Jak zapewnić stabilność działania sieci światłowodowych i zabezpieczyć się na wypadek awarii?

Sieci światłowodowe stają się wszechobecne na rynku w różnych obszarach biznesu. Stanowią podstawowe medium transmisyjne dla takich usług jak: transmisja głosu, wideo i danych. Łączą także ważne usługi publiczne – chociażby podstacje elektryczne, ujęcia wodne czy przepompownie. Dlatego też niezwykle istotny jest sprawny monitoring sieci światłowodowych, który pozwala szybko identyfikować i przeciwdziałać awariom.

Utrzymanie sieci światłowodowych jest bardzo złożonym procesem i może spowodować wiele problemów, jeśli nie będzie to wykonywane w odpowiedni sposób. Przede wszystkim, działalność w zakresie utrzymania wymaga specjalistycznej wiedzy od osób za to odpowiedzialnych. Często też angażuje wiele zasobów, zarówno ludzkich, jak i w zakresie infrastruktury czy urządzeń.

Jest to niezwykle istotny aspekt działalności dla wielu firm, gdyż ich klienci, czyli odbiorcy końcowi, oczekują rozwiązań wysokiej jakości. Odporność infrastruktury światłowodowej na  uszkodzenia ma w tym momencie kluczowe znaczenie. Wszelkie awarie światłowodu mogą skutkować wielogodzinnym przestojem, co ma katastrofalny skutek dla jakości usług. Dlatego wielu klientów, którzy podejmują decyzje o dzierżawie sieci światłowodowych, zastrzega w Service Level Agreement wymagany poziom dostępności usługi oraz ściśle określa procedurę zgłaszania i rozwiązywania problemów. Wszystko po to, by w razie wystąpienia awarii, zagwarantować sobie jak najkrótszy czas naprawy.

Linki optyczne mogą przenosić dane z prędkością znacznie przekraczającą 10Gb. Jeśli jednak w sieci pojawią się takie problemy np. makrozgiecia, silne odbicia wsteczne czy brudne złącza, to wydajność takiego łącza jest zagrożona, niezależnie od szybkości transferu danych. Tym problemom i zagrożeniom można jednak stawić czoła. W tym celu należy zaimplementować rozwiązanie, które pozwoli zapewnić wysoką wydajność sieci światłowodowej oraz zminimalizuje przestoje w przypadku awarii.

ONMSi – sposób na bezpieczną sieć

Takim rozwiązaniem jest ONMSi – system służący do monitoringu sieci, który jest dostarczany przez naszego partnera technologicznego VIAVI. Dzięki niemu, rozmieszczając moduły zdalnego monitoringu (OTU) w strategicznych miejscach sieci, można zapewnić maksymalny zasięg pracy urządzenia przy ograniczeniu kosztów wdrożenia do minimum.

OTU jest to jednostka zdalnego monitoringu sieci optycznych wyposażona w reflektometr OTDR oraz przełącznik optyczny. Urządzenie jest w stanie skanować sieć 24/7 szukając degradacji światłowodu, automatycznie wykrywając i lokalizując wszelkie usterki. Wszystkie zdarzenia są systematycznie raportowane wraz z dokładnym opisem zdarzenia oraz jego lokalizacją.

 

– W przypadku uszkodzenia kabla światłowodowego tj. jego przerwania lub przecięcia, ONMSi identyfikuje usterkę w przeciągu kilku minut. Średni czas usunięcia awarii (MTTR) ulega znacznemu skróceniu, ponieważ dokładna lokalizacja uszkodzenia kabla jest znana i może zostać przekazana do natychmiastowej naprawy – mówi Maciej Połom, Solution Engineer w VECTOR TECH SOLUTIONS.

ONMSi odgrywa istotną rolę w weryfikacji przyczyn usterki – czy leży ona po stronie sprzętu aktywnego czy też po stronie infrastruktury. System ten jest też bardzo skutecznym narzędziem do wykrywania degradacji światłowodu. Pozwala znaleźć większość problemów, jakie pojawiają się podczas eksploatacji włókna i zaplanować konserwacje tak, aby uniknąć przestoju w czasie, gdy sieć jest obciążona w największym stopniu.

Co daje wdrożenie systemu ONMSi?

Monitoring sieci światłowodowych to nie wszystko, co zyskać mogą użytkownicy ONMSi. System umożliwia również weryfikacje długości trasy. Pozwala sprawdzić czy podana długość włókna czy samej trasy ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, gdyż w dokumentacji technicznej często pojawiają się błędy. Dodatkową zaletą jest fakt, iż system pracuje w sposób ciągły, dzięki czemu obrazuje rzeczywisty i aktualny stan sieci. Jednocześnie, porównuje ją z pomiarem referencyjnym, który został wykonany np. podczas budowy sieci.

Z racji tego, że cały proces pomiarów i monitoringu sieci odbywa się w czasie rzeczywistym (tzw. live monitoring), a występujące w sieci zdarzenia są lokalizowane z dużą dokładnością, system ten ułatwia i wspiera pracę zespołu serwisującego. To bezpośrednio przekłada się na poprawę SLA. Synergia wysokiej jakości urządzeń VIAVI z kompetencjami VECTOR TECH SOLUTIONS, który posiada doświadczenie we wdrożeniach produktów naszego partnera, pozwala świadczyć usługi na najwyższym poziomie i dopasować rozwiązania ściśle do potrzeb klientów.

– Operatorzy mają świadomość, że w codziennej działalności odpowiedni monitoring i systemy pomiarowe są niezbędne, by sprawnie przekazywać informacje o usterkach i umożliwić odpowiednią reakcję. Stąd też stale prowadzone są prace rozwojowe, by dostępne rozwiązania jak najlepiej wpisywały się w potrzeby rynku. Zarówno jeśli chodzi o funkcjonalności i wyposażenie np. OTDR, jak i proces wdrożenia – podsumowuje Maciej Połom z VECTOR TECH SOLUTIONS.

Chcesz dowiedzieć się więcej nt. pomiarów w sieciach światłowodowych? Skontaktuj się z nami:

 

 

Inni przeczytali także: