Sieci Wi-Fi

Bezprzewodowa łączność z Internetem stanowi dziś dla ogromnej liczby użytkowników podstawową formę korzystania z sieci. To sprawia, że operatorzy muszą zagwarantować niezakłóconą łączność Wi-Fi dla wielu urządzeń jednocześnie, zapewniając przy tym wysoką przepływność i pełne bezpieczeństwo danych. Najnowocześniejszy standard Wi-Fi 6 nie tylko spełnia te wymagania, ale także przynosi szereg dodatkowych, tak samo istotnych korzyści - zarówno dostawcom, jak też ich klientom.

Standard Wi-Fi 6 oraz Wi-Fi 6E- sieć szyta na miarę współczesnych potrzeb

Łączność Wi-Fi zapewniają praktycznie wszystkie terminale abonenckie, udostępniane obecnie klientom przez operatorów telekomunikacyjnych. Bezprzewodowy Internet ma jednak do spełnienia o wiele więcej zadań – nie tylko umożliwia łączenie się z siecią z komputerów czy urządzeń mobilnych, ale także wspiera komunikację z elementami systemów automatyki budynkowej (w tym tzw. inteligentnych domów) oraz urządzeniami IoT (ang. Internet of Things – tzw. „Internet rzeczy”).

Możliwość oferowania klientom wysokiej jakości dostępu do Wi-Fi pozostaje kluczowa dla właścicieli obiektów hotelarskich i gastronomicznych, konferencyjnych czy sportowych, a także dla placówek edukacyjnych, ośrodków naukowych, czy urzędów. Standard Wi-Fi 6 (obejmujący pasma 2,4 GHz i 5 GHz) oraz Wi-Fi 6E (działający na częstotliwości 6 GHz) jest już przystosowany do specyfiki sieci w tych obiektach: pozwala na zapewnienie jednoczesnego dostępu do Internetu wielu (nawet kilkudziesięciu tysiącom) użytkowników jednocześnie, skutecznie ogranicza ryzyko zakłóceń i gwarantuje wysoką przepustowość. Czyni również sieć odporną na warunki zewnętrzne oraz pozwala obsłużyć większą liczbę użytkowników na każdy punkt dostępowy.

Najważniejsze korzyści z nowoczesnej sieci Wi-Fi

Standard Wi-Fi 6 (802.11ax) przyniósł wiele udogodnień oraz innowacji niezwykle istotnych z punktu widzenia operatorów telekomunikacyjnych. Są to przede wszystkim:

 

  • Wielodostęp. Najnowocześniejszy standard Wi-Fi pozwolił na odejście od zasady „jeden kanał – jedno urządzenie”. Zamiast tego wprowadzony został wielodostęp, a częstotliwości podzielone są na podnośne (OFDMA).
  • Jednoczesne przesyłanie danych. To naturalne, że współcześni użytkownicy Wi-Fi korzystają z wielu rodzajów urządzeń – nawet w obrębie sieci domowej. Wi-Fi 6 sprawia, że dane klienta pochodzące z różnych urządzeń trafiają do punktów dostępowych jednocześnie (MU-MIMO).
  • Niższe zużycie energii. Ten parametr pozostaje istotny z punktu widzenia użytkowników wszystkich urządzeń mobilnych, ale także ze względu na działania proekologiczne. Wi-Fi 6 umożliwia precyzyjniejsze zarządzanie (poprzez funkcję Target Wait Time) fazą uśpienia urządzenia i fazą jego aktywności, a to przekłada się na zużycie energii niższe, niż w tradycyjnym trybie czuwania.
  • Wysoka przepustowość. Przesyłanie danych cyfrowych kanałem radiowym sprawia, że przepustowość sieci wzrasta. Modulacja QAM wprawdzie była dostępna już we wcześniejszym standardzie Wi-Fi 5, jednak w przypadku 802.11ax jej skala uległa zwiększeniu z 256 do 1024.
  • Wysoka wydajność. Sygnał radiowy, którym przesyłane są dane cyfrowe, ulega podziałowi na podsygnały o zróżnicowanych częstotliwościach. Dzięki temu możliwe jest przesyłanie kanałem radiowym większej ilości danych, a także uzyskanie wyższej pojemności częstotliwości radiowej (OFDM).
  • Odporność na zakłócenia. W standardzie Wi-Fi 6 rozwiązany został problem międzykanałowych zakłóceń, pojawiających się niegdyś w przypadku punktów dostępowych zlokalizowanych w niewielkiej odległości od siebie. Obecnie stosuje się kodowanie przy pomocy umownych kolorów (OBSS Coloring) tych usług, które mogłyby generować zakłócenia. Dzięki temu najnowszy standard Wi-Fi doskonale radzi sobie z przesyłaniem danych w tym samym czasie, nawet w sytuacji znacznej gęstości urządzeń.
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa. Najnowszy standard bezpieczeństwa to w przypadku Wi-Fi 6 protokół protokołowi WiFi Protected Access 3 (WPA3). Został on zresztą wyposażony w certyfikat dedykowany dla nowoczesnej sieci bezprzewodowej.

Zbuduj wydajną sieć Wi-Fi wspólnie ze sprawdzonym partnerem technologicznym

W VECTOR TECH SOLUTIONS bardzo mocno akcentujemy potrzebę podążania za zmieniającymi się potrzebami rynku – a droga do realizacji tego celu wiedzie poprzez unowocześnienia w infrastrukturze operatorów telekomunikacyjnych. Dlatego zapewniamy wsparcie w projektowaniu i wdrażaniu sieci bezprzewodowego Internetu, a także wszelkie niezbędne usługi powdrożeniowe w ramach pakietów V-AID. Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu sieci dostępowych i tysiące wdrożeń sprawiają, że możemy zrealizować inwestycję o dowolnej skali.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami i uzyskaj indywidualną ofertę na wdrożenie infrastruktury nowoczesnej sieci Wi-Fi:

Zobacz inne rozwiązania w zakresie Broadband Access Networks:

Jako doświadczony partner technologiczny zadbamy nie tylko o bezpieczeństwo wdrożenia, ale też możemy zapewnić niezbędne usługi powdrożeniowe i utrzymaniowe V-AID