Szymon Karbowski: „Pytanie nie czy, ale kiedy 4K?”

Wypowiedź Szymona Karbowskiego, VECTOR X LABS, nagrana podczas 45. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE w Łodzi (8-10.10.2018).
Szymon Karbowski wystąpił także w roli eksperta w panelu dyskusyjnym: Nowe wyzwania rynku TMT (Technologia, Media & Telekomunikacja). Jednym z najczęściej wymienianych nowych trendów była technologia 4K.

45. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE
www.konferencjepike.pl

Inni przeczytali także: