XXXI Konferencja PIKE

W dniach 15 – 17 października br. w Zakopanem odbyła się kolejna, XXXI Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE, która zgromadziła ponad 600 uczestników. Była to największa impreza branży mediów elektronicznych w naszym kraju i nie mogło na niej zabraknąć przedstawicieli firmy VECTOR.

Konferencja była poświęcona zagadnieniom ważnym dla branży operatorów kablowych: technologiom, kontentowi, regulacjom i otoczeniu prawnemu. Dużym zainteresowaniem cieszył się panel – laboratorium, rozpoczynający pierwszy dzień konferencji „Szanse i wyzwania dla operatorów komunikacji elektronicznej”, podczas którego wymieniono wiele opinii na temat rywalizacji poszczególnych modeli i standardów technologicznych na rynku.

Uwagę jednak zwróciła forma dyskusji: panel był podzielony na głosy „za” i „przeciw” danemu rozwiązaniu technologicznemu, a zgromadzona publiczność wyrażała swoje zdanie głosowaniem. Osią dyskusji były takie kwestie, jak: jaki sens ma cyfrowe nadawanie naziemne? czy nadawanie sygnału radiowego i telewizyjnego w Internecie stanowi zagrożenie dla operatorów kablowych? czy nadawanie satelitarne wyprzedzi technologicznie komunikację kablową? jak też, czy mobilny odbiór sygnału radiowo-telewizyjnego nie spowoduje kresu normalnej telewizji? Prowadzący panel prof. Marek Hołyński był zaskoczony wynikami głosowania: 80 % głosujących zbagatelizowała omówione zagrożenia jako nie istotne dla operatorów telewizji kablowej.

Kolejny panel, poświęcony technice wobec wyzwań branży komunikacji elektronicznej, skupił uwagę menedżerów najnowszych technologii. Omawiano takie zagadnienia, jak ewolucję pasm nadawczo- odbiorczych, nowe oblicza usługi video w telewizji kablowej, snuto wizję usług zintegrowanych. A wszystko to w kontekście zapowiedzi budowy- w niedalekiej przyszłości- modelu Content Home, w oparciu o sieć bezprzewodową.

Panel, prowadzony przez znanego analityka rynku medialnego Andrzeja Zarębskiego, skupił uwagę na strategiach biznesowych nadawców na rynku operatorów komunikacji elektronicznej, bilansując nijako wspólne i rozbieżne interesy rynkowe. Joanna Pasynkiewicz z Aster w swojej prezentacji skoncentrowała się na ukazaniu bariery percepcji widza, przed jaką stoi gwałtowny rozwój Internetu i telefonii oraz innych usług w przekazie szerokopasmowym. Ponadto mówczyni skoncentrowała się na sensowności przechodzenia na nadawanie cyfrowe, pokazując wzrosty poszczególnych komponentów rynku. Pozostali dyskutanci dociekali sensowności aliansu, jaki zawarły niedawno TVP i PR z Polkomtel S.A, w kwestii naziemnego nadawania telewizji cyfrowej. Mówcy zgodzili się przy tym z tezą Dominika Libickiego z Polsat Cyfrowy, że technologia po raz kolejny wyprzedziła ustawodawstwo. Anna Streżyńska, Prezes UKE przypomniała stan prac nad uwolnieniem widma analogowego, wskazując także na kontrowersje związane z szybką naziemną cyfryzacją, gdyż „do tej pory nie wiadomo, kto będzie beneficjantem tzw. dywidendy cyfrowej i czy na polskim rynku szybko stworzy się zapotrzebowanie na tego typu rewolucję technologiczną?” Pierwszy dzień obrad zakończył panel marketingowy CTAM Europe pn. Pakietyzacja usług- jak je skutecznie łączyć?

Na wieczornej Gali Kablowej wręczono nagrody Złota PIKE 2007, której laureatem m.in. została firma VECTOR.

Drugi dzień obrad otworzył panel pn. Sytuacja operatorów kablowych na narodowych rynkach komunikacji elektronicznej, pomyślany jako okrągły stół Cable Europe, skupiający operatorów kablowych z Europy Zachodniej, Centralnej i Wschodniej. Prowadzący ten panel Chris Dziadul z Broadband TV News skoncentrował się na znalezieniu punktów stycznych operatorów ze wszystkich krajów Europy. Panel uzupełniły prezentacje nt. rynku kablowego Rosji i Ukrainy.

Kolejny panel, prowadzony przez Caroline van Weede z Cable Europe- jako uzupełnienie poprzedniego przekrojowo przedstawił strategie biznesowe poszczególnych operatorów kablowych. Skonfrontowano zarówno narodowy model niemiecki, model rosyjski który świetnie zaprezentował Siergiej Stolarczuk- z modelem biznesowym UPC, obecnym w wielu krajach Europu Środkowej. Jindrich Liszka z Czech skoncentrował się przede wszystkim na omówieniu miejsca małych i średnich operatorów na rynku w konkurencji z UPC. Panel pn. Interaktywne nowe media, prowadzony przez red. Łukasza Roguskiego z Media2pl, skupił przede wszystkim menedżerów odpowiedzialnych za wprowadzanie w przestrzeń komunikacji szerokopasmowej nowej oferty programowej i technologicznej. Wszyscy dyskutanci byli zgodni, iż operatorzy kablowi mają wielki potencjał rozwojowy, a oferta skierowana do nich jest najważniejszym sposobem poszerzaniu rynku nowych, interaktywnych mediów. Natomiast panel pn. Erotyka i religia w kablu skoncentrował dyskutantów wokół granicznego problemu wartości, jakie powinny być prezentowane w mediach. Zarówno ks. Dr Witold Kawecki z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, jak i Derrick Ogrodny z Comedy Central Polska zgodzili się, iż obydwa tematy, tak oddalone, a nawet sprzeczne ze sobą, nadal są tabu w ofercie programowej telewizji kablowych. „Programy religijne z jednej strony, a erotyczne z drugiej, są w kablu, choć niewiele się o nich mówi, unikając odważnej i profesjonalnej dyskusji”. Ks. Kawecki, wzywając dyskutantów do otwartości w wyrażaniu poglądów podkreślił, że ewolucja doktryny Kościoła uwzględnia zarówno pluralizm poglądów, jak i godność osoby ludzkiej. Minister Witold Kołodziejski z KRRiT powiedział, iż kwestia naruszeń tych dwóch sfer w większej mierze musi zajmować ustawodawcę niż regulatora. „Polskie media są bowiem częścią mediów ogólnoeuropejskich i trudno jest interweniować polskiemu regulatorowi w treści, dochodzące do polskiego widza skądinąd”. Prezentacja Olega Avrutina z firmy Variant z Ukrainy dotyczyła telewizyjnych bloków reklamowych jako biznesu dla operatorów kablowych i skupiła menedżerów zainteresowanych czerpaniem zysków od agencji reklamowych, wykupujących czas emisyjny nadawców.

Podczas Konferencji działała wewnętrzna telewizja, realizowana przez SUPERSTACJĘ – ogólnopolską stację informacyjno – rozrywkową. Rozwiązanie to pozwoliło uczestnikom śledzenie wszystkich wydarzeń konferencyjnych.

Podsumowaniem dnia była kolejna Gala Telewizyjna, podczas której rozdano Tytanowe Oka w finale II Festiwalu Kanałów Tematycznych. Galowy wieczór taneczny z udziałem Ivony Pavlović zakończył XXXI Konferencje i Wystawę PIKE 2007. W opinii Uczestników była to najlepsza dotąd konferencja i wystawa PIKE. źródło: www.pike.pl

Inni przeczytali także: