Technologia Remote PHY – większa wydajność transmisji danych i łatwiejsze skalowanie

Architektura rozproszona oparta o technologię Remote PHY przenosi warstwę DOCSIS PHY do cyfrowego węzła optycznego. Jednocześnie zamienia analogowe połączenia optyczne między stacją czołową a węzłem na cyfrowe. Dużą zaletą tego podejścia jest znacznie wyższa wydajność infrastruktury, co wpływa na jakość transmisji danych. Co więcej, pozostawienie warstwy MAC wewnątrz stacji czołowej pozwala później na łatwiejszą kontrolę i skalowanie.

Pewne jest, że wdrożenie technologii Remote PHY zmieni sposób, w jaki tradycyjne sieci HFC są instalowane, testowane i utrzymywane. Jest to  szczególnie w odniesieniu do warstwy optycznej. Bez wątpienia Remote PHY dostarcza szereg korzyści dla infrastruktury HFC. Wprowadzenie cyfrowych połączeń optycznych umożliwia operatorom korzystanie z rozwiązań, które są efektywniejsze kosztowo i mają ugruntowaną pozycję w branży. Co więcej, dzięki wykorzystaniu szerszego spektrum, zwiększa możliwości w zakresie przetwarzania danych.

Z drugiej strony, obecnie operatorzy zarządzają nie tylko licznymi systemami CCAP. Pod swoją opieką mają także wiele węzłów zawierających RPD, które są połączone w architekturze typu Leaf-Spine. Ponadto węzły optyczne i systemy CCAP mogą być dostarczane przez różnych dostawców. W tym przypadku kluczowe jest zapewnienie interoperacyjności wszystkich komponentów. Operatorzy zainteresowani wdrożeniem Remote PHY już dziś zmagają się z wieloma wyzwaniami. Należy do nich zarówno projektowanie, uruchomienie i zarządzanie CIN, a także obsługa już istniejących usług za pośrednictwem nowej infrastruktury. W rezultacie operatorzy wielosystemowi oraz ich dostawcy technologiczni angażują się w działania mające na celu zapewnienie pomyślnej transformacji sieci HFC.

Więcej na temat migracji z modelu scentralizowanego do architektury rozproszonej, a także rekomendowanych rozwiązań dedykowanych sieci Remote PHY,  dowiesz się umawiając się na spotkanie z naszymi specjalistami:

Inni przeczytali także: