Dlaczego Veeam sprawdza się jako backup w sektorze publicznym? [case study]

Jednym z wiodących celów VECTOR TECH SOLUTIONS jest wsparcie sektora publicznego w zakresie rozwiązań IP, infrastruktury IT oraz cyberbezpieczeństwa. Jako integrator systemów ochrony danych, rozpoczęliśmy współpracę z Lubelskim Centrum Innowacji i Technologii (LCIiT) – jednostką świadczącą obsługę informatyczną sektora publicznego oraz operatorem sieci szerokopasmowych w województwie lubelskim.  Zastosowane rozwiązania pokazują, jak ważny jest backup w sektorze publicznym. 

kopie zapasowe, cyberataki, tworzenie backupu

Zjawisko ataków cybernetycznych wzrasta z dnia na dzień. Dlatego firmy i organy publiczne coraz więcej inwestują w ochronę danych i unowocześniają infrastrukturę teleinformatyczną. Regularnie szkoleni są także pracownicy jednostek. VECTOR TECH SOLUTIONS jako certyfikowany integrator Veeam, tworzy kompleksowe rozwiązania w zakresie m.in. ochrony przed atakami i utratą danych.

Na rynku instytucji publicznych dług technologiczny jest zjawiskiem bardzo potężnym. Wynika to z bardzo wielu powodów. Przede wszystkim z różnorodności technologicznej – w każdym z tych urzędów funkcjonują inne rozwiązania technologiczne, po drugie – z bardzo prozaicznego powodu – braków kadrowych departamentów IT.

Marcin Matusiak, Sales Director w VECTOR TECH SOLUTIONS

Współpraca z LCIiT jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych dotychczas przez VECTOR TECH SOLUTIONS w zakresie dostarczania backupu instytucjom publicznym. Wielowymiarowe podejście – od szczegółowej analizy infrastruktury, możliwości i potrzeb, poprzez dostarczenie, po wdrożenie systemu oprogramowania, jest dla nas kluczowe przy współpracy.

 

backup, firma zabezpiecza instytucje podczas awarii

W dobie wzmożonych ataków cybernetycznych, najważniejszym aspektem jest bezpieczeństwo oraz zapewnienie ciągłości działania instytucjom publicznym. Dlatego wspieramy je jako certyfikowany integrator systemu Veeam, posiadający status złotego partnera. To dla naszych klientów gwarancja posiadania najwyższych kompetencji inżynierskich, szczególnie istotnych przy ochronie danych wrażliwych.

Łukasz Wasielewski, Solution Manager – Cloud & IT Infrastructure w VECTOR TECH SOLUTIONS

Profil klienta z sektora publicznego

Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii to instytucja, która zabezpiecza potrzeby teleinformatyczne wojewódzkich jednostek organizacyjnych. Jej klientami są także podmioty samorządu terytorialnego województwa lubelskiego. Organizacja:

 • realizuje politykę w zakresie informatyki i telekomunikacji,
 • dba o integrację systemów informatycznych i telekomunikacyjnych,
 • realizuje usługi telekomunikacji,
 • wspiera działania promujące transformację technologiczną województwa oraz usług eksperckich,
 • zajmuje się standaryzacją w zakresie informatyki, telekomunikacji oraz procesów zarządzania.

W przypadku usług IT niezbędni są zarówno dostawcy, jak i sprawdzony partner biznesowy, który przeprowadza szkolenia, wdrożenie, transfer wiedzy oraz wspomaga instytucję w zarządzaniu oprogramowaniem. Współpracujemy z VECTOR TECH SOLUTIONS. Jest to bardzo dobry, certyfikowany w zakresie rozwiązań, których używamy, partner.

Robert Targos, zastępca dyrektora Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii

Potrzeba biznesowa dla realizacji projektu

 • Zabezpieczenie administracji publicznej przed utratą danych.
 • Wykorzystanie niezawodnego systemu magazynowania kopii zapasowych przy zachowaniu zasad prawnych obowiązujących instytucje publiczne.
 • Zapewnienie obsługi i utrzymania systemu bezpieczeństwa i reagowania w razie jego awarii.
 • Zagwarantowanie ciągłości działania instytucji w przypadku awarii środowiska IT i niedostępności danych.

Tak duży zakres projektu pokazuje, jak ważna dla instytucji jest ochrona danych. W przypadku Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii VECTOR TECH SOLUTIONS od samego początku pełnił rolę integratora. Zaczynając od analizy potrzeb klienta, poprzez audyt jego sieci i finalnie wdrożenie ustandaryzowanego systemu backup.

Aneta Wawszczak-Guz, Key Account Manager w VECTOR TECH SOLUTIONS

VECTOR TECH SOLUTIONS jako integrator systemu backupu

W oparciu o kompetencje i doświadczenie zespołu VECTOR TECH SOLUTIONS oraz oprogramowanie backupowe pochodzące od partnera technologicznego Veeam, zapewniliśmy kompleksową modernizację i podniesienie funkcjonalności posiadanego oprogramowania do obsługi kopii zapasowych, takich programów jak Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive dla Firm i Microsoft Teams. Zakres prac obejmował:

 • analizę potrzeb i wybór rozwiązania adresującego potrzeby klienta,
 • rozwój środowiska w ramach oprogramowania Veeam Backup & Replication, testowanie i konfigurację,
 • szkolenie z zakresu administracji i zarządzania systemem,
 • wsparcie techniczne poprzez utrzymanie i rozwój wdrożonej platformy.

W LCIiT rozwiązaniem backupowym objęto infrastrukturę sprzętową opartą o serwery, macierze, a także środowisko wirtualne Vmware vSphere w wersji 6.7 zawierające łącznie 250 maszyn wirtualnych oraz 1600 użytkowników usługi Microsoft 365.

Rozwiązania Veeam nie bez powodu zostały wybrane przez klienta – jest to najbardziej kompleksowy i intuicyjny system wykorzystywany w tym zakresie. Pozwala na wyjątkowo szczegółowe odzyskiwanie dowolnych elementów pakietu Microsoft 365. Równocześnie autorskie funkcje kompresji kopii zapasowych z serwerów, umożliwiają znaczną oszczędność przestrzeni przechowywania danych.

Łukasz Wasielewski, Solution Manager w VECTOR TECH SOLUTIONS

Veeam rozwiązaniem na zabezpieczenie danych w sektorze publicznym

Veeam to system polecany instytucjom i firmom, które obsługują jednostki administracji publicznej. Rozwiązanie, w instytucjach, które posiadają własne centra danych, daje możliwość ich ochrony oraz tworzenia kopii zapasowych. Dzięki Veeam dane są chronione niezależnie od posiadanej infrastruktury. Rozwiązanie gwarantuje współpracę z najbardziej elastycznymi możliwościami działań w chmurze hybrydowej, AWS, Azure, Google Cloud. Veeam zapewnia także ochronę przed ransomware oraz pozwala odzyskać dane magazynowane w lokalnych repozytoriach w sposób niezmienny.

Bezpieczeństwo danych jest ważnym elementem działalności sektora publicznego. Cyfryzacja usług sprawia, że instytucje, takie jak urzędy, szpitale, uczelnie przetwarzają duże ilości krytycznych danych osobowych. Dlatego tak ważne jest zapewnienie niezawodnego backupu.

Twój zaufany partner technologiczny

VECTOR TECH SOLUTIONS od lat pełni rolę integratora oraz wdraża systemy backupowe w biznesie i sektorze publicznym. Dzięki multivendorowej polityce współpracy, nasi klienci mogą liczyć na najlepsze rozwiązania zróżnicowanych globalnych dostawców, które pozwalają na kompleksową opiekę i dostosowanie oferty do potrzeb oraz infrastruktury klienta. Współpracując z VECTOR TECH SOLUTIONS zyskujesz:

 • realizację projektu w modelu end-to-end,
 • zintegrowanie obecnej infrastruktury z nowymi rozwiązaniami,
 • kompleksowe szkolenie pracowników w zakresie korzystania z systemu,
 • wsparcie utrzymaniowe i rozwojowe środowisk teleinformatycznych.
Łukasz Wasielewski

Autor artykułu

Łukasz Wasielewski

Solution Manager – Cloud & IT Infrastructure

Marcin Matusiak

Autor artykułu

Marcin Matusiak

Dyrektor Sprzedaży

Aneta Wawszczak-Guz

Autor artykułu

Aneta Wawszczak-Guz

Key Account Manager

Dlaczego Veeam sprawdza się jako backup w sektorze publicznym? [case study]

Inni przeczytali także: