Jak budować środowisko IT dedykowane dla biznesu

Środowisko IT dedykowane dla biznesu powinno spełniać wymagania w zakresie wydajności działania, elastyczności rozbudowy oraz bezpieczeństwa i minimalizacji ryzyka utraty ciągłości pracy systemów, takich jak SQL, aplikacje czy serwisy produkcyjne. VECTOR TECH SOLUTIONS wspiera realizacje projektów, które zapewniają te funkcjonalności infrastruktury.

Dla wielu firm, w których RPO i RTO są kluczowe dla utrzymania ciągłości działania, istotne jest, by zbudować środowisko IT o dużej dostępności i wydajności. Czego dotyczą powyższe wskaźniki?

 • RPO (Recovery point objective) – czas bez dostępu do kluczowych usług IT,  który nie spowoduje znaczących strat w biznesie.
 • RTO (Recovery time objective) – maksymalny czas, w jaki organizacja po awarii przywraca kluczowe systemy/usługi do prawidłowego działania.

W sektorze medycznym krytyczną kwestią może być dostęp do aplikacji laboratoryjnych, radiologicznych lub systemu ERP dla szpitala pracującego w trybie 24/7. Zaś w firmach produkcyjnych są to chociażby systemy CRM, ERP czy SQL.

Rozwiązania gwarantujące HA (High Availability), zarówno w ujęciu sprzętowym, jak i w zakresie oprogramowania, stanowią sposób, by środowisko IR działało wydajne, efektywnie i spełniało swoją rolę w organizacji. W każdej z koncepcji kluczowymi elementami takiego środowiska, niezależnie od jego wielkości, będą: host, macierz dyskowa (Storage) oraz przełącznik (Switch).

Legenda

 • Fabric – środowisko produkcyjne klienta.
 • Fabric Management – element do zarządzana środowiskiem produkcyjnym.
 • Host (Wirtualizator) – oprogramowanie stosowane do wirtualizacji fizycznych maszyn. Dzięki niemu można uruchamiać różne systemy operacyjne bez powiązania z fizycznym sprzętem. Niezbędny do stworzenia środowiska wirtualnego. N+1 hostów pozwala na zbudowanie HA (wysokiej dostępności) w środowisku klienta.
 • Macierz dyskowa urządzenie zawierające zbiór od kilku do kilkuset dysków twardych, podstawowy element pamięci masowych. W zaproponowanych poniżej rozwiązaniach, macierz dyskowa współdzieli zasoby między poszczególne hosty. W przypadku awarii jednego z serwerów w pozostałych zasoby macierzy są nadal dostępne, dzięki czemu zostaje zachowana ciągłość pracy w środowisku klienta.
 • Przełącznik Sieciowy (switch) – urządzenie łączące segmenty sieci komputerowej, pracujące głównie w warstwie drugiej modelu ISO/OSI.
 • Serwer kopii – Serwer Backup (kopia bezpieczeństwa), który służy do otworzenia np. zawartości dysku w przypadku jego utraty lub uszkodzenia.
 • Najlepsze praktyki (Best Practice) – zbiór zaleceń, które na podstawie doświadczeń innych osób i firm, wskazują najlepszy sposób postępowania.
 • HA – High Availability (Wysoka Dostepność) – to zapewnienie nieprzerwanej pracy urządzeń i systemów na potrzeby środowiska produkcyjnego w przedsiębiorstwie.
Dostępność Czas niedostępności w ciągu miesiąca
95% 36 godzin (2160 minut)
99% 7 godzin (432 minuty)
99,5% 3,5 godziny (216 minut)
99,9% 43 minuty i 12 sekund
99,99% 4 minuty i 19 sekund
99,999% 25 sekund
 • SPoF (Single point of Failure) – pojedynczy dowolny pojedynczy element środowiska, którego awaria może powodować niedostępność danych lub aplikacji.

Koncepcja 1 środowiska IT (MSP High Availability)

Rozwiązanie dla małych i średnich firm, w którym został uwzględniony mechanizm zapewnienia wysokiej dostępności (High Availability – HA). Zmniejsza to ryzyko awarii (przestoju) środowiska IT u Klienta oraz zapewnia ciągłość pracy kluczowych elementów infrastruktury. Całe środowisko jest wysoce skalowalne. Z łatwością można dokonać jego rozbudowy o dodatkowe komponenty związane np. z oprogramowaniem (zmiana modelu licencjonowania) lub hardware.

Niezbędne do wdrożenia tej koncepcji jest odpowiednie zaplecze sprzętowe – hosty i macierze. Hosty pozwalają zbudować środowisko wirtualne u Klienta, co umożliwia uruchamianie różnych systemów operacyjnych bez powiązania z fizycznym sprzętem. Z kolei macierz dyskowa dzieli posiadane zasoby pomiędzy poszczególne hosty.

Koncepcja 2 budowy środowiska IT (MSP High Availability + Backup Serwer)

Rozwiązanie dla małych i średnich firm, które oprócz mechanizmu HA, uwzględnia również serwer backup, czyli tzw. serwer kopii zapasowej. Dedykowany system backupowy stanowi dodatkowe zabezpieczenie w razie awarii. W łatwy sposób pozwala odzyskać utracone zasoby ze środowiska klienta, takie jak bazy danych, wirtualne serwery, obiekty Active directory (grupy kont, konta użytkowników, jednostki organizacyjne, skrzynki Exchange nawet do poziomu poszczególnych folderów czy plików). Całe środowisko jest wysoce skalowalne. Z łatwością można dokonać rozbudowy o dodatkowe komponenty związane np. z oprogramowaniem (zmiana modelu licencjonowania) lub hardware.

Koncepcja 3 budowy środowiska IT (SOL FM – Solution with Fabric Management)

Najbardziej zaawansowane rozwiązanie, polecane dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Najważniejszym jego elementem, w porównaniu do dwóch wcześniejszych koncepcji, jest odizolowana część tzw. Fabric Management. W niej znajduje się cała polityka bezpieczeństwa, narzędzia do monitorowania i zarządzania środowiskiem oraz backup serwer. W części produkcyjnej znajduje się zaś cała infrastruktura firmy, jak np. aplikacje, serwisy, bazy danych itp.

Z biznesowego punktu widzenia taka implementacja jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które muszą zachować wyskoki poziom SLA oraz różnorodność w polityce bezpieczeństwa  w zależności od uprawnień pracowników. Modelowym odbiorcą tego rozwiązania jest organizacja posiadająca aplikacje o krytycznym znaczeniu biznesowym oraz co najmniej 100 pracowników z ciągłym dostępem do systemów IT. Rozwiązanie to znajdzie zastosowanie m.in. w szpitalach, placówkach akademickich, urzędach lub firmach, gdzie ciągłość pracy musi być zachowana na najwyższym SLA.

Tworzymy dedykowane środowisko IT dla biznesu

Powyższe koncepcje stanowią tzw. „helicopter view” w zakresie tworzenia środowiska IT dla biznesu, a szczegóły projektu zawsze zależeć będą od specyfiki działalności danego podmiotu. W zależności od rodzaju działalności danej firmy, mają zastosowania różne modele licencjonowania lub doboru oprogramowania dla środowiska IT. W przypadku hardware (sprzętu) szczególnie ważnym aspektem jest jego skalowalność i dopasowanie do wymagań klienta, dlatego konieczna jest dokładna analiza, by dobrać rozwiązanie adekwatne do biznesowego zapotrzebowania.

VECTOR TECH SOLUTIONS posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu rozwiązań technologicznych. Nasze kompetencje pozwalają kompleksowo wspierać klientów w budowie oraz rozwoju optymalnego środowiska IT dedykowanego dla biznesu – od analizy potrzeb, przez zaprojektowanie rozwiązania, jego instalację, wdrożenie i integrację, aż po obsługę post-sales i consulting w zakresie potencjalnego upgread’u rozwiązań w przyszłości. Służymy pomocą i wiedzą na każdym z powyższych etapów działań. W swojej pracy opieramy się na urządzeniach pochodzących od wiodących światowych producentów, co daje gwarancje ich wysokiej jakości i niezawodności.

Umów się na bezpłatną konsultację w zakresie budowy środowiska IT

Chcesz poznać szczegóły poszczególnych rozwiązań? Jesteś zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z nami poprzez poniższy baner, umów się na konsultację, a my z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji.

Inni przeczytali także: