Automatyzacja sieci kluczem do budowy transparentnej i dostępnej infrastruktury IT

Popularna maksyma głosi, że „czas to pieniądz”. W branży IT jest ona szczególnie łatwa do zweryfikowania – wszelkie prace serwisowe lub awarie sieci da się bowiem przeliczyć na konkretne straty finansowe. Jeśli problemy z dostępnością usług pojawiają się częściej, mogą wręcz całkowicie sparaliżować zarówno działania biznesowe organizacji, jak i proces wprowadzania nowych produktów.
Warto pamiętać także o aspekcie marketingowym awarii: potencjalny użytkownik, który „odbije” się od niedostępnego w danym momencie serwisu, może już do niego nie powrócić, a częste i poważniejsze problemy zwiększają ryzyko odpływu nawet stałych klientów.

Automatyzacja sieci IP Fabric - VECTOR TECH SOLUTIONS (photo)

 

W artykule przedstawiamy narzędzia z zakresu automatyzacji sieci, które pozwalają na realne zwiększenie dostępności infrastruktury sieciowej oraz udostępnianych za jej pośrednictwem aplikacji, jednocześnie minimalizując narzędzia do jej zarządzania.

Podstawa skutecznych działań: automatyzacja sieci

Na szczęście dysponujemy dziś rozwiązaniami, dzięki którym sieć może funkcjonować wydajniej, bez przestojów i zakłóceń. Możemy również sprawić, że ewentualne problemy okażą się całkowicie nieodczuwalne dla użytkowników, a dla inżynierów nadzorujących infrastrukturę IT będą łatwe do zlokalizowania i usunięcia. Kluczem do sukcesu – tak w przypadku zapobiegania awariom, jak i reagowania na nie – okazuje się automatyzacja sieci.

Nawet najsprawniejszy zespół nie jest w stanie monitorować systemu tak często i dokładnie, jak nowoczesne, inteligentne narzędzia do zarządzania siecią. Optymalnym rozwiązaniem okazuje się zatem zautomatyzowanie tak wielu procesów, jak to tylko możliwe – i skoncentrowanie zasobów (w tym: uwagi zespołu) na ważniejszych projektach, jak choćby rozwój infrastruktury czy rozbudowa oferty usług sieciowych.

Jakie narzędzia do automatyzacji sieci rekomendujemy?

W VECTOR TECH SOLUTIONS bazujemy na zaawansowanej, profesjonalnej platformie IP Fabric, uwzględniającej takie zadania z zakresu automatyzacji, jak monitoring sieci i wszystkich pracujących w niej urządzeń, rejestrowanie zdarzeń, tworzenie dokumentacji, a także raportowanie o stanie sieci.

Czy wiesz wszystko o strukturze swojej sieci IT?

Skuteczna ochrona przed zagrożeniami sieciowymi i różnymi rodzajami ryzyka wymaga przede wszystkim doskonałej znajomości topologii oraz uwarunkowań samej sieci. Znaczenie ma zarówno liczba pracujących w niej urządzeń, ich parametry, konfiguracja, jak też aktualny stan. Jeśli dokumentacja od dawna tworzona jest manualnie, istnieje prawdopodobieństwo, że niektóre z urządzeń mogły zostać pominięte (np. ze względu na brak aktywności), a inne, wciąż widniejące w inwentarzu, okazują się niedostępne (m.in. w wyniku awarii).

Ręczna aktualizacja dokumentacji zawsze obarczona jest pewnym ryzykiem błędu ludzkiego, spore bywają również interwały czasowe jej wykonywania. Tymczasem brak aktualnych danych na temat urządzeń w sieci często uniemożliwia zarządzanie nimi w prawidłowy sposób.

Dzięki zautomatyzowaniu procesu tworzenia dokumentacji sieciowej, aktualizację można wykonywać nawet co kilkanaście minut. Wspomniana platforma IP Fabric zbiera informacje ze wszystkich widocznych urządzeń, co więcej – wizualizuje ich układ oraz połączenia na przejrzystych schematach. Wystarczy kliknąć dane urządzenie, aby wyświetlić wszystkie potrzebne informacje na temat jego konfiguracji. Możliwe jest również analizowanie ścieżki pomiędzy dwoma adresami IP – krok po kroku, urządzenie po urządzeniu, interfejs po interfejsie.

Dynamiczne generowanie dokumentacji sieciowej – z uwzględnieniem rozwiązań od wszystkich dostawców oraz wszystkich protokołów sieciowych – to jedno z podstawowych zadań IP Fabric. Dopiero mając do dyspozycji taką pełną i aktualną wiedzę, zespół inżynierów może skutecznie przeciwdziałać awariom lub reagować w razie ich wystąpienia, tak by ograniczyć straty finansowe przedsiębiorstwa.

Szybka reakcja, jeśli dojdzie do nieprawidłowości

To nie człowiek, a zautomatyzowany system monitoringu powinien jako pierwszy wykryć błąd działania sieci. W chwili wystąpienia awarii istotne jest nie tylko natychmiastowe wychwycenie problemu, ale także jego szybkie zlokalizowanie i usunięcie.

W jaki sposób działa platforma IP Fabric w czasie awarii?

W przypadku aplikacji IP Fabric pomocne okazuje się wspomniane wcześniej śledzenie ruchu sieciowego od jego źródła, aż do punktu docelowego (ścieżka End-To-End). Dostęp do całościowych danych na temat przebiegu ścieżki oraz stanu wszystkich znajdujących się na niej urządzeń (a nie jedynie dwóch skrajnych) sprawia, że zespół nadzorujący pracę sieci jest w stanie precyzyjnie określić miejsce, w którym doszło do awarii i w czasie rzeczywistym sczytać informacje dostępne dla konkretnego urządzenia.

Co więcej: IP Fabric ułatwia zestawienie kolejnych wizualizacji mapy urządzeń, pozwalając na porównanie stanu poprzedniego sieci z aktualnym. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie natychmiastowego i precyzyjnie wycelowanego programu naprawczego.

Awaria niezauważalna dla użytkowników

Fakt, że praca sieci zostanie zakłócona, nie musi wywoływać żadnych, nawet przejściowych trudności w dostępie do usług dla użytkowników. Współcześnie ani nagła awaria, ani planowe prace serwisowe czy też modernizacyjne, ani nawet zwiększenie ruchu w godzinach szczytu nie powinny wpływać na odczuwalną jakość pracy infrastruktury IT.

Load Balancing – zabezpieczenie przed zakłóceniami

Jest podstawowym narzędziem zabezpieczającym organizacje przed zakłóceniami w dostępie do zasobów, zapewniającym natychmiastowe przekierowywanie ruchu w razie wykrycia niedostępności serwera. Rozwiązanie to zapewnia infrastrukturze stabilność w chwilach nagłego, nieproporcjonalnego wzrostu obciążenia sieci; w razie awarii bądź prac serwisowych wyłączających określone urządzenia z użytkowania, a nawet w przypadku celowych ataków hakerskich typu DDoS.

W każdym z wymienionych obszarów Load Balancer zwiększa niezawodność sieci, eliminuje ryzyko przestojów, a tym samym – strat finansowych. IP Fabric współpracuje z wymienionym systemem, zapewniając aktualność linków i pełną informację o stanie urządzeń.

Ochrona przed ukrytymi błędami

W praktyce inżynierów zdarzają się sytuacje, że problem wprawdzie istnieje, ale przez długi czas może pozostać całkowicie niezauważalny dla osoby zarządzającej. Dzieje się tak np. gdy organizacja dysponuje nadmiarowymi urządzeniami, utrzymywanymi wyłącznie na potrzeby sytuacji awaryjnych, ale pomijanymi podczas regularnych testów.

Jeśli owe zabezpieczenia same ulegną uszkodzeniu lub zostaną źle skonfigurowane, potencjalnie fakt ten może pozostawać w ukryciu aż do chwili wyłączenia z użytku z urządzenia „podstawowego”, pracującego w sieci. W efekcie zapasowe rozwiązania uruchamiane na czas naprawy awarii same stają się źródłem… kolejnej awarii. Podobny problem może wystąpić na skutek braku aktualizacji ścieżek i linków.

Platformy umożliwiające automatyzację pracy sieci, w tym IP Fabric, pozwalają uniknąć ryzyka ukrytych błędów. Zapewniają bowiem automatyczne aktualizowanie danych oraz przekazywanie ich pomiędzy systemami. Sprawdzenie spójności konfiguracji może odbywać się bez udziału zespołów zarządzających siecią – co więcej: wprowadzane ustawienia będą powtarzalne, nieobarczone ryzykiem błędów.

 

Jakie kroki podejmuje platforma, zajmująca się automatyzacją agregacji danych?
Do zadań platformy należą między innymi:
  • przeprowadzanie testów konfiguracyjnych,
  • weryfikowanie zgodności z listami ACL,
  • systematyczne potwierdzanie, czy aktualne ustawienia pozwalają na monitorowanie urządzenia (jeśli nie – zostanie ono odpowiednio oznaczone na diagramach).

Również w przypadku pojawienia się kolejnych urządzeń, IP Fabric automatycznie uwzględni je w swoich działaniach – a to oznacza, że rozbudowa infrastruktury IT redukuje konieczność zatrudniania kolejnych pracowników tylko po to, aby nadzorowali oni rozrastającą się sieć.

Utrzymanie spójności danych – bez wysiłku i bez straty czasu

Platforma do automatycznego zarządzania siecią ułatwia utrzymanie spójności polityk bezpieczeństwa czy też zapór sieciowych od różnych dostawców. Wszystkie potrzebne informacje oraz ustawienia dostępne są w ramach tego samego interfejsu IP Fabric, co redukuje konieczność przelogowywania się pomiędzy poszczególnymi aplikacjami. Każda zaoszczędzona minuta dzięki automatyzacji przekłada się na sprawniejszą pracę inżynierów i szybsze rozwiązywanie problemów, bądź zapobieganie zagrożeniom w nowoczesnych, zintegrowanych sieciach.

Zoptymalizuj koszty zarządzania siecią, zwiększ wydajność i ogranicz straty dzięki wdrożeniu zautomatyzowanych rozwiązań sieciowych

Specjaliści VECTOR TECH SOLUTIONS pomogą osiągnąć Twoje cele, aby zwiększyć konkurencyjność usług sieciowych i maksymalnie wykorzystać ich potencjał biznesowy. Jako integrator technologii IT, projektujemy, wdrażamy i utrzymujemy nowoczesne sieci informatyczne na rynku operatorskim oraz enterprise. Zapewniamy zautomatyzowany, inteligentny monitoring sieci oraz sterowanie z wykorzystaniem szerokich możliwości narzędzia IP Fabric.

Wykonaj krok w stronę sieci IT bezpieczniejszej, wydajniejszej i odporniejszej na różne rodzaje ryzyka – skontaktuj się z nami!

Jeśli zainteresował Cię temat automatyzacji sieci, poznaj więcej szczegółów na temat platformy IP Fabric.
Maciej Cichy

Autor artykułu

Maciej Cichy

Solutions Management Director

Karol Kujawa

Autor artykułu

Karol Kujawa

Solution Architect - IP & Security

Automatyzacja sieci kluczem do budowy transparentnej i dostępnej infrastruktury IT

Inni przeczytali także: