Automatyzacja sieci – najbardziej przyszłościowy trend w branży IT

 

Na przestrzeni lat organizacje wypracowały wiele metod, które pozwalały im omijać ograniczenia lub niedostatki rozwijających się dopiero technologii IT. Specjaliści potrafili zrekompensować te problemy, ale tworzone przez nich rozwiązania – mimo oczywistej skuteczności – wymagały nierzadko ręcznego realizowania żmudnych, powtarzalnych i czasochłonnych zadań. To z kolei przekładało się na konieczność zaangażowania większej liczby pracowników i nieuchronnie obniżało wydajność np. procesów zarządzania siecią IT.

Automatyzacja sieci to maraton, a nie sprint

Obecnie dysponujemy już technologiami, dzięki którym możliwe jest daleko idące zautomatyzowanie procesów. Warto pamiętać jednak, że – w przeciwieństwie do klasycznej ścieżki innowacji, stanowiących często oddolny proces, inicjowany przez zespoły inżynierskie oraz przebiegający metodą prób i błędów – wdrażanie automatyzacji wymaga działania zorganizowanego i ukierunkowanego. Tak aby objęło ono wszystkie zespoły i wszystkie kluczowe obszary infrastruktury sieciowej. O czym należy pamiętać, przygotowując się do unowocześnienia procesów zarządzania siecią?

Do automatyzacji sieci należy podejść tak, jak do planowania każdej innej, profesjonalnej strategii. Kluczowe jest zatem określenie jasno sformułowanych i – co bardzo ważne – mierzalnych celów. Do ich realizacji niezbędna będzie konsekwencja po stronie kadry zarządzającej, ale także dobrze zorganizowana, systematyczna jej komunikacja ze wszystkimi osobami odpowiedzialnymi za infrastrukturę sieciową.

Wdrożenie zmian wymaga również czasu – ponieważ automatyzacja ma formę płynnego, rozbudowanego procesu, a nie prostego, linearnego wdrożenia. Nagrodą dla organizacji, która podejmie się tego wyzwania, jest jednak biznesowy i finansowy sukces, zbudowany na fundamencie w postaci skutecznie funkcjonującej sieci IT o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

IP FABRIC jak usprawnić zarządzanie siecią

Ciekawych wniosków na temat różnych aspektów automatyzacji sieci IT dostarczył niedawny webinar #CommunityFabric, zorganizowany przez naszego partnera, IP Fabric. To wirtualne spotkanie zainaugurowało cykl poświęcony tematyce nowoczesnego zarządzania siecią z zastosowaniem inteligentnych mechanizmów i procesów, a jego uczestnikami byli najlepsi specjaliści z obszaru EMEA, w tym liderzy rynku, eksperci automatyki, a także przedstawiciele jednostek certyfikujących – mówi Maciej Cichy, Solutions Management Director w VECTOR TECH SOLUTIONS.

Bezpieczeństwo sieci w przyszłości – które trendy będą miały znaczenie?

W nowoczesnych organizacjach automatyzację należy uwzględnić zarówno w strategii biznesowej, jak i w strategii rozwoju technologicznego. W obu tych obszarach może ona stać się czynnikiem przesądzającym o szybkości, jakości i bezpieczeństwie dostarczanych usług.

Specjaliści IP Fabric używają tu bardzo trafnej metafory mówiąc, że automatyzacja sieci jest niczym klej, który może połączyć różne obszary specjalistycznych technologii w sposób powtarzalny oraz skalowalny. Współczesny rynek jest tak konkurencyjny, że dla praktycznie każdej firmy inwestycja w zasoby techniczne powinna stanowić jeden z najważniejszych priorytetów – podkreśla specjalista VECTOR TECH SOLUTIONS.

Kluczowa inwestycja: w zasoby ludzkie

IP Fabric - doskanałe narzędzie

Dyskusja podczas webinaru #CommunityFabric koncentrowała się wokół konkluzji, że w inwestycję w inteligentne zarządzanie siecią powinny angażować się zarówno zespoły techniczne, jak i kierownictwo organizacji. Zarówno pierwsza, jak i druga z wymienionych struktur mają do wykonania zróżnicowane, ale komplementarne zadania. Co więcej: dysponujemy obecnie konkretnymi wskazówkami i wnioskami, które pomagają ukierunkować ich pracę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zadaniem organizacji jest stworzenie zespołom warunków, które pozwolą im zrozumieć, zaakceptować i wspierać potrzebne zmiany. Natomiast sami członkowie zespołów, inżynierowie, powinni rozwijać kwalifikacje i wiedzę w zakresie programowania, ponieważ umiejętności te są niezbędne do sprawnego wdrożenia procesów automatyzacji, a także pełnego wykorzystania ich potencjału.

Rekomendowana strategia: „z góry na dół” (ang. top-down)

Choć w wielu przypadkach współczesne firmy odchodzą od sterowania procesami odgórnie, to złożoność inwestycji w bezobsługowe zarządzanie siecią IT wymusza jednak zastosowanie strategii top-down. W przeciwnym razie bowiem istnieje ryzyko, że zaawansowanie poszczególnych zespołów we wdrożeniu zmian będzie zróżnicowane, a to mogłoby doprowadzić do chaosu. Co więcej: nierównomierność ta wywołałoby prawdopodobnie braki kadrowe i doprowadziła do powstania jedynie „wysp automatyzacji”.

W 2017 roku amerykańskie przedsiębiorstwo badawcze Gartner przygotowało raport, z którego wynikało, że przedsiębiorstwa skłonne są rozwijać różne obszary infrastruktury szybciej niż sieć IT, przez co zasoby sieciowe pozostawały w tyle i wciąż w dużej mierze bazowały na procesach realizowanych ręcznie. To z kolei utrudniało realizację głównych celów, jakimi są skalowalność usług oraz zwinność ich dostarczania. Nawiasem mówiąc, w 2021 roku statystyki poprawiło nieco wdrażanie sieci SDN przez niektóre firmy. W skali rynku rozwój wciąż przebiegał jednak nierównomiernie – wylicza Maciej Cichy.

Co zyskuje firma dzięki automatyzacji sieci?

Co zyskasz dzięki IP FABRIC

Za tym, by zamienić manualne zadania w ramach zarządzania siecią na automatyczną realizację powtarzalnych działań, przemawia wiele korzyści. Do najważniejszych należą:

• znaczne uproszczenie procesów, których realizacja w trybie manualnym była czasochłonna i mozolna (takich jak sporządzanie raportów),
• ograniczenie kosztów zarządzania siecią,
• zmniejszenie ryzyka podejmowania błędnych decyzji bądź pominięcia istotnych danych,
• umożliwienie inżynierom skoncentrowania się na celach kluczowych z punktu widzenia organizacji, w tym przede wszystkim na:
– projektowaniu architektury sieci IT,
– zagadnieniach cyberbezpieczeństwa,
– realizacji ważnych, złożonych zadań w oparciu o opracowane ramy – przy jednoczesnej rezygnacji z działań powtarzalnych, możliwych do wykonania przez algorytm.

Automatyzacja sieci to więcej, niż projekt – to proces

Dlaczego błyskawiczna zmiana sposobu zarządzania siecią na automatyczny byłaby niemożliwa? Ponieważ wymaga ona rewolucji w sposobie myślenia o budowaniu, obsłudze i monitorowaniu infrastruktury sieciowej. Wymaga przestawienia się na podejście holistyczne. W centrum zmian znajduje się zatem nie tylko technologia, czy urządzenia, ale ludzie – w tym przede wszystkim członkowie zespołów inżynierskich, którzy traktują wdrażanie inteligentnych aplikacji oraz wykorzystanie dostarczanych przez nie danych jako główną oś swoich działań. W organizacji, w której automatyzacja jest najważniejsza, technologia skuteczniej wspiera przedsiębiorstwo w realizacji jego potrzeb.

Doskonała automatyzacja sieci istotnym elementem strategii sieciowej

Pełna automatyzacja

Zmiana przebiega dwutorowo. Po części może być realizowana przez własny zespół inżynierów firmy, którzy przygotowują dedykowane skrypty. Stąd tak ważne jest wspomniane wcześniej zachęcanie ich do podnoszenia kwalifikacji w zakresie programowania sieci. Natomiast pozostałe elementy można pozyskiwać od dostawców zewnętrznych – takich jak VECTOR TECH SOLUTIONS. Są one wówczas dostarczane np. w formie subskrypcji gotowych produktów, łatwych do wdrożenia.

Obserwujemy, że nasz partner IP Fabric oraz marki z nim współpracujące (europejski Axians i amerykański Myriad 360) intensywnie szkolą inżynierów IT w zakresie programowania sieci. Położenie akcentu właśnie na te umiejętności pokazuje, że trend automatyzacji sieci będzie w najbliższym czasie intensywnie wzrastać – analizuje Maciej Cichy.

Zyskaj spójną i wydajną sieć z VECTOR TECH SOLUTIONS

Specjaliści VECTOR TECH SOLUTIONS zapewnią zespołom Twojej firmy wsparcie w zaplanowaniu i kompleksowym przeprowadzeniu inwestycji w automatyzację sieci. Zyskaj spójny i łatwy do centralnego zarządzania widok sieci, a także wykorzystaj w pełni wszystkie dane, których dostarcza Twoja infrastruktura sieciowa. Nie mamy wątpliwości, że to najbardziej przyszłościowa inwestycja, jaką możesz przeprowadzić. Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły.

Jesteś zainteresowana/y rozwiązaniem IP Fabric?

Czy Twoja sieć działa zgodnie z przeznaczeniem? Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możesz przejąć pełną kontrolę nad swoją siecią

Maciej Cichy

Autor artykułu

Maciej Cichy

Solutions Management Director

Automatyzacja sieci – najbardziej przyszłościowy trend w branży IT

Inni przeczytali także: