządzeń. Celem jest to, by sieć i cała infrastruktura IT działała efektywnie i dostarczała wartość dodaną dla biznesu.  Środowisko IT ma bowiem wpływ na całokształt pracy firmy czy organizacji. Każdy źle funkcjonujący element sieci czy infrastruktury IT może przełożyć się na potencjalne straty, niepotrzebne koszty, a także hamować dalszy rozwój.

W czym konkretnie pomoże monitorowanie sieci i urządzeń IT?

 • Dostarcza aktualnych informacji nt. pracy i stanu całego środowiska IT
 • Wspiera działania prewencyjne i pomaga zapobiegać awariom związanym z siecią i całą infrastrukturą
 • W razie wystąpienia awarii, ułatwia podjęcie szybkich działań naprawczych
 • Wspiera systematyczne podnoszenie wydajności i efektywności pracy sieci
 • Ułatwia planowanie budżetu na utrzymanie i modernizację IT
 • Pomaga utrzymać sprawność sieci, a tym samym zachować ciągłość działania biznesu
 • Zwiększa poziom bezpieczeństwa danych i zasobów w organizacji
 • Stanowi ułatwienie w codziennej pracy zespołów IT

Rozbudowana struktura sieci i infrastruktury IT sprawia, że cały proces monitoringu staje się coraz bardziej złożony. Warto wykorzystać więc nowoczesne rozwiązania, które pozwolą go usprawnić i przynajmniej częściowo zautomatyzować. Jednym z nich jest platforma IP Fabric. Poniżej krótko wskazujemy, jakie są podstawowe zalety płynące z wykorzystania tego właśnie narzędzia do monitoringu sieci i infrastruktury IT .

Inwentaryzacja i wykrywanie urządzeń w sieci

Pierwszą i kluczową funkcją IP Fabric jest zaawansowany w swojej klasie proces wykrywania urządzeń znajdujących się w sieci. Platforma ta jest także stanie szybko określić te łącza, węzły sieci i urządzenia, które odpowiadają za przebieg interesujących nas w danym momencie procesów W dalszej kolejności odbywa się analiza ich pracy i zachodzących wzajemnych interakcji.

Należy pamiętać, że elementem gwarantującym efektywny monitoring jest zapewnienie zgodności listy urządzeń w platformie monitorującej z urządzeniami znajdującymi się w sieci. Dzięki IP Fabric powiadomienie o ewentualnym nowym urządzeniu następuje w ciągu kilku minut od jego wykrycia, więc dane pozyskiwane z platformy zachowują swoją aktualność.

Konfiguracja monitorowanych urządzeń

Po potwierdzeniu aktualności stanu należy przeprowadzić kilka testów konfiguracyjnych na objętych monitoringiem urządzeniach. Prowadzi się je w oparciu o dane uwierzytelniające dla metody monitorowania (np. społeczności SNMP v2 lub użytkownicy SNMP v3). W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić też, czy dane urządzenie umożliwia dostęp dla zapytań płynących z systemu monitorowania. Oznacza to sprawdzenie jego konfiguracji pod kątem list ACL, a jeśli takie istnieją, sprawdzenie, czy zezwalają one na obsługę zapytań.

IP Fabric pobiera te dane konfiguracyjne i statyczne z urządzeń sieciowych i przechowuje je w swoim modelu sieciowym. Następnie proste reguły weryfikacji pozwalają sprawdzić, czy konfiguracja urządzeń odpowiada potrzebom systemowi monitorowania. W przypadku niezgodności, reguły oznaczają urządzenie jako wymagające uwagi.

Monitoring procesów sieciowych o krytycznym znaczeniu

Po dodaniu urządzenia do systemu monitoringu sieci, nie wystarczy tylko sprawdzić, czy pozostaje ono aktywne w sieci.  Należy monitorować je pod kątem stanu (up lub down, aktywne lub wyłączone) oraz mierzyć stopień wykorzystania, zazwyczaj w formie procentowej wartości maksymalnej dostępnej przepustowości.

Dokładny obraz sytuacji uzyskamy po zapoznaniu się z całą topologią monitorowanej sieci. IP Fabric dostarcza dane na temat interfejsów wykorzystywanych do łączenia urządzeń sieciowych, a także pokazuje liczbę użytkowników wykorzystujących zasoby danego urządzania. Umożliwia to identyfikację procesów krytycznych wymagających szczególnej uwagi. Te krytyczne procesy zachodzące na urządzeniach są sprawdzane pod kątem stanu i poziomu eksploatacji infrastruktury.

Monitorowanie sieci w czasie rzeczywistym

IP Fabric pozwala na śledzenie zasobów, topologii, stanu sieci i jej konfiguracji w czasie rzeczywistym.  Po danej sesji, w oparciu o nowe dane, tworzone są raporty oddające aktualny stan rzeczy. Cała platforma wesprze pracę inżynierów sieciowych m.in. w następujących obszarach:

 • Precyzyjna wizualizacja infrastruktury sieci i urządzeń
 • Stały monitoring i weryfikacja stanu sieci
 • Identyfikacja zmian zachodzących w sieci
 • Automatyzacja generowania dokumentacji sieciowej
 • Automatyzacja i integracja sieci

IP Fabric jest także kompatybilny i może współpracować z innymi systemami np. CRM, Jirą. Umożliwia łatwe eksportowanie informacji pomiędzy tego typu narzędziami, co znacznie ułatwia dalsze raportowanie czy analizę danych.

Wysoka jakość monitoringu sieci i IT

VECTOR TECH SOLUTIONS jest doświadczonym integratorem rozwiązań IT/IP, który w swoim portfolio ma współpracę z podmiotami z różnych branż np. operatorami telekomunikacyjnymi, data center, firmami z sektora enterprise czy jednostkami publicznymi.  Wykorzystując wiedzę i kompetencje, pomożemy:

 • dobrać rozwiązanie dopasowane do potrzeb i wdrożyć je w Twojej sieci
 • przeszkolimy Twój zespół w pracy z nowym rozwiązaniem oraz oferujemy wsparcie w jego utrzymaniu i rozwoju

Skontaktuj się z nami, by poznać lepiej możliwości rozwiązania IP Fabric. Dzięki niemu zadbasz o bezpieczeństwo i stabilność całej infrastruktury sieciowej, co stanowi podstawę systematycznego rozwoju biznesu.

Inni przeczytali także: