Sieć P2P / ETHERNET

Choć rozwiązania ethernetowe w niektórych branżach stopniowo ustępują popularnością sieciom PON / GPON i HFC / DOCSIS, to istnieją obszary, w których z wielu względów wciąż okazują się one dobrym wyborem. Dzieje się tak m.in. w niewielkich centrach danych, wymagających jednak stosunkowo wysokiej przepływności, a także w sieciach lokalnych.

P2P / ETHERNET

Jedną z największych zalet sieci ethernetowej jest niższy koszt jej budowy – Ethernet nie wymaga bowiem tak zaawansowanej infrastruktury, jak ma to miejsce w przypadku np. sieci optycznych. Wręcz przeciwnie – wystarczające okazują się tu podstawowe i powszechnie wykorzystywane urządzenia, w tym modularne switche wieloportowe bądź szacowane switche dostępowe. To oznacza, że inwestycja w budowę i utrzymanie sieci nie generuje wysokich nakładów finansowych, dzięki czemu okazuje się atrakcyjną propozycją np. w sieciach lokalnych, w których wydajność systemu nie stanowi wartości nadrzędnej.

Zarówno P2P (ang. Point-to-Point), jak i Ethernet bazują na standardach IEEE 802.3. Konstrukcja sieci P2P zakłada, że dwa punkty sieci, czyli abonent i punkt agregujący PoP (ang. Point of Presence) połączone są dedykowanym linkiem. Cała sieć dostępowa projektowana jest w formie architektury drzewa bądź gwiazdy, z przepływnościami rzędu 100 i 1000 Mbps, agregowanymi w górę sieci przez linki 10 i 40 Gbps. Taka konstrukcja łącza P2P/Ethernet pozwala na uzyskanie wysokich przepływności, bez konieczności ich współdzielenia

Czym charakteryzuje się sieć dostępowa P2P/Ethernet? Oto 5 kluczowych cech

 

  • INTEROPERABILITY – czyli interoperacyjność, wynikająca z zastosowania dojrzałych standardów: powszechnie dostępnych i mających charakter otwarty.
  • „ALL” IP – wszystkie usługi świadczone za pośrednictwem sieci bazują na doskonale znanym protokole IP.
  • CIĄGŁY ROZWÓJ – współczesne sieci dostępowe P2P/Ethernet umożliwiają przesyłanie znacznych ilości danych, bez współdzielenia łącza. Jednocześnie – jeśli specyfika świadczonych usług wymaga jeszcze wyższych przepływności – istnieje możliwość podwyższenia parametrów, dzięki zastosowaniu rozwiązania FCoE (Fibre Channel over Ethernet), wzbogacającym sieć ethernetową o możliwości standardu Fibre Channel.
  • AGREGACJA L2/L3 W POP – podstawowymi elementami infrastruktury sieci dostępowej są switche wieloportowe oraz stack switchs 1 RU.
  • USŁUGI TRIPLE PLAY – w ramach sieci dostępowej P2P/Ethernet operatorzy mogą udostępniać abonentom zarówno usługi internetowe oraz telefoniczne, jak i radiowo-telewizyjne. Wszystkie terminowane są na dedykowanych terminalach abonenckich.

Wykorzystaj wszystkie możliwości sieci P2P/Ethernet dzięki współpracy ze sprawdzonym partnerem technologicznym

Jednym z największych atutów nowoczesnych rozwiązań sieciowych jest możliwość daleko idącego dopasowania ich parametrów oraz możliwości do bieżących i przyszłych potrzeb użytkowników oraz do planów biznesowych danego operatora. VECTOR TECH SOLUTIONS – jako doświadczony integrator nowoczesnych technologii sieciowych – dopasowuje zakres usług do strategii działania klienta. W przypadku P2P/Ethernet nasze działania obejmują często modernizację już istniejącej infrastruktury w kierunku zwiększenia jej przepływności oraz przystosowania do zmieniających się potrzeb odbiorców. Zapewniamy nie tylko wdrożenie projektu, ale także jego kompleksową obsługę powdrożeniową – w zakresie oczekiwanym przez danego operatora.

Porozmawiaj z ekspertami VECTOR TECH SOLUTIONS o rozwiązaniach sieciowych, które realnie zwiększą konkurencyjność Twojej firmy na rynku:

 

Zobacz inne rozwiązania w zakresie Broadband Access Networks:

Jako doświadczony partner technologiczny zadbamy nie tylko o bezpieczeństwo wdrożenia, ale też możemy zapewnić niezbędne usługi powdrożeniowe i utrzymaniowe V-AID