Sieci DAA – R-PHY/R-MAC-PHY

Operatorzy sieci koncentryczno-światłowodowych (HFC) muszą stawić czoła wyzwaniom związanym z rosnącym zapotrzebowaniem na przesył coraz większej ilości danych. Z jednej strony oznacza to konieczność oferowania abonentom usług o bardzo dużej przepustowości. Z drugiej strony natomiast - dążenie do szybkiego rozwoju infrastruktury, tak by mogła ona obsłużyć rosnącą liczbę klientów i coraz szersze spektrum usług. Spełnienie tych wymagań okazuje się możliwe dzięki wdrożeniu technologii Remote PHY oraz przejściu od architektury scentralizowanej (CCA) do rozproszonej (DAA).

DAA – R-PHY

W obecnie stosowanej, scentralizowanej architekturze HFC funkcjonalność inteligentnego zarządzania procesami przebiegającymi w sieci jest niemożliwa, a z jednym punktem dostępowym łączy się wielu użytkowników. Dane przetwarzane są w centralnej stacji czołowej, natomiast analogowe łącza światłowodowe służą już tylko do ich przesyłania w kierunku węzłów optycznych, skąd trafiają one bezpośrednio do abonentów. Takie rozwiązanie mocno ogranicza skalowalność sieci, m.in. ze względu na wymuszanie instalowania coraz większej liczby fizycznych urządzeń CCAP w stacjach czołowych. To z kolei wiąże się z koniecznością zapewnienia dodatkowego miejsca w hubach, a także ze wzrostem łącznego poboru mocy oraz nieuchronnością intensywnej rozbudowy systemów chłodzenia.

Odejście od sieci scentralizowanej pozwala na wdrożenie cyfrowych łączy światłowodowych i to właśnie sygnał cyfrowy dostarczany jest do węzłów optycznych. Warstwa fizyczna PHY przeniesiona zostaje w głąb sieci. Cyfrowe węzły optyczne mają duży potencjał, a w architekturze rozproszonej można w pełni ten fakt wykorzystać, m.in. umieszczając w nich urządzenia realizujące funkcjonalności przeniesione ze stacji czołowej bądź hubu oraz angażując ich (znaczną) moc obliczeniową. Ewolucja sieci dostępowej w kierunku DAA polega na cyfryzacji architektury stacji czołowej, a następnie przeniesieniu warstwy DOCSIS PHY do cyfrowego węzła optycznego oraz na zastąpieniu analogowych łączy światłowodowych – cyfrowymi (Remote PHY). W tej koncepcji (w przeciwieństwie do Remote MAC-PHY), warstwa MAC utrzymywana jest nadal w stacji czołowej.

Kluczowe korzyści z wdrożenia sieci dostępowych o architekturze DAA – R-PHY

Ewolucja sieci HFC w kierunku DAA – R-PHY okazuje się optymalnym elementem strategii biznesowej dla operatorów, którzy chcą oferować klientom dostęp do nowoczesnych usług – w tym przede wszystkim szerokopasmowego Internetu o wysokich prędkościach transferu. Do najważniejszych korzyści z wdrożenia architektury rozproszonej Remote PHY należą:

 

  • Łatwość utrzymania stacji czołowej. DAA – R-PHY oznacza mniejszą liczbę urządzeń w stacji czołowej, a więc także obniżenie kosztów ich utrzymania, ograniczenie poboru mocy czy też eliminację problemu z zapewnieniem odpowiedniej wydajności chłodzenia.
  • Możliwość dostarczania większej liczby zróżnicowanych usług, na duże odległości. Cyfrowe światłowody pozwalają na przesyłanie danych na odległość nawet 80 km. To samo łącze optyczne można wykorzystać do dostarczania zarówno danych, jak i usług audio/video, a nawet do obsługi mobilnych sieci bezprzewodowych typu Backhaul.
  • Zgodność ze standardem DOCSIS 3.1. Cyfrowe łącza światłowodowe pozwalają operatorom na rozwój szerokopasmowej sieci w najnowocześniejszej technologii DOCSIS, pozwalającej na znacznie lepsze wykorzystanie widma. Przy kanałach o jednakowej szerokości pasma umożliwia to budowę sieci kablowej o gigabitowej przepustowości (w obu kierunkach – downstream oraz upstream).
  • Ochrona przed zakłóceniami. W przypadku DAA – R-PHY znika problem zakłóceń SNR, typowych dla analogowych światłowodów. Sieć uzyskuje wysoką wydajność, a jednocześnie jest znacznie łatwiejsza w serwisowaniu.
  • Poprawa parametrów modulacji. Sieci nowej generacji charakteryzują się wyższym wskaźnikiem modulacji – już w tej chwili może on sięgnąć 4k QAM, a w miarę rozwoju technologii spodziewane jest nawet 16k QAM. Wydajniejsza modulacja wiąże się bezpośrednio z przeniesieniem warstwy fizycznej w stronę węzłów sieci, a co za tym idzie – wzrostem wartości parametru CNR (carrier-to-noise ratio).

Zyskaj sprawdzonego partnera technologicznego w procesie wdrożenia sieci DAA – R-PHY

Transformacja infrastruktury w kierunku technologii nowej generacji to nieuniknione wyzwanie dla operatorów sieci HFC. VECTOR TECH SOLUTIONS – jako hub technologiczny – bierze czynny udział w tworzeniu nowego standardu R-PHY. Dysponujemy dużym doświadczeniem zarówno w zakresie wdrożeń nowoczesnych technologii dla sieci dostępowych, jak też ich integracji z istniejącą infrastrukturą, a proponowane rozwiązania testujemy w laboratorium dedykowanym dla DAA. Zapewniamy również pełną obsługę powdrożeniową, a jej zakres dopasowujemy do wymagań danego operatora.

Zapytaj specjalistów VECTOR TECH SOLUTIONS o możliwość unowocześnienia Twojej sieci HFC, dzięki wiodącym technologiom w branży:

Zobacz dostępne produkty:

Zobacz inne rozwiązania w zakresie Broadband Access Networks:

Jako doświadczony partner technologiczny zadbamy nie tylko o bezpieczeństwo wdrożenia, ale też możemy zapewnić niezbędne usługi powdrożeniowe i utrzymaniowe V-AID