Dlaczego warto zautomatyzować zarządzanie siecią i infrastrukturą IT

Zagwarantowanie stabilnej pracy sieci i pracujących w niej urządzeń, stanowi wyzwanie, z którym musi się zmierzyć każda większa firma czy instytucja. Sprawne działanie całej infrastruktury i wszystkich procesów ma kluczowe znaczenie dla zachowania ciągłości ich biznesu. Skuteczną odpowiedź na tą potrzebę stanowi zastosowanie rozwiązań do automatyzacji zarządzania skomplikowaną strukturą, jaką jest sieć oraz IT.

Wyzwania obejmujące zarządzanie siecią i infrastrukturą IT dotykają osób z różnych części organizacji – zarówno kadrę zarządzającą, jak i osoby odpowiedzialne za pion technologiczny. Przedstawiciele tej drugiej grupy, niezależnie czy są to kierownicy, managerowie czy szeregowi pracownicy, muszą mierzyć się z:

 • brakiem odpowiednich narzędzi, czasu i możliwości, by na bieżąco weryfikować stan sieci i poziom bezpieczeństwa zasobów. Sieć rozumiemy tutaj zarówno jako pracujące w niej urządzenia, jak również procesy zachodzące na tych urządzeniach.
 • brakiem pełnych informacji czy zastosowane rozwiązania są skutecznie i obejmują 100% urządzeń pracujących w sieci. Istnieje ryzyko, że przeprowadzona konfiguracja czy dodanie nowego sprzętu w jednej z lokalizacji spowoduje nieszczelność i możliwość „obejścia” zabezpieczeń dostarczanych przez systemy bezpieczeństwa.
 • koniecznością stałej weryfikacji topologii sieci wraz z protokołami. Składają się na to dwa aspekty. Są to statyczny schemat obejmujący sieć, jak również obraz zachodzących dynamicznych procesów np. transmisji danych do chmury czy też ich przesyłanie pomiędzy oddziałami firmy lub HQ.
 • rotacją podległych pracowników, co utrudnia sprawne zarządzanie sieciami i infrastrukturą IT. Towarzyszy temu brak przepływu wiedzy i przekazywania informacji nt. zasobów IT między starą a nową kadrą oraz fakt, że w trakcie długotrwałego wdrożenia nowego pracownika, obsługa sieci może być na niewystarczającym poziomie.
 • potrzebą szybkiej reakcji w celu zminimalizowania negatywnych skutków ewentualnych awarii. Niekiedy, ze względu na wszystkie wspomniane powyżej aspekty, proces usuwania awarii i przywracania pożądanego stanu sieci jest bardziej czasochłonny.
 • wykonywaniem żmudnych, powtarzalnych związanych z sieciami w czasie, który mogliby przeznaczyć na bardziej rozwijające zajęcia.
 • brakiem efektywnych narzędzi managerskich i audytujących na bieżąco inwentarz sieci

Biznesowe aspekty zarządzania siecią i IT

Z kolei dla obszaru biznesowego kluczowym zagadnieniem jest utrzymanie ciągłości działania.

– Problemy z działaniem zasobów IT mogą negatywnie wpływać na kwestie bezpieczeństwa sieci czy dostęp do produktów i usług. Ewentualne problemy operacyjne wiążą się wówczas z ryzykiem strat finansowych czy wizerunkowych. Niezabezpieczona sieć pozostaje w oczywisty sposób bardziej podatna na kolejne ataki, które będą źródłem kolejnych problemów np. wycieku danych, co może powodować dalsze konsekwencje, chociażby natury prawnej – mówi Marcin Matusiak, Sales Director – Enterprise w VECTOR TECH SOLUTIONS.

Kadra zarządzająca musi także brać pod uwagę kwestie strategicznie, związane m.in. z rozwojem działu IT oraz planowaniem całej polityki inwestycyjnej i kadrowej w tym obszarze.

– Firmy nie mają nieograniczonych możliwości rozbudowy zespołów sieciowych. Pamiętajmy też, że podaż specjalistów IT jest ograniczona i często zapotrzebowanie firm przekracza liczbę dostępnych pracowników w danej chwili. Dlatego znalezienie, zatrudnienie i wdrożenie osób o odpowiednich kwalifikacjach zajmuje sporo czasu – wyjaśnia Maciej Cichy, Senior Solution Manager w VECTOR TECH SOLUTIONS.

Przy firmach o rozproszonej strukturze pojawia się też konieczność przypisania specjalistów do obsługi sieci w poszczególnych regionach. Wiąże się to z potrzebą zatrudnienia kolejnych pracowników, na których może nie być środków w budżecie.

Jak zautomatyzować zarządzanie siecią i infrastrukturą IT

Potrzeby płynące obszarów biznesowego i technologicznego powodują konieczność automatyzacji pewnych procesów sieciowych. Takie rozwiązania pomogą sprawnie i bardziej efektywnie czasowo zarządzać pracą, dbać o bezpieczeństwo i stan sieci.

 

Automatyzacja zarządzania siecią niesie ze sobą korzyści w ujęciu technologicznym, operacyjnym i biznesowym. Pozwala na:

 • oszczędność czasu pracy poprzez automatyzację wykonywania powtarzalnych czynności,
 • optymalizację pracy zespołu IT – możliwość delegowania pracowników do innych zadań, tam gdzie nie da się ich zastąpić gotowym rozwiązaniem. Także ewentualna rotacja kadry pracowniczej już nie będzie stanowiła ryzyka, gdyż wszystkie informacje będą łatwo dostępne dla nowych osób.
 • wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa poprzez posiadanie pełnej wiedzy o sieci, topologii, aktualnym ruchu i pracy protokołów. Na bieżąco specjaliści monitorują jej stan, mogą ocenić możliwości sieci i jej potrzeby rozwojowe. Umożliwia to odpowiednie zaplanowanie inwestycji w obszarze IT.
 • łatwość lokalizowania awarii, a co za tym idzie możliwość szybkiej reakcji i minimalizacji szkód. Do administratora spłynie precyzyjna informacja, która umożliwi podjęcie natychmiastowych działań naprawczych.
 • zarządzającym biznesem daje gwarancję, że zespoły odpowiedzialne za zarządzanie siecią IT mają odpowiednie narzędzia, by zredukować do minimum liczbę problemów sieciowych. Business Owner może skoncentrować się na core swojej działalności.
 • bieżącą analizę sieci i infrastruktury IT. Automatyzacja pozwala zadbać o jej stan i zagwarantować stabilność działania biznesu oraz dostęp do oferowanych usług lub produktów. Firma nie naraża się na przestoje, nie traci zysków i może realizować systematyczną strategię rozwoju.

IP Fabric – nowoczesne narzędzie do zarządzania siecią i infrastrukturą IT

– IP Fabric jest jednym z niewielu rozwiązań na rynku, które w tak dużym stopniu mogą wspomóc nowoczesne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT. W inteligentny sposób wykrywa ponad 3000 węzłów infrastruktury sieciowej na godzinę i gromadzi ponad 2000 danych konfiguracyjnych i operacyjnych na każdy aktywny węzeł. Stąd też sprawdzi się nawet w sieciach o bardzo dużej skali – tłumaczy Maciej Cichy.

 

System generuje cyfrowy model całej sieci z wbudowaną logiką przełączania/routingu i zabezpieczeniami. Może identyfikować zarówno znane, jak i nieznane urządzenia poprzez zaawansowany proces wykrywania. Całkowicie eliminuje to potrzebę ręcznego wprowadzania danych do CMDB.

– IP Fabric odwzorowuje infrastrukturę sieciową w podobny sposób, jak zrobiłby to inżynier sieciowy. Rozpoczynając od urządzenia inicjującego, śledzi aktywne relacje i procesy sieciowe. W naturalny sposób monitorować wszystkie istniejące ścieżki ruchu, urządzenia i użytkowników. Drugą rzeczą są kwestie biznesowo-budżetowe. Koszty wdrożenia takiego narzędzia i jego późniejszego utrzymania nie będą wyższe niż budżet, który należy przeznaczyć na pracowników delegowanych do manualnego wykonywania tych czynności – dodaje Maciej Cichy, Senior Solution Manager w VECTOR TECH SOLUTIONS.

Zarządzanie siecią z IP Fabric – jak zadbać o sieć i IT

IP Fabric wspiera użytkownika w codziennej pracy z siecią i pracującą w niej infrastrukturą. Gwarantuje m.in. następujące funkcje:

Mapowanie i wizualizacja infrastruktury

 • zapewnia przejrzystość sieci i zachodzących w niej procesów, dostęp do danych, a także wizualizację protokołów, które umożliwiają planowanie zmian.

Weryfikacja stanu sieci

 • weryfikuje wszystkie parametry operacyjne i zachowanie sieci. Identyfikuje zagrożenia, takie jak pojedyncze punkty awarii, niedziałające kopie zapasowe, uszkodzone łącza i niestabilne ścieżki.

Historia sieci i zmiany

 • identyfikuje dynamiczne i administracyjne zmiany w sieci, przez co umożliwia weryfikację wdrożeń i kontrolę wdrożeń czy też walidację ukończenia prac,

Dokumentacja sieciowa i automatyczne raporty

 • ma możliwość automatycznego generowania historycznej lub bieżącej dokumentacji sieciowej na żądanie użytkownika.

Automatyzacja i integracja sieci

 • gromadzenie i prezentacja danych są całkowicie zautomatyzowane, a wszystkie informacje są dostępne za pośrednictwem interfejsu aplikacji (API).

Z IP Fabric użytkownik zyskuje także korzyści na poziomie operacyjnym w zakresie wdrożenia i późniejszej obsługi m.in. kompatybilności z całą infrastrukturą i innymi systemami (CRM, Jira). Umożliwia łatwe eksportowanie informacji pomiędzy poszczególnymi narzędziami.

Postaw na wysoką jakość zarządzania siecią

W VECTOR TECH SOLUTIONS uważnie śledzimy wszelkie zmiany na rynku i jesteśmy na bieżąco z nowościami. Jako doświadczony integrator pomożemy:

 • dobrać najlepsze parametry oraz sprawnie wdrożyć go w Twoją infrastrukturę
 • przeszkolimy Twój zespół w pracy z nowym rozwiązaniem oraz możemy stanowić wsparcie w jego utrzymaniu i rozwoju

Skontaktuj się z nami i zamów trial rozwiązania IP Fabric. Zobacz jak wspomoże ono pracę Twojej sieci. Dzięki temu zadbasz o bezpieczeństwo i stabilność całej infrastruktury sieciowej oraz wzmocnisz  podstawy do trwałego i systematycznego rozwoju biznesu.

Inni przeczytali także: